Phrasebook

tl At school   »   zh 在学校里

4 [apat]

At school

At school

4[四]

4 [Sì]

在学校里

[zài xuéxiào lǐ]

Maaari kang mag-click sa bawat blangko upang makita ang teksto o:   
Tagalog Intsik (Pinasimple) Maglaro higit pa
Nasaan ba tayo? 我们 在 哪- ? 我们 在 哪里 ? 0
wǒ--- z-- n---?wǒmen zài nǎlǐ?
Tayo / Kami ay nasa paaralan / eskuwelahan. 我们 在 学- 里 。 我们 在 学校 里 。 0
Wǒ--- z-- x------ l-.Wǒmen zài xuéxiào lǐ.
Tayo / Kami ay may klase / leksyon. 我们 在 上- 。 我们 在 上课 。 0
Wǒ--- z-- s------.Wǒmen zài shàngkè.
Iyon ang mga mag-aaral. 这些 是 学- 。 这些 是 学生 。 0
Zh---- s-- x-------.Zhèxiē shì xuéshēng.
Iyon ang guro. 这是 女-- 。 这是 女老师 。 0
Zh- s-- n- l-----.Zhè shì nǚ lǎoshī.
Iyon ang klase. 这是 班-/教- 。 这是 班级/教室 。 0
Zh- s-- b----/ j------.Zhè shì bānjí/ jiàoshì.
Ano ang gagawin natin? 我们 做 什- ? 我们 做 什么 ? 0
Wǒ--- z-- s-----?Wǒmen zuò shénme?
Nag-aaral kami. 我们 学- 。 我们 学习 。 0
Wǒ--- x----.Wǒmen xuéxí.
Nag-aaral kami ng wika. 我们 学- 一- 语- 。 我们 学习 一门 语言 。 0
Wǒ--- x---- y- m-- y----.Wǒmen xuéxí yī mén yǔyán.
Nag-aaral ako ng ingles. 我 学- 英- 。 我 学习 英语 。 0
Wǒ x---- y-----.Wǒ xuéxí yīngyǔ.
Nag-aaral ka ng espanyol. 你 学- 西--- 。 你 学习 西班牙语 。 0
Nǐ x---- x------ y-.Nǐ xuéxí xībānyá yǔ.
Nag-aaral siya ng aleman. 他 学- 德- 。 他 学习 德语 。 0
Tā x---- d---.Tā xuéxí déyǔ.
Nag-aaral kami ng pranses. 我们 学- 法- 。 我们 学习 法语 。 0
Wǒ--- x---- f---.Wǒmen xuéxí fǎyǔ.
Nag-aaral kayo ng italyano. 你们 学- 意--- 。 你们 学习 意大利语 。 0
Nǐ--- x---- y----- y-.Nǐmen xuéxí yìdàlì yǔ.
Sila ay nag-aaral ng russian. 他们 学- 俄- 。 他们 学习 俄语 。 0
Tā--- x---- è--.Tāmen xuéxí èyǔ.
Nakaka-interes ang pag-aaral ng mga wika. 学习 语- 是 很 有-- 。 学习 语言 是 很 有趣的 。 0
Xu--- y---- s-- h-- y---- d-.Xuéxí yǔyán shì hěn yǒuqù de.
Nais naming maunawaan ang mga tao. 我们 要 理-/听- 人- (讲-) 。 我们 要 理解/听懂 人们 (讲话) 。 0
Wǒ--- y-- l----/ t--- d--- r----- (j-------).Wǒmen yào lǐjiě/ tīng dǒng rénmen (jiǎnghuà).
Nais naming makipag-usap sa mga tao. 我们 想 和 人- 说-/交- 。 我们 想 和 人们 说话/交谈 。 0
Wǒ--- x---- h- r----- s------/ j------.Wǒmen xiǎng hé rénmen shuōhuà/ jiāotán.

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -