Mga laro

Bilang ng mga larawan : 2 Bilang ng mga pagpipilian : 3 Oras sa segundo : 6 Mga wikang ipinapakita : Ipakita ang parehong wika

0

0

Isaulo ang mga larawan!
Anong nawawala?
kalahati
Ang baso ay kalahating walang laman.

유리잔은 반으로 비어 있습니다.
mamaya
Kailangan mong linisin ang kusina mamaya!
나중에
나중에 부엌을 치워야 해요!
matagal na
Ang mga tao ay matagal nang patay.
오래 전에
이 사람들은 오래 전에 사망했습니다.