Phrasebook

tl Asking questions 2   »   zh 提问题2

63 [animnapu’t tatlo]

Asking questions 2

Asking questions 2

63[六十三]

63 [Liùshísān]

提问题2

[tí wèntí 2]

Maaari kang mag-click sa bawat blangko upang makita ang teksto o:   
Tagalog Intsik (Pinasimple) Maglaro higit pa
May libangan ako. 我 有 一- 爱- 。 我 有 一个 爱好 。 0
wǒ y------ à----.wǒ yǒuyīgè àihào.
Naglalaro ako ng tennis. 我 打 网- 。 我 打 网球 。 0
Wǒ d- w------.Wǒ dǎ wǎngqiú.
Nasaan ang tennis court? 网球- 在 哪- ? 网球场 在 哪里 ? 0
Wǎ-- q------- z-- n---?Wǎng qiúchǎng zài nǎlǐ?
Mayroon ka bang libangan? 你 有 什- 爱- 吗 ? 你 有 什么 爱好 吗 ? 0
Nǐ y-- s-- m- à---- m-?Nǐ yǒu shé me àihào ma?
Naglalaro ako ng football. 我 踢 足- 。 我 踢 足球 。 0
Wǒ t- z----.Wǒ tī zúqiú.
Nasaan ang field ng soccer? 足球- 在 哪- ? 足球场 在 哪里 ? 0
Zú--- c---- z-- n---?Zúqiú chǎng zài nǎlǐ?
Sumasakit ang braso ko. 我 胳- 痛 。 我 胳膊 痛 。 0
Wǒ g--- t---.Wǒ gēbó tòng.
Sumasakit din ang paa at kamay ko. 我的 脚 和 手 也 痛 。 我的 脚 和 手 也 痛 。 0
Wǒ d- j--- h- s--- y- t---.Wǒ de jiǎo hé shǒu yě tòng.
Nasaan ang isang doktor? 医生 在 哪- ? 医生 在 哪里 ? 0
Yī----- z-- n---?Yīshēng zài nǎlǐ?
May sasakyan ako. 我 有 一- 车 。 我 有 一辆 车 。 0
Wǒ y---- l---- c--.Wǒ yǒuyī liàng chē.
May motor din ako. 我 还- 一- 摩-- 。 我 还有 一辆 摩托车 。 0
Wǒ h-- y---- l---- m---- c--.Wǒ hái yǒuyī liàng mótuō chē.
Saan ang paradahan? 哪儿 有 停-- ? 哪儿 有 停车场 ? 0
Nǎ--- y-- t------ c----?Nǎ'er yǒu tíngchē chǎng?
May sweater ako. 我 有 一- 毛- 。 我 有 一件 毛衣 。 0
Wǒ y---- j--- m----.Wǒ yǒuyī jiàn máoyī.
Meron din akong dyaket at maong. 我 还- 一- 夹-- 和 一- 牛-- 。 我 还有 一件 夹克衫 和 一条 牛仔裤 。 0
Wǒ h-- y---- j--- j---- s--- h- y----- n-------.Wǒ hái yǒuyī jiàn jiákè shān hé yītiáo niúzǎikù.
Nasaan ang panlabang makina? 洗衣- 在 哪- ? 洗衣机 在 哪里 ? 0
Xǐ---- z-- n---?Xǐyījī zài nǎlǐ?
May plato / pinggan ako. 我 有 一- 盘- 。 我 有 一个 盘子 。 0
Wǒ y------ p----.Wǒ yǒuyīgè pánzi.
Mayroon akong kutsilyo, isang tinidor at kutsara. 我 有 一- 刀- 一- 叉- 和 一- 勺- 。 我 有 一把 刀, 一个 叉子 和 一个 勺子 。 0
Wǒ y---- b- d--- y--- c---- h- y--- s-----.Wǒ yǒuyī bǎ dāo, yīgè chāzi hé yīgè sháozi.
Nasaan ang asin at paminta? 盐 和 胡-- 在 哪- ? 盐 和 胡椒粉 在 哪儿 ? 0
Yá- h- h----- f-- z-- n----?Yán hé hújiāo fěn zài nǎ'er?

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -