Phrasebook

tl Asking questions 2   »   ti ሕቶታት ምሕታት 2

63 [animnapu’t tatlo]

Asking questions 2

Asking questions 2

63 [ሱሳንሰለስተን]

63 [susaniselesiteni]

ሕቶታት ምሕታት 2

[ḥitotati miḥitati 2]

Maaari kang mag-click sa bawat blangko upang makita ang teksto o:   
Tagalog Tigrinya Maglaro higit pa
May libangan ako. ኣነ ሓ- ሆ-(ፍ-- ግ-- ፣----- ግ- ዝ--- ን---) ኣ--። ኣነ ሓደ ሆቢ(ፍሉይ ግዳሰ ፣ንምሕላፍ ግዜ ዝግበር ንጥፈት) ኣለኒ። 0
a-- ḥa-- h---(f----- g----- ፣n----̣i---- g--- z------- n--’i----) a----። an- h---- h---(f----- g----- ፣----------- g--- z------- n--------) a----። ane ḥade hobī(filuyi gidase ፣nimiḥilafi gizē zigiberi nit’ifeti) alenī። a-e ḥa-e h-b-(f-l-y- g-d-s- ፣n-m-ḥi-a-i g-z- z-g-b-r- n-t’i-e-i) a-e-ī። -----̣--------(--------------፣-----̣-----------------------’-----)------።
Naglalaro ako ng tennis. ኣነ ተ---- እ--ት ኣነ ተኒስ’የ እጻወት 0
a-- t-----’y- i--’a---- an- t-------- i-------i ane tenīsi’ye its’aweti a-e t-n-s-’y- i-s’a-e-i ----------’------’-----
Nasaan ang tennis court? መጻ-- ተ-- ኣ-- ኣ-? መጻወቲ ተኒስ ኣበይ ኣሎ? 0
m---’a---- t----- a---- a--? me-------- t----- a---- a--? mets’awetī tenīsi abeyi alo? m-t-’a-e-ī t-n-s- a-e-i a-o? ----’----------------------?
Mayroon ka bang libangan? ሆቢ ኣ-- ድ-? ሆቢ ኣለካ ድዩ? 0
h--- a---- d---? ho-- a---- d---? hobī aleka diyu? h-b- a-e-a d-y-? ---------------?
Naglalaro ako ng football. ኣነ ኩ-- እ-- ’- ዝ---። ኣነ ኩዑሶ እግሪ ’የ ዝጻወት። 0
a-- k-‘u-- i---- ’y- z---’a----። an- k----- i---- ’-- z---------። ane ku‘uso igirī ’ye zits’aweti። a-e k-‘u-o i-i-ī ’y- z-t-’a-e-i። ------‘----------’-------’-----።
Nasaan ang field ng soccer? ሜዳ መ--- ኩ-- ኣ-- ኣ-? ሜዳ መጻወቲ ኩዑሶ ኣበይ ኣሎ? 0
m--- m---’a---- k-‘u-- a---- a--? mē-- m--------- k----- a---- a--? mēda mets’awetī ku‘uso abeyi alo? m-d- m-t-’a-e-ī k-‘u-o a-e-i a-o? ---------’--------‘-------------?
Sumasakit ang braso ko. ኢደ- ይ--- ኣ-። ኢደይ ይሕመኒ ኣሎ። 0
ī---- y--̣i---- a--። īd--- y-------- a--። īdeyi yiḥimenī alo። ī-e-i y-ḥi-e-ī a-o። ---------̣---------።
Sumasakit din ang paa at kamay ko. ዳን--- ኢ--- ይ--- ኣ--። ዳንጋይን ኢደይን ይሕሙኒ ኣለው። 0
d--------- ī------ y--̣i---- a----። da-------- ī------ y-------- a----። danigayini īdeyini yiḥimunī alewi። d-n-g-y-n- ī-e-i-i y-ḥi-u-ī a-e-i። ----------------------̣-----------።
Nasaan ang isang doktor? ሓኪ- ኣ-- ኣ-? ሓኪም ኣበይ ኣሎ? 0
ḥa---- a---- a--? ḥ----- a---- a--? ḥakīmi abeyi alo? ḥa-ī-i a-e-i a-o? -̣---------------?
May sasakyan ako. ሓን- መ-- ኣ---። ሓንቲ መኪና ኣላትኒ። 0
ḥa---- m----- a------። ḥ----- m----- a------። ḥanitī mekīna alatinī። ḥa-i-ī m-k-n- a-a-i-ī። -̣--------------------።
May motor din ako. ኣነ--- ቱ--- ኣ---። ኣነ‘ውን ቱግቱግ ኣላትኒ። 0
a--‘w--- t------- a------። an------ t------- a------። ane‘wini tugitugi alatinī። a-e‘w-n- t-g-t-g- a-a-i-ī። ---‘---------------------።
Saan ang paradahan? ፓር-- ን--- ኣ-- ኣ-? ፓርኪን ንመኪና ኣበይ ኣሎ? 0
p------- n------- a---- a--? pa------ n------- a---- a--? parikīni nimekīna abeyi alo? p-r-k-n- n-m-k-n- a-e-i a-o? ---------------------------?
May sweater ako. ኣነ ሓ- ጉ-- ኣ--። ኣነ ሓደ ጉልፎ ኣለኒ። 0
a-- ḥa-- g----- a----። an- h---- g----- a----። ane ḥade gulifo alenī። a-e ḥa-e g-l-f- a-e-ī። -----̣----------------።
Meron din akong dyaket at maong. ኣነ--- ጃ--- ስ-- ኣ--። ኣነ‘ውን ጃከትን ስረን ኣለኒ። 0
a--‘w--- j------- s----- a----። an------ j------- s----- a----። ane‘wini jaketini sireni alenī። a-e‘w-n- j-k-t-n- s-r-n- a-e-ī። ---‘--------------------------።
Nasaan ang panlabang makina? መሕ--- ላ---- ኣ-- ኣ-? መሕጸቢት ላውንድሪ ኣበይ ኣላ? 0
m--̣i--’e---- l--------- a---- a--? me----------- l--------- a---- a--? meḥits’ebīti lawinidirī abeyi ala? m-ḥi-s’e-ī-i l-w-n-d-r- a-e-i a-a? ---̣---’--------------------------?
May plato / pinggan ako. ኣነ ሸ-- ኣ--። ኣነ ሸሓኒ ኣለኒ። 0
a-- s---̣a-- a----። an- s------- a----። ane sheḥanī alenī። a-e s-e-̣a-ī a-e-ī። --------̣---------።
Mayroon akong kutsilyo, isang tinidor at kutsara. ካራ-- ፋ---- ማ--- ኣ--። ካራን፣ ፋርከታን ማንካን ኣለኒ። 0
k-----፣ f--------- m------- a----። ka----- f--------- m------- a----። karani፣ fariketani manikani alenī። k-r-n-፣ f-r-k-t-n- m-n-k-n- a-e-ī። ------፣--------------------------።
Nasaan ang asin at paminta? ጨው- በ---- ኣ-- ኣ-? ጨውን በርበረን ኣበይ ኣሎ? 0
c-’e---- b--------- a---- a--? ch------ b--------- a---- a--? ch’ewini beribereni abeyi alo? c-’e-i-i b-r-b-r-n- a-e-i a-o? --’--------------------------?

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -