Phrasebook

tl Pagtatanong 1   »   mr प्रश्न विचारणे १

62 [animnapu’t dalawa]

Pagtatanong 1

Pagtatanong 1

६२ [बासष्ट]

62 [Bāsaṣṭa]

प्रश्न विचारणे १

[praśna vicāraṇē 1]

Piliin kung paano mo gustong makita ang pagsasalin:   
Tagalog Marathi Maglaro higit pa
matuto शि--े शि__ श-क-े ----- शिकणे 0
śik--ē ś_____ ś-k-ṇ- ------ śikaṇē
Marami bang natututunan ang mga mag-aaral? व-द्------ खू- शि---आह---का? वि____ खू_ शि__ आ__ का_ व-द-य-र-थ- ख-प श-क- आ-े- क-? ---------------------------- विद्यार्थी खूप शिकत आहेत का? 0
vi-y---hī khūp- -i--t--ā-ēta---? v________ k____ ś_____ ā____ k__ v-d-ā-t-ī k-ū-a ś-k-t- ā-ē-a k-? -------------------------------- vidyārthī khūpa śikata āhēta kā?
Hindi, kaunti ang natutunan nila. ना--,--े क-- श-------त. ना__ ते क_ शि__ आ___ न-ह-, त- क-ी श-क- आ-े-. ----------------------- नाही, ते कमी शिकत आहेत. 0
Nāhī,--- -amī -i-ata---ē-a. N____ t_ k___ ś_____ ā_____ N-h-, t- k-m- ś-k-t- ā-ē-a- --------------------------- Nāhī, tē kamī śikata āhēta.
pagtatanong व-----े वि___ व-च-र-े ------- विचारणे 0
Vic--a-ē V_______ V-c-r-ṇ- -------- Vicāraṇē
Madalas mo bang tanungin ang guro? आप---------प---ह- --ल--ा-शि---क-ं----्रश्न-विचारता-का? आ__ पु__ पु__ आ___ शि____ प्___ वि___ का_ आ-ण प-न-ह- प-न-ह- आ-ल-य- श-क-ष-ा-न- प-र-्- व-च-र-ा क-? ------------------------------------------------------ आपण पुन्हा पुन्हा आपल्या शिक्षकांना प्रश्न विचारता का? 0
ā-a-- p-n------hā ---l-ā -ikṣa-ān-ā -ra---------atā -ā? ā____ p____ p____ ā_____ ś_________ p_____ v_______ k__ ā-a-a p-n-ā p-n-ā ā-a-y- ś-k-a-ā-n- p-a-n- v-c-r-t- k-? ------------------------------------------------------- āpaṇa punhā punhā āpalyā śikṣakānnā praśna vicāratā kā?
Hindi, hindi ko siya madalas tinatanong. न-ही,-मी -्----- -----ा----्हा-प--श-न-व-चा----ा-ी. ना__ मी त्__ पु__ पु__ प्___ वि___ ना__ न-ह-, म- त-य-ं-ा प-न-ह- प-न-ह- प-र-्- व-च-र- न-ह-. -------------------------------------------------- नाही, मी त्यांना पुन्हा पुन्हा प्रश्न विचारत नाही. 0
Nāh-- -- --ā-n--pu--- pu-h--p--ś-a v-c--a----āh-. N____ m_ t_____ p____ p____ p_____ v_______ n____ N-h-, m- t-ā-n- p-n-ā p-n-ā p-a-n- v-c-r-t- n-h-. ------------------------------------------------- Nāhī, mī tyānnā punhā punhā praśna vicārata nāhī.
pagsagot उत--र देणे उ___ दे_ उ-्-र द-ण- ---------- उत्तर देणे 0
Ut-a-a--ēṇē U_____ d___ U-t-r- d-ṇ- ----------- Uttara dēṇē
Pakiusap, sumagot ka. / Paki-sagot, salamat. क--य---त-तर द---. कृ__ उ___ द्__ क-प-ा उ-्-र द-य-. ----------------- कृपया उत्तर द्या. 0
k-̥payā---tara --ā. k_____ u_____ d___ k-̥-a-ā u-t-r- d-ā- ------------------- kr̥payā uttara dyā.
Sasagot ako. म---------े--- - -े-े. मी उ___ दे__ / दे__ म- उ-्-र द-त-. / द-त-. ---------------------- मी उत्तर देतो. / देते. 0
M--uttar- dē--. --D--ē. M_ u_____ d____ / D____ M- u-t-r- d-t-. / D-t-. ----------------------- Mī uttara dētō. / Dētē.
trabaho क-- कर-े का_ क__ क-म क-ण- -------- काम करणे 0
K-ma-k--aṇē K___ k_____ K-m- k-r-ṇ- ----------- Kāma karaṇē
Nagtatrabaho ba siya ngayon? आता -- क---कर- -ह- क-? आ_ तो का_ क__ आ_ का_ आ-ा त- क-म क-त आ-े क-? ---------------------- आता तो काम करत आहे का? 0
ā-ā-t- k-ma--a-at- āhē-kā? ā__ t_ k___ k_____ ā__ k__ ā-ā t- k-m- k-r-t- ā-ē k-? -------------------------- ātā tō kāma karata āhē kā?
Oo, nagtatrabaho siya ngayon. हो--आ-- त--क-म क-त-आह-. हो_ आ_ तो का_ क__ आ__ ह-, आ-ा त- क-म क-त आ-े- ----------------------- हो, आता तो काम करत आहे. 0
H---ātā t--kām- k-ra-a --ē. H__ ā__ t_ k___ k_____ ā___ H-, ā-ā t- k-m- k-r-t- ā-ē- --------------------------- Hō, ātā tō kāma karata āhē.
pagdating य--े ये_ य-ण- ---- येणे 0
Yē-ē Y___ Y-ṇ- ---- Yēṇē
Dadating ka ba? आपण---त--क-? आ__ ये_ का_ आ-ण य-त- क-? ------------ आपण येता का? 0
āp--- y--ā--ā? ā____ y___ k__ ā-a-a y-t- k-? -------------- āpaṇa yētā kā?
Oo, malapit na tayo / kami. हो- आ--ही-ल---- ये-ो. हो_ आ__ ल____ ये__ ह-, आ-्-ी ल-क-च य-त-. --------------------- हो, आम्ही लवकरच येतो. 0
H-,---hī -a--k--a-a yētō. H__ ā___ l_________ y____ H-, ā-h- l-v-k-r-c- y-t-. ------------------------- Hō, āmhī lavakaraca yētō.
pagtira र--णे रा__ र-ह-े ----- राहणे 0
R-h--ē R_____ R-h-ṇ- ------ Rāhaṇē
Nakatira ka ba sa Berlin? आप- बर्ल---ध--े-रा----क-? आ__ ब______ रा__ का_ आ-ण ब-्-ि-म-्-े र-ह-ा क-? ------------------------- आपण बर्लिनमध्ये राहता का? 0
āpa-- ---li---------r--at--k-? ā____ b____________ r_____ k__ ā-a-a b-r-i-a-a-h-ē r-h-t- k-? ------------------------------ āpaṇa barlinamadhyē rāhatā kā?
Oo, nakatira ako sa Berlin. हो- -----्लि---्----ाह----/ राह--. हो_ मी ब______ रा___ / रा___ ह-, म- ब-्-ि-म-्-े र-ह-ो- / र-ह-े- ---------------------------------- हो, मी बर्लिनमध्ये राहतो. / राहते. 0
Hō---ī ----i--madhyē r-h-t-----R-ha--. H__ m_ b____________ r______ / R______ H-, m- b-r-i-a-a-h-ē r-h-t-. / R-h-t-. -------------------------------------- Hō, mī barlinamadhyē rāhatō. / Rāhatē.

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -