Phrasebook

tl Pagtanggi 1   »   pa ਨਾਕਾਰਾਤਮਕ ਵਾਕ 1

64 [animnapu’t apat]

Pagtanggi 1

Pagtanggi 1

64 [ਚੌਂਹਠ]

64 [Caunhaṭha]

ਨਾਕਾਰਾਤਮਕ ਵਾਕ 1

[nākārātamaka vāka 1]

Piliin kung paano mo gustong makita ang pagsasalin:   
Tagalog Punjabi Maglaro higit pa
Hindi ko maintindihan ang salitang iyon. ਇਹ --- -ੇ-ੀ ਸਮ- ਵ-ੱਚ-ਨ-ੀਂ - -ਿਹ-। ਇ_ ਸ਼__ ਮੇ_ ਸ__ ਵਿੱ_ ਨ_ ਆ ਰਿ__ ਇ- ਸ਼-ਦ ਮ-ਰ- ਸ-ਝ ਵ-ੱ- ਨ-ੀ- ਆ ਰ-ਹ-। --------------------------------- ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। 0
i-a--aba-a m-r----ma-----ica-na-ī- ā--ih-. i__ ś_____ m___ s______ v___ n____ ā r____ i-a ś-b-d- m-r- s-m-j-a v-c- n-h-ṁ ā r-h-. ------------------------------------------ iha śabada mērī samajha vica nahīṁ ā rihā.
Hindi ko maintindihan ang pangungusap. ਇਹ--ਾਕ ਮੇ-- --ਝ----ਚ ਨਹ-- - --ਹ-। ਇ_ ਵਾ_ ਮੇ_ ਸ__ ਵਿੱ_ ਨ_ ਆ ਰਿ__ ਇ- ਵ-ਕ ਮ-ਰ- ਸ-ਝ ਵ-ੱ- ਨ-ੀ- ਆ ਰ-ਹ-। --------------------------------- ਇਹ ਵਾਕ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। 0
I---vāka --r--s----h- vica-na--ṁ-- ri-ā. I__ v___ m___ s______ v___ n____ ā r____ I-a v-k- m-r- s-m-j-a v-c- n-h-ṁ ā r-h-. ---------------------------------------- Iha vāka mērī samajha vica nahīṁ ā rihā.
Hindi ko maintindihan ang kahulugan. ਇਹ ਅ-- -ੇ-ੀ-ਸਮ- ------ਹੀਂ------ਾ। ਇ_ ਅ__ ਮੇ_ ਸ__ ਵਿੱ_ ਨ_ ਆ ਰਿ__ ਇ- ਅ-ਥ ਮ-ਰ- ਸ-ਝ ਵ-ੱ- ਨ-ੀ- ਆ ਰ-ਹ-। --------------------------------- ਇਹ ਅਰਥ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। 0
I---a--t-a m-r-----a-ha-v-ca--a-ī--ā ----. I__ a_____ m___ s______ v___ n____ ā r____ I-a a-a-h- m-r- s-m-j-a v-c- n-h-ṁ ā r-h-. ------------------------------------------ Iha aratha mērī samajha vica nahīṁ ā rihā.
ang guro ਅਧਿ-ਪਕ ਅ____ ਅ-ਿ-ਪ- ------ ਅਧਿਆਪਕ 0
Ad--'--aka A_________ A-h-'-p-k- ---------- Adhi'āpaka
Naiintindihan mo ba ang guro? ਕ- -ੁ--ਂ ਅਧਿ-ਪਕ--ੂੰ ਸ-ਝ --ਦ- -ੋ? ਕੀ ਤੁ_ ਅ____ ਨੂੰ ਸ__ ਸ__ ਹੋ_ ਕ- ਤ-ਸ-ਂ ਅ-ਿ-ਪ- ਨ-ੰ ਸ-ਝ ਸ-ਦ- ਹ-? -------------------------------- ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ? 0
k- -us-- -dhi-āpak--nū sa-aj-a-sa-adē -ō? k_ t____ a_________ n_ s______ s_____ h__ k- t-s-ṁ a-h-'-p-k- n- s-m-j-a s-k-d- h-? ----------------------------------------- kī tusīṁ adhi'āpaka nū samajha sakadē hō?
