Phrasebook

tl Ordinal numbers   »   hy Ordinal numbers

61 [animnapu’t isa]

Ordinal numbers

Ordinal numbers

61 [վաթսունմեկ]

61 [vat’sunmek]

Ordinal numbers

[dasakan t’vakanner]

Maaari kang mag-click sa bawat blangko upang makita ang teksto o:   
Tagalog Armenian Maglaro higit pa
Ang unang buwan ay Enero. Առ---- ա---- հ------- է: Առաջին ամիսը հունվարն է: 0
Ar----- a---- h------ eArrajin amisy hunvarn e
Ang pangalawang buwan ay Pebrero. Եր----- ա---- փ------- է: Երկրորդ ամիսը փետրվարն է: 0
Ye------ a---- p--------- eYerkrord amisy p’yetrvarn e
Ang pangatlong buwan ay Marso. Եր---- ա---- մ---- է: Երրորդ ամիսը մարտն է: 0
Ye----- a---- m---- eYerrord amisy martn e
Ang pang-apat na buwan ay Abril. Չո----- ա---- ա----- է: Չորրորդ ամիսը ապրիլն է: 0
Ch-------- a---- a----- eCh’vorrord amisy apriln e
Ang pang-limang buwan ay Mayo. Հի------- ա---- մ----- է: Հինգերորդ ամիսը մայիսն է: 0
Hi------- a---- m----- eHingerord amisy mayisn e
Ang pang-anim na buwan ay Hunyo. Վե------ ա---- հ------ է: Վեցերորդ ամիսը հունիսն է: 0
Ve--------- a---- h----- eVets’yerord amisy hunisn e
Ang anim na buwan ay kalahating taon. Վե- ա------- մ----- կ-- տ--- է: Վեց ամիսները միասին կես տարի է: 0
Ve--- a------- m----- k-- t--- eVets’ amisnery miasin kes tari e
Enero, Pebrero, Marso, հո------ փ------- մ---, հունվար, փետրվար, մարտ, 0
hu----- p--------- m---,hunvar, p’yetrvar, mart,
Abril, Mayo at Hunyo. ապ---- մ----- հ----ս ապրիլ, մայիս, հունիս 0
ap---- m----- h---sapril, mayis, hunis
Ang pang-pitong buwan ay Hulyo. Յո------ ա---- հ------ է: Յոթերորդ ամիսը հուլիսն է: 0
Yo-------- a---- h----- eYot’yerord amisy hulisn e
Ang pang-walong buwan ay Agosto. ՈՒ------ ա---- օ------- է: ՈՒթերորդ ամիսը օգոստոսն է: 0
Ut------- a---- o------- eUt’yerord amisy ogostosn e
Ang pang-siyam na buwan ay Setyembre. Ին----- ա---- ս--------- է: Իներորդ ամիսը սեպտեմբերն է: 0
In----- a---- s--------- eInerord amisy septembern e
Ang pang-sampung buwan ay Oktubre. Տա------- ա---- հ--------- է: Տասներորդ ամիսը հոկտեմբերն է: 0
Ta------- a---- h--------- eTasnerord amisy hoktembern e
Ang panglabing-isang na buwan ay Nobyembre. Տա---------- ա---- ն-------- է: Տասնմեկերորդ ամիսը նոյեմբերն է: 0
Ta---------- a---- n-------- eTasnmekerord amisy noyembern e
Ang panglabing-dalawang buwan ay Disyembre. Տա------------- ա---- դ--------- է: Տասներկուերրորդ ամիսը դեկտեմբերն է: 0
Ta------------ a---- d--------- eTasnerkuerrord amisy dektembern e
Ang isang taon ay mayroong labingdalawang buwan. Տա------- ա------- մ----- մ-- տ--- է: Տասներկու ամիսները միասին մեկ տարի է: 0
Ta------ a------- m----- m-- t--- eTasnerku amisnery miasin mek tari e
Hulyo, Agosto, Setyembre, հո----- օ------- ս-------ր հուլիս, օգոստոս, սեպտեմբեր 0
hu---- o------- s-------rhulis, ogostos, september
Oktubre, Nobyembre, at Disyembre. հո-------- ն-------- դ-------ր հոկտեմբեր, նոյեմբեր, դեկտեմբեր 0
ho-------- n-------- d-------rhoktember, noyember, dektember

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -