Phrasebook

tl Ang mga kulay   »   th สี

14 [labing-apat]

Ang mga kulay

Ang mga kulay

14 [สิบสี่]

sìp-sèe

สี

[sěe]

Piliin kung paano mo gustong makita ang pagsasalin:   
Tagalog Thailand Maglaro higit pa
Ang Niyebe ay puti. หิมะ-ี--ว หิ______ ห-ม-ส-ข-ว --------- หิมะสีขาว 0
hi--ma--s-̌e-k--o h____________ h-̀-m-́-s-̌---a-o ----------------- hì-má-sěe-kǎo
Ang araw ay dilaw. พร-------------ือง พ_____________ พ-ะ-า-ิ-ย-ส-เ-ล-อ- ------------------ พระอาทิตย์สีเหลือง 0
p--́-a---́t------le-u-ng p___________________ p-a-----i-t-s-̌---e-u-n- ------------------------ prá-a-tít-sěe-lěuang
Ang kahel ay kahel. ส้มสีส้ม ส้____ ส-ม-ี-้- -------- ส้มสีส้ม 0
so-m-s-̌----̂m s__________ s-̂---e-e-s-̂- -------------- sôm-sěe-sôm
Ang seresa ay pula. เชอ-ี-ส-แ-ง เ_______ เ-อ-ี-ส-แ-ง ----------- เชอรี่สีแดง 0
c-ur̶-r-----ěe----g c________________ c-u-̶-r-̂---e-e-d-n- -------------------- chur̶-rêe-sěe-dæng
Ang langit ay asul. ท้--ฟ----ฟ้า ท้_______ ท-อ-ฟ-า-ี-้- ------------ ท้องฟ้าสีฟ้า 0
t-́w---fa--sěe--á t______________ t-́-n---a---e-e-f-́ ------------------- táwng-fá-sěe-fá
Ang damo ay berde. ห---ส----ยว ห_______ ห-้-ส-เ-ี-ว ----------- หญ้าสีเขียว 0
y---se-e----eo y__________ y-̂-s-̌---e-e- -------------- yâ-sěe-kěeo
Ang lupa ay kayumanggi. ดินส-น----ล ดิ______ ด-น-ี-้-ต-ล ----------- ดินสีน้ำตาล 0
d-n---̌e-n--m--h-n d_______________ d-n-s-̌---a-m-d-a- ------------------ din-sěe-nám-dhan
Ang ulap ay kulay-abo. เ---ีเทา เ______ เ-ฆ-ี-ท- -------- เมฆสีเทา 0
m-̂---sěe-tao m___________ m-̂-k-s-̌---a- -------------- mâyk-sěe-tao
Ang mga gulong ay itim. ย---ถส-ดำ ย______ ย-ง-ถ-ี-ำ --------- ยางรถสีดำ 0
ya-----́--se-e--am y_______________ y-n---o-t-s-̌---a- ------------------ yang-rót-sěe-dam
Ano ang kulay ang niyebe? Puti. ห-ม-มีส-อ-ไ-?-สีขาว หิ_________ สี___ ห-ม-ม-ส-อ-ไ-? ส-ข-ว ------------------- หิมะมีสีอะไร? สีขาว 0
hì--á-me---ě-----ra--sěe-k-̌o h__________________________ h-̀-m-́-m-e-s-̌---̀-r-i-s-̌---a-o --------------------------------- hì-má-mee-sěe-à-rai-sěe-kǎo
Ano ang kulay ng araw? Dilaw. พ-ะ-า-ิ-ย์----อ--------ห---ง พ______________ สี_____ พ-ะ-า-ิ-ย-ม-ส-อ-ไ-? ส-เ-ล-อ- ---------------------------- พระอาทิตย์มีสีอะไร? สีเหลือง 0
prá-a---́t-mee--ě--a------sěe--e--ang p_________________________________ p-a-----i-t-m-e-s-̌---̀-r-i-s-̌---e-u-n- ---------------------------------------- prá-a-tít-mee-sěe-à-rai-sěe-lěuang
Ano ang kulay ng kahel? Kahel. ส-ม--ส-อ-ไร?-ส--้ม ส้________ สี__ ส-ม-ี-ี-ะ-ร- ส-ส-ม ------------------ ส้มมีสีอะไร? สีส้ม 0
so-m---e-s-̌-----r-i-se-e--ôm s________________________ s-̂---e---e-e-a---a---e-e-s-̂- ------------------------------ sôm-mee-sěe-à-rai-sěe-sôm
Ano ang kulay ng seresa? Pula. เ--รี-ม-สี---------ดง เ__________ สี___ เ-อ-ี-ม-ส-อ-ไ-? ส-แ-ง --------------------- เชอรี่มีสีอะไร? สีแดง 0
c-u----êe---e--ě--a--------̌----ng c______________________________ c-u-̶-r-̂---e---e-e-a---a---e-e-d-n- ------------------------------------ chur̶-rêe-mee-sěe-à-rai-sěe-dæng
Ano ang kulay ng langit? Asul. ท-อ----มีสี----? ----า ท้___________ สี__ ท-อ-ฟ-า-ี-ี-ะ-ร- ส-ฟ-า ---------------------- ท้องฟ้ามีสีอะไร? สีฟ้า 0
t-́--g-fa---ee-se-e-a--r----e-----́ t____________________________ t-́-n---a---e---e-e-a---a---e-e-f-́ ----------------------------------- táwng-fá-mee-sěe-à-rai-sěe-fá
Ano ang kulay ng damo? Berde. ห-้าม-ส-อะไร---ีเ-ี-ว ห_________ สี____ ห-้-ม-ส-อ-ไ-? ส-เ-ี-ว --------------------- หญ้ามีสีอะไร? สีเขียว 0
y-----e---̌e----ra--s-------eo y________________________ y-̂-m-e-s-̌---̀-r-i-s-̌---e-e- ------------------------------ yâ-mee-sěe-à-rai-sěe-kěeo
Ano ang kulay ng lupa? Kayumanggi ดิ-มี--อะ--?-ส-น้ำตาล ดิ________ สี____ ด-น-ี-ี-ะ-ร- ส-น-ำ-า- --------------------- ดินมีสีอะไร? สีน้ำตาล 0
din---e-se-e----r-i-sěe--a---d-an d_____________________________ d-n-m-e-s-̌---̀-r-i-s-̌---a-m-d-a- ---------------------------------- din-mee-sěe-à-rai-sěe-nám-dhan
Ano ang kulay ng ulap? Kulay-abo. เมฆม-ส-อ-ไร?-สีเ-า เ_________ สี___ เ-ฆ-ี-ี-ะ-ร- ส-เ-า ------------------ เมฆมีสีอะไร? สีเทา 0
m-̂yk-mee-se-e------i--e---t-o m_________________________ m-̂-k-m-e-s-̌---̀-r-i-s-̌---a- ------------------------------ mâyk-mee-sěe-à-rai-sěe-tao
Ano ang kulay ng mga gulong? Itim. ย-งร-มีส-อ-ไ-- สีดำ ย___________ สี_ ย-ง-ถ-ี-ี-ะ-ร- ส-ด- ------------------- ยางรถมีสีอะไร? สีดำ 0
y-------t--e----̌-----rai-s-----am y_____________________________ y-n---o-t-m-e-s-̌---̀-r-i-s-̌---a- ---------------------------------- yang-rót-mee-sěe-à-rai-sěe-dam

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -