Phrasebook

tl Asking for directions   »   ti ንመገዲ ምሕታት

40 [apatnapu]

Asking for directions

Asking for directions

40 [ኣርብዓ]

40 [aribi‘a]

ንመገዲ ምሕታት

[nimegedī miḥitati]

Maaari kang mag-click sa bawat blangko upang makita ang teksto o:   
Tagalog Tigrinya Maglaro higit pa
Paumanhin! ይቕ--! ይቕሬታ! 0
yi--------!yiḵ’irēta!
Maaari mo ba akong tulungan? ክት---- ት--- ዶ? ክትሕግዙኒ ትኽእሉ ዶ? 0
ki----------- t-------- d-?kitiḥigizunī tiẖi’ilu do?
Mayroon bang magandang kainan dito? ኣብ- ጽ-- ቤ----- ኣ-- ኣ-? ኣብዚ ጽቡቕ ቤት-መግቢ ኣበይ ኣሎ? 0
ab--- t--------- b---------- a---- a--?abizī ts’ibuḵ’i bēti-megibī abeyi alo?
Kumanan ka sa kanto. ኣብ- ኩ--- ን--- ኪ- ። ኣብቲ ኩርናዕ ንጸጋም ኪዱ ። 0
ab--- k------- n--------- k--- ።abitī kurina‘i nits’egami kīdu ።
Saka dumiretso ka ng konti. ሽዑ ት- ኢ--- ቅ-- ኪ- ። ሽዑ ትዅ ኢልኩም ቅሩብ ኪዱ ። 0
sh--- t-- ī------ k------ k--- ።shi‘u tiዅ īlikumi k’irubi kīdu ።
Pagkatapos ay pumunta ng isang daang metro pakanan. ሽዑ ሚ-- ሜ-- ን--- ኪ-። ሽዑ ሚእቲ ሜትሮ ንየማን ኪዱ። 0
sh--- m----- m----- n------- k---።shi‘u mī’itī mētiro niyemani kīdu።
Maaari ka ring sumakay ng bus. ቡስ--- ክ---- ት--- ኢ-- ። ቡስ‘ውን ክትወስዱ ትኽእሉ ኢኹም ። 0
bu------- k--------- t-------- ī----- ።busi‘wini kitiwesidu tiẖi’ilu īẖumi ።
Maaari ka ring sumakay ng tram. ትራ---- ክ----- ት--- ኢ--። ትራም‘ውን ክትወስዱዎ ትኽእሉ ኢኹም። 0
ti--------- k----------- t-------- ī-----።tirami‘wini kitiwesiduwo tiẖi’ilu īẖumi።
Maaari mo din akong sundan gamit ang iyong sasakyan. ብቐ-- ከ- ደ---- ክ----- ት--- ኢ-- ። ብቐሊሉ ከኣ ደድሕረይ ክትስዕቡኒ ትኽእሉ ኢኹም ። 0
bi-------- k--- d---------- k----------- t-------- ī----- ።biḵ’elīlu ke’a dediḥireyi kitisi‘ibunī tiẖi’ilu īẖumi ።
Paano ako makakarating sa putbol istadyum? ከመ- ጌ- ና- ሜ- ክ-- ክ--- እ--- ? ከመይ ጌረ ናብ ሜዳ ክዑሶ ክኸይድ እክእል ? 0
ke---- g--- n--- m--- k----- k-------- i------ ?kemeyi gēre nabi mēda ki‘uso kiẖeyidi iki’ili ?
Tawirin mo ang tulay! / Tumawid ka sa tulay! ነቲ ድ--- ስ-- ኢ--። ነቲ ድልድል ስገሩ ኢኹም። 0
ne-- d------- s----- ī-----።netī dilidili sigeru īẖumi።
Magmaneho ka dumiretso sa pamamagitan ng lagusan! ብት-- ቲ ቢ-- ኪዱ ብትሕቲ ቲ ቢንቶ ኪዱ 0
bi------- t- b----- k--ubitiḥitī tī bīnito kīdu
Magmaneho ka hanggang sa pangatlong ilaw trapiko. ክሳ- ቲ ሳ--- „---- ኪ- ። ክሳብ ቲ ሳልሳይ „ኣምፕል ኪዱ ። 0
ki---- t- s------- „------- k--- ።kisabi tī salisayi „amipili kīdu ።
Pagkatapos lumiko ka sa unang kalye pakanan. ኣብ- ቀ---- ጽ--- ና- የ-- ት--- ። ኣብታ ቀዳማይቲ ጽርግያ ናብ የማን ትዓጸፉ ። 0
ab--- k---------- t--------- n--- y----- t--------- ።abita k’edamayitī ts’irigiya nabi yemani ti‘ats’efu ።
Pagkatapos ay dumiretso hanggang sa susunod na interseksyon. ሽዑ ት- ኢ--- ነ- ቀ-- ዘ- መ---- መ--- ሓ---። ሽዑ ትዅ ኢልኩም ነቲ ቀጺሉ ዘሎ መስቀላዊ መንገዲ ሓለፍዎ። 0
sh--- t-- ī------ n--- k-------- z--- m---------- m------- h--------።shi‘u tiዅ īlikumi netī k’ets’īlu zelo mesik’elawī menigedī ḥalefiwo።
Paumanhin, paano ako makakarating sa paliparan? ይቕ--- ከ-- ጌ- ና- መ-------- ክ--- እ---? ይቕሬታ፣ ከመይ ጌረ ናብ መዓረፎ-ነፈርቲ ክኸይድ እኽእል? 0
yi--------- k----- g--- n--- m---------------- k-------- i-------?yiḵ’irēta፣ kemeyi gēre nabi me‘arefo-neferitī kiẖeyidi iẖi’ili?
Mabuti pang mag-tren ka. ዝበ-- ኡ--- ወ--- ። ዝበለጸ ኡ-ባን ወስዱ፣ ። 0
zi-------- u----- w------ ።zibelets’e u-bani wesidu፣ ።
Sumakay ka lang hanggang sa huling istasyon. ክሳ- መ---- ፌ--- ም-- ኪዱ ክሳብ መወዳእታ ፌርማታ ምስኣ ኪዱ 0
ki---- m--------- f------- m----- k--ukisabi meweda’ita fērimata misi’a kīdu

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -