Phrasebook

tl Ang mga kulay   »   mr रंग

14 [labing-apat]

Ang mga kulay

Ang mga kulay

१४ [चौदा]

14 [Caudā]

रंग

[raṅga]

Piliin kung paano mo gustong makita ang pagsasalin:   
Tagalog Marathi Maglaro higit pa
Ang Niyebe ay puti. ब-्फ --ंढ-- असत-. ब__ पां__ अ___ ब-्- प-ं-र- अ-त-. ----------------- बर्फ पांढरा असतो. 0
b-r-h- p-ṇḍha-- as--ō. b_____ p_______ a_____ b-r-h- p-ṇ-h-r- a-a-ō- ---------------------- barpha pāṇḍharā asatō.
Ang araw ay dilaw. सू-्य--ि--ा ----. सू__ पि__ अ___ स-र-य प-व-ा अ-त-. ----------------- सूर्य पिवळा असतो. 0
S-r-- ---a-- --at-. S____ p_____ a_____ S-r-a p-v-ḷ- a-a-ō- ------------------- Sūrya pivaḷā asatō.
Ang kahel ay kahel. स--्रे --र-ंगी अस--. सं__ ना__ अ___ स-त-र- न-र-ं-ी अ-त-. -------------------- संत्रे नारिंगी असते. 0
S-n--ē-n--i--- asa-ē. S_____ n______ a_____ S-n-r- n-r-ṅ-ī a-a-ē- --------------------- Santrē nāriṅgī asatē.
Ang seresa ay pula. चेरी -ा- असते. चे_ ला_ अ___ च-र- ल-ल अ-त-. -------------- चेरी लाल असते. 0
Cē-ī --la----t-. C___ l___ a_____ C-r- l-l- a-a-ē- ---------------- Cērī lāla asatē.
Ang langit ay asul. आका---------ते. आ__ नी_ अ___ आ-ा- न-ळ- अ-त-. --------------- आकाश नीळे असते. 0
Ā---a ---ē-a--tē. Ā____ n___ a_____ Ā-ā-a n-ḷ- a-a-ē- ----------------- Ākāśa nīḷē asatē.
Ang damo ay berde. ग-त-ह-रव- अ--े. ग__ हि__ अ___ ग-त ह-र-े अ-त-. --------------- गवत हिरवे असते. 0
Ga-a---hira----sa-ē. G_____ h_____ a_____ G-v-t- h-r-v- a-a-ē- -------------------- Gavata hiravē asatē.
Ang lupa ay kayumanggi. म--ी--प--री अस--. मा_ त___ अ___ म-त- त-क-र- अ-त-. ----------------- माती तपकिरी असते. 0
Mā-ī ta-a--r- -s-tē. M___ t_______ a_____ M-t- t-p-k-r- a-a-ē- -------------------- Mātī tapakirī asatē.
Ang ulap ay kulay-abo. ढग -रड- अ---. ढ_ क__ अ___ ढ- क-ड- अ-त-. ------------- ढग करडा असतो. 0
Ḍ--ga-ka---ā asa--. Ḍ____ k_____ a_____ Ḍ-a-a k-r-ḍ- a-a-ō- ------------------- Ḍhaga karaḍā asatō.
Ang mga gulong ay itim. ट----क--- अ--ा-. टा__ का_ अ____ ट-य- क-ळ- अ-त-त- ---------------- टायर काळे असतात. 0
Ṭ---r---ā-- ---tāt-. Ṭ_____ k___ a_______ Ṭ-y-r- k-ḷ- a-a-ā-a- -------------------- Ṭāyara kāḷē asatāta.
Ano ang kulay ang niyebe? Puti. बर------------णत- अ-तो----ं-र-. ब___ रं_ को__ अ___ पां___ ब-्-ा-ा र-ग क-ण-ा अ-त-? प-ं-र-. ------------------------------- बर्फाचा रंग कोणता असतो? पांढरा. 0
Ba--hāc--r-----k-ṇ-tā--s-t-? P-ṇ-ha--. B_______ r____ k_____ a_____ P________ B-r-h-c- r-ṅ-a k-ṇ-t- a-a-ō- P-ṇ-h-r-. -------------------------------------- Barphācā raṅga kōṇatā asatō? Pāṇḍharā.
Ano ang kulay ng araw? Dilaw. सूर-याच---ंग---णत- -स-------ळ-. सू___ रं_ को__ अ___ पि___ स-र-य-च- र-ग क-ण-ा अ-त-? प-व-ा- ------------------------------- सूर्याचा रंग कोणता असतो? पिवळा. 0
S--y--ā--aṅga -ōṇatā--s--ō?-P-vaḷā. S______ r____ k_____ a_____ P______ S-r-ā-ā r-ṅ-a k-ṇ-t- a-a-ō- P-v-ḷ-. ----------------------------------- Sūryācā raṅga kōṇatā asatō? Pivaḷā.
Ano ang kulay ng kahel? Kahel. स-त--्याचा-रं----ण---अस-ो---ारिंग-. सं____ रं_ को__ अ___ ना___ स-त-र-य-च- र-ग क-ण-ा अ-त-? न-र-ं-ी- ----------------------------------- संत्र्याचा रंग कोणता असतो? नारिंगी. 0
Santry-c- --ṅ-- ---a-----a-ō- N----gī. S________ r____ k_____ a_____ N_______ S-n-r-ā-ā r-ṅ-a k-ṇ-t- a-a-ō- N-r-ṅ-ī- -------------------------------------- Santryācā raṅga kōṇatā asatō? Nāriṅgī.
Ano ang kulay ng seresa? Pula. च-री---रंग --णत--अस-ो- -ाल. चे__ रं_ को__ अ___ ला__ च-र-च- र-ग क-ण-ा अ-त-? ल-ल- --------------------------- चेरीचा रंग कोणता असतो? लाल. 0
Cē-----ra--a--ō---ā a-a-ō---āl-. C_____ r____ k_____ a_____ L____ C-r-c- r-ṅ-a k-ṇ-t- a-a-ō- L-l-. -------------------------------- Cērīcā raṅga kōṇatā asatō? Lāla.
Ano ang kulay ng langit? Asul. आक----ा---- क-णता ---ो- नीळ-. आ___ रं_ को__ अ___ नी__ आ-ा-ा-ा र-ग क-ण-ा अ-त-? न-ळ-. ----------------------------- आकाशाचा रंग कोणता असतो? नीळा. 0
Ākāś--ā r---a-kōṇa----s-tō?--ī-ā. Ā______ r____ k_____ a_____ N____ Ā-ā-ā-ā r-ṅ-a k-ṇ-t- a-a-ō- N-ḷ-. --------------------------------- Ākāśācā raṅga kōṇatā asatō? Nīḷā.
Ano ang kulay ng damo? Berde. ग-ताच- र-- क-णत--अ-----हिर--. ग___ रं_ को__ अ___ हि___ ग-त-च- र-ग क-ण-ा अ-त-? ह-र-ा- ----------------------------- गवताचा रंग कोणता असतो? हिरवा. 0
Ga--t-c- ra--a--ōṇa-ā-----ō? Hi-avā. G_______ r____ k_____ a_____ H______ G-v-t-c- r-ṅ-a k-ṇ-t- a-a-ō- H-r-v-. ------------------------------------ Gavatācā raṅga kōṇatā asatō? Hiravā.
Ano ang kulay ng lupa? Kayumanggi मा-ीच--रंग --ण-ा -सतो--तपक-र-. मा__ रं_ को__ अ___ त____ म-त-च- र-ग क-ण-ा अ-त-? त-क-र-. ------------------------------ मातीचा रंग कोणता असतो? तपकिरी. 0
Māt--ā-r--g---ōṇa---asa--?-T---k-r-. M_____ r____ k_____ a_____ T________ M-t-c- r-ṅ-a k-ṇ-t- a-a-ō- T-p-k-r-. ------------------------------------ Mātīcā raṅga kōṇatā asatō? Tapakirī.
Ano ang kulay ng ulap? Kulay-abo. ढग-चा-रंग---णत----त----र-ा. ढ__ रं_ को__ अ___ क___ ढ-ा-ा र-ग क-ण-ा अ-त-? क-ड-. --------------------------- ढगाचा रंग कोणता असतो? करडा. 0
Ḍha-ācā ----- -ōṇatā--s---?-Ka-a--. Ḍ______ r____ k_____ a_____ K______ Ḍ-a-ā-ā r-ṅ-a k-ṇ-t- a-a-ō- K-r-ḍ-. ----------------------------------- Ḍhagācā raṅga kōṇatā asatō? Karaḍā.
Ano ang kulay ng mga gulong? Itim. टायर--चा ----क-णत- -सतो- -ा-ा. टा___ रं_ को__ अ___ का__ ट-य-ा-च- र-ग क-ण-ा अ-त-? क-ळ-. ------------------------------ टायरांचा रंग कोणता असतो? काळा. 0
Ṭ-ya-ā-̄cā-r-ṅ-a-k-ṇ--ā a---ō? Kāḷā. Ṭ________ r____ k_____ a_____ K____ Ṭ-y-r-n-c- r-ṅ-a k-ṇ-t- a-a-ō- K-ḷ-. ------------------------------------ Ṭāyarān̄cā raṅga kōṇatā asatō? Kāḷā.

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -