Phrasebook

tl Family   »   ta குடும்ப அங்கத்தினர்கள்

2 [dalawa]

Family

Family

2 [இரண்டு]

2 [Iraṇṭu]

குடும்ப அங்கத்தினர்கள்

[kuṭumpa aṅkattiṉarkaḷ]

Piliin kung paano mo gustong makita ang pagsasalin:   
Tagalog Tamil Maglaro higit pa
ang lolo த--்-ா தா__ த-த-த- ------ தாத்தா 0
tāttā t____ t-t-ā ----- tāttā
ang lola பாட-டி பா__ ப-ட-ட- ------ பாட்டி 0
pāṭ-i p____ p-ṭ-i ----- pāṭṭi
ang lalaki at ang babae / sila அ-னு---அ--ும் அ___ அ___ அ-ன-ம- அ-ள-ம- ------------- அவனும் அவளும் 0
a-a-u- avaḷ-m a_____ a_____ a-a-u- a-a-u- ------------- avaṉum avaḷum
ang tatay / ang ama த-்தை த__ த-்-ை ----- தந்தை 0
tant-i t_____ t-n-a- ------ tantai
ang nanay / ang ina த-ய் தா_ த-ய- ---- தாய் 0
tāy t__ t-y --- tāy
ang lalaki at ang babae / sila அ-ர--- அ--ும் அ___ அ___ அ-ர-ம- அ-ள-ம- ------------- அவரும் அவளும் 0
a-aru-----ḷum a_____ a_____ a-a-u- a-a-u- ------------- avarum avaḷum
ang anak na lalaki ம-ன் ம__ ம-ன- ---- மகன் 0
m-kaṉ m____ m-k-ṉ ----- makaṉ
ang anak na babae மகள் ம__ ம-ள- ---- மகள் 0
m-kaḷ m____ m-k-ḷ ----- makaḷ
ang lalaki at ang babae / sila அவனு-்-அவ-ு-் அ___ அ___ அ-ன-ம- அ-ள-ம- ------------- அவனும் அவளும் 0
a-aṉ-m-a-a-um a_____ a_____ a-a-u- a-a-u- ------------- avaṉum avaḷum
ang kapatid na lalaki ச-ோதர-் ச____ ச-ோ-ர-் ------- சகோதரன் 0
c-kō--r-ṉ c________ c-k-t-r-ṉ --------- cakōtaraṉ
ang kapatid na babae ச--த-ி ச___ ச-ோ-ர- ------ சகோதரி 0
cakōta-i c_______ c-k-t-r- -------- cakōtari
ang lalaki at ang babae / sila அ-னு-்-அவள--் அ___ அ___ அ-ன-ம- அ-ள-ம- ------------- அவனும் அவளும் 0
a--ṉu--av-ḷ-m a_____ a_____ a-a-u- a-a-u- ------------- avaṉum avaḷum
ang tiyuhin / ang tiyo / ang tito மா-ா மா_ ம-ம- ---- மாமா 0
m-mā m___ m-m- ---- māmā
ang tiyahin / ang tiya / ang tita ம--ி மா_ ம-ம- ---- மாமி 0
m--i m___ m-m- ---- māmi
ang lalaki at ang babae / sila அ-ரு----வ-ு-் அ___ அ___ அ-ர-ம- அ-ள-ம- ------------- அவரும் அவளும் 0
a---u- ava--m a_____ a_____ a-a-u- a-a-u- ------------- avarum avaḷum
Tayo ay isang pamilya. / Kami ay isang pamilya. ந-ங்--- -ரு -ுடு--ப-். நா___ ஒ_ கு_____ ந-ங-க-் ஒ-ு க-ட-ம-ப-்- ---------------------- நாங்கள் ஒரு குடும்பம். 0
n--kaḷ-o-- kuṭ----m. n_____ o__ k________ n-ṅ-a- o-u k-ṭ-m-a-. -------------------- nāṅkaḷ oru kuṭumpam.
Ang pamilya ay hindi maliit. எ--க-்-குட--்-ம----றி-து-----ை. எ___ கு____ சி___ இ___ எ-்-ள- க-ட-ம-ப-் ச-ற-ய-ு இ-்-ை- ------------------------------- எங்கள் குடும்பம் சிறியது இல்லை. 0
E-k-ḷ -u--m-am-ciṟi-a-u-illai. E____ k_______ c_______ i_____ E-k-ḷ k-ṭ-m-a- c-ṟ-y-t- i-l-i- ------------------------------ Eṅkaḷ kuṭumpam ciṟiyatu illai.
Ang pamilya ay malaki. கு-ு-்-ம- ப-ரி-த-. கு____ பெ____ க-ட-ம-ப-் ப-ர-ய-ு- ------------------ குடும்பம் பெரியது. 0
Kuṭu-p-- -e-iy-t-. K_______ p________ K-ṭ-m-a- p-r-y-t-. ------------------ Kuṭumpam periyatu.

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -