ፊደላት ተማሃሩ Alphabets are essential to learn if you want to read and write in the language you are learning. They provide useful information on the sounds of letters in languages and help you sound more natural when you speak.

ናይ ወጻኢ ፊደላት ብኢንተርነት ተማሃሩ። ልዕሊ 40 ፊደላት ኣለዉ።

በቲ እትመሃሮ ቋንቋ ከተንብብን ክትጽሕፍን እንተደሊኻ ፊደላት ክትመሃሮም ኣገዳሲ እዩ። ብዛዕባ ድምጺ ፊደላት ብቋንቋታት ጠቓሚ ሓበሬታ ይህቡን ክትዛረብ ከለኻ ዝያዳ ተፈጥሮኣዊ ድምጺ ክትረክብ ይሕግዙኻን። ንታሕቲ ስክሮል ብምግባር ካብ ልዕሊ 40 ፊደላት ምረጽ ሕጂ ክትመሃር ክትጅምር።

ti - Alphabet Image ti - Alphabet Image ti - Alphabet Image
/ɑː/
ti - Alphabet Image ti - Alphabet Image ti - Alphabet Image
/beː/
ti - Alphabet Image ti - Alphabet Image ti - Alphabet Image
/seː/
ti - Alphabet Image ti - Alphabet Image ti - Alphabet Image
/deː/
ti - Alphabet Image ti - Alphabet Image ti - Alphabet Image
/eː/
ti - Alphabet Image ti - Alphabet Image ti - Alphabet Image
/ɛf/
ti - Alphabet Image ti - Alphabet Image ti - Alphabet Image
/ɡeː/
ti - Alphabet Image ti - Alphabet Image ti - Alphabet Image
/hɔː/
ti - Alphabet Image ti - Alphabet Image ti - Alphabet Image
/i/
ti - Alphabet Image ti - Alphabet Image ti - Alphabet Image
/jeː/ or /jɔd/
ti - Alphabet Image ti - Alphabet Image ti - Alphabet Image
/kʰɔː/
ti - Alphabet Image ti - Alphabet Image ti - Alphabet Image
/ɛl/
ti - Alphabet Image ti - Alphabet Image ti - Alphabet Image
/ɛm/
ti - Alphabet Image ti - Alphabet Image ti - Alphabet Image
/ɛn/
ti - Alphabet Image ti - Alphabet Image ti - Alphabet Image
/uː/
ti - Alphabet Image ti - Alphabet Image ti - Alphabet Image
/pʰeː/
ti - Alphabet Image ti - Alphabet Image ti - Alphabet Image
/kʰʉː/
ti - Alphabet Image ti - Alphabet Image ti - Alphabet Image
/ɛr/
ti - Alphabet Image ti - Alphabet Image ti - Alphabet Image
/ɛs/
ti - Alphabet Image ti - Alphabet Image ti - Alphabet Image
/tʰeː/
ti - Alphabet Image ti - Alphabet Image ti - Alphabet Image
/ʉː/
ti - Alphabet Image ti - Alphabet Image ti - Alphabet Image
/veː/
ti - Alphabet Image ti - Alphabet Image ti - Alphabet Image
/dʉbːɽtʰveː/
ti - Alphabet Image ti - Alphabet Image ti - Alphabet Image
/ɛkʰs/
ti - Alphabet Image ti - Alphabet Image ti - Alphabet Image
/yː/
ti - Alphabet Image ti - Alphabet Image ti - Alphabet Image
/sɛʰtː/
ti - Alphabet Image ti - Alphabet Image ti - Alphabet Image
/ɛː/
ti - Alphabet Image ti - Alphabet Image ti - Alphabet Image
/øː/
ti - Alphabet Image ti - Alphabet Image ti - Alphabet Image
/ɔː/