Phrasebook

tl Family Members   »   zh 家庭

2 [dalawa]

Family Members

Family Members

2[二]

2 [Èr]

家庭

[jiātíng]

Piliin kung paano mo gustong makita ang pagsasalin:   
Tagalog Intsik (Pinasimple) Maglaro higit pa
ang lolo 祖--/--父 祖- /--- 祖- /-祖- ------- 祖父 /外祖父 0
zǔfù/ w-iz--ù z---- w------ z-f-/ w-i-ǔ-ù ------------- zǔfù/ wàizǔfù
ang lola 祖母-/外祖母 祖- /--- 祖- /-祖- ------- 祖母 /外祖母 0
zǔ--- -à---mǔ z---- w------ z-m-/ w-i-ǔ-ǔ ------------- zǔmǔ/ wàizǔmǔ
ang lalaki at ang babae / sila 他 和 她 他 和 她 他 和 她 ----- 他 和 她 0
t---é -ā t- h- t- t- h- t- -------- tā hé tā
ang tatay / ang ama -亲 父- 父- -- 父亲 0
f-qīn f---- f-q-n ----- fùqīn
ang nanay / ang ina 母- 母- 母- -- 母亲 0
m---n m---- m-q-n ----- mǔqīn
ang lalaki at ang babae / sila 他 和 她 他 和 她 他 和 她 ----- 他 和 她 0
tā h--tā t- h- t- t- h- t- -------- tā hé tā
ang anak na lalaki -子 儿- 儿- -- 儿子 0
érzi é--- é-z- ---- érzi
ang anak na babae -儿 女- 女- -- 女儿 0
nǚ-ér n---- n-'-r ----- nǚ'ér
ang lalaki at ang babae / sila 他 和-她 他 和 她 他 和 她 ----- 他 和 她 0
t- -é tā t- h- t- t- h- t- -------- tā hé tā
ang kapatid na lalaki 哥- /-弟 哥- /-- 哥- /-弟 ------ 哥哥 /弟弟 0
gēg-/ -ì-ì g---- d--- g-g-/ d-d- ---------- gēgē/ dìdì
ang kapatid na babae 姐- -妹妹 姐- /-- 姐- /-妹 ------ 姐姐 /妹妹 0
jiě-iě----i-ei j------ m----- j-ě-i-/ m-i-e- -------------- jiějiě/ mèimei
ang lalaki at ang babae / sila 他 和-她 他 和 她 他 和 她 ----- 他 和 她 0
tā h---ā t- h- t- t- h- t- -------- tā hé tā
ang tiyuhin / ang tiyo / ang tito 叔---伯---舅--/---叔-----/-舅 /-父 叔- /-- /-- /---- /-- /-- /-- 叔- /-父 /-舅 /-父-叔 /-父 /-舅 /-父 ---------------------------- 叔叔 /伯父 /舅舅 /姑父叔叔 /伯父 /舅舅 /姑父 0
s-ūs-u---ó-ù/j-ùjiu/-g-fu---ū-hu- b--ù/-iùjiu/ -ū-u s------ b----------- g--- s------ b----------- g--- s-ū-h-/ b-f-/-i-j-u- g-f- s-ū-h-/ b-f-/-i-j-u- g-f- --------------------------------------------------- shūshu/ bófù/jiùjiu/ gūfu shūshu/ bófù/jiùjiu/ gūfu
ang tiyahin / ang tiya / ang tita 阿姨 /婶婶 -舅妈 --- --妈 阿- /-- /-- /-- /-- 阿- /-婶 /-妈 /-妈 /-妈 ------------------ 阿姨 /婶婶 /舅妈 /姨妈 /姑妈 0
āy-/-----s-e-----ù--/-yím-/ ---ā ā--- s-------- j----- y---- g--- ā-í- s-ě-s-e-/ j-ù-ā- y-m-/ g-m- -------------------------------- āyí/ shěnshen/ jiùmā/ yímā/ gūmā
ang lalaki at ang babae / sila 他---她 他 和 她 他 和 她 ----- 他 和 她 0
tā h---ā t- h- t- t- h- t- -------- tā hé tā
Tayo ay isang pamilya. / Kami ay isang pamilya. 我们-是 ---家庭 --- - --人-。 我- 是 一- 家- /-- 是 一-- 。 我- 是 一- 家- /-们 是 一-人 。 ---------------------- 我们 是 一个 家庭 /我们 是 一家人 。 0
wǒ--n---ì -ī-è-j-ā-í--/ ---e----- -īji- -é-. w---- s-- y--- j------- w---- s-- y---- r--- w-m-n s-ì y-g- j-ā-í-g- w-m-n s-ì y-j-ā r-n- -------------------------------------------- wǒmen shì yīgè jiātíng/ wǒmen shì yījiā rén.
Ang pamilya ay hindi maliit. 这----不小的-家- 。 这- 个 不-- 家- 。 这- 个 不-的 家- 。 ------------- 这是 个 不小的 家庭 。 0
Z-è-s-ìg--bù----o -- ji-t-ng. Z-- s---- b- x--- d- j------- Z-è s-ì-è b- x-ǎ- d- j-ā-í-g- ----------------------------- Zhè shìgè bù xiǎo de jiātíng.
Ang pamilya ay malaki. 这- 一个-- 家庭-。 这- 一- 大 家- 。 这- 一- 大 家- 。 ------------ 这是 一个 大 家庭 。 0
Z---shì-yīgè--à-j---í--. Z-- s-- y--- d- j------- Z-è s-ì y-g- d- j-ā-í-g- ------------------------ Zhè shì yīgè dà jiātíng.

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -