ጸወታታት

ብዝሒ ምስልታት : 2 ብዝሒ ኣማራጺታት : 3 ግዜ ብካልኢት : 6 ዝረኣዩ ቋንቋታት : ክልቲኡ ቋንቋታት ኣርእዩ

0

0

ምስልታት ሓዝዎም!
እንታይ ጎዲሉ?
pāwnḍ
gētagēt‘u kīwhēs neyrwo.
verpanden
Hij moest zijn juwelen verpanden.
bəjaḥukum
fətotat məs ḥəsanat dəs yəbləna.
bevallen
Foto’s met kinderen bevallen ons.
hawi
eti halafi kab sirah abarirwo alo.
ontslaan
De baas heeft hem ontslagen.