Oo, naiintindihan ko siyang mabuti. ਜੀ ਹਾਂ,-ਮ-----ਨ---ਨ-ੰ --ਗੀ ------------ਕਦਾ / ਸਕ-- -ਾ-। ਜੀ ਹਾਂ_ ਮੈਂ ਉ__ ਨੂੰ ਚੰ_ ਤ__ ਸ__ ਸ__ / ਸ__ ਹਾਂ_ ਜ- ਹ-ਂ- ਮ-ਂ ਉ-ਨ-ਂ ਨ-ੰ ਚ-ਗ- ਤ-੍-ਾ- ਸ-ਝ ਸ-ਦ- / ਸ-ਦ- ਹ-ਂ- ------------------------------------------------------ ਜੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ / ਸਕਦੀ ਹਾਂ। 0
J- h-ṁ- --iṁ -h-nā- n--c--ī--ar---ṁ s-ma----sakadā/---kad- --ṁ. J_ h___ m___ u_____ n_ c___ t______ s______ s______ s_____ h___ J- h-ṁ- m-i- u-a-ā- n- c-g- t-r-h-ṁ s-m-j-a s-k-d-/ s-k-d- h-ṁ- --------------------------------------------------------------- Jī hāṁ, maiṁ uhanāṁ nū cagī tar'hāṁ samajha sakadā/ sakadī hāṁ.
ang guro ਅਧਿਆ-ਕਾ ਅ____ ਅ-ਿ-ਪ-ਾ ------- ਅਧਿਆਪਕਾ 0
Adh-'--akā A_________ A-h-'-p-k- ---------- Adhi'āpakā
Naiintindihan mo ba ang guro? ਕ- ਤੁਸ-ਂ--ਧ-ਆਪ-----ੰ --- ਸ--- --? ਕੀ ਤੁ_ ਅ____ ਨੂੰ ਸ__ ਸ__ ਹੋ_ ਕ- ਤ-ਸ-ਂ ਅ-ਿ-ਪ-ਾ ਨ-ੰ ਸ-ਝ ਸ-ਦ- ਹ-? --------------------------------- ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅਧਿਆਪਕਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ? 0
kī tusīṁ -dhi'āpakā-nū-sa--jha-sa-------? k_ t____ a_________ n_ s______ s_____ h__ k- t-s-ṁ a-h-'-p-k- n- s-m-j-a s-k-d- h-? ----------------------------------------- kī tusīṁ adhi'āpakā nū samajha sakadē hō?
Oo naiintindihan ko siyang mabuti. ਜੀ ਹਾਂ- ਮੈਂ ਉਹਨਾ- --- -ੰ-- ਤ----- ਸਮਝ-ਸਕਦਾ-/ ਸਕਦੀ-ਹ-ਂ। ਜੀ ਹਾਂ_ ਮੈਂ ਉ__ ਨੂੰ ਚੰ_ ਤ__ ਸ__ ਸ__ / ਸ__ ਹਾਂ_ ਜ- ਹ-ਂ- ਮ-ਂ ਉ-ਨ-ਂ ਨ-ੰ ਚ-ਗ- ਤ-੍-ਾ- ਸ-ਝ ਸ-ਦ- / ਸ-ਦ- ਹ-ਂ- ------------------------------------------------------ ਜੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ / ਸਕਦੀ ਹਾਂ। 0
J---ā-, m-i--uh-nā- ---c-gī-t-r'hāṁ---maj---sakadā- -akad-----. J_ h___ m___ u_____ n_ c___ t______ s______ s______ s_____ h___ J- h-ṁ- m-i- u-a-ā- n- c-g- t-r-h-ṁ s-m-j-a s-k-d-/ s-k-d- h-ṁ- --------------------------------------------------------------- Jī hāṁ, maiṁ uhanāṁ nū cagī tar'hāṁ samajha sakadā/ sakadī hāṁ.
Mga tao ਲ-ਕ ਲੋ_ ਲ-ਕ --- ਲੋਕ 0
L-ka L___ L-k- ---- Lōka
Naiintindihan mo ba ang mga tao? ਕ--ਤੁ--- ਲੋਕ-- ----ਸਮਝ ਸ-ਦੇ -ੋ? ਕੀ ਤੁ_ ਲੋ_ ਨੂੰ ਸ__ ਸ__ ਹੋ_ ਕ- ਤ-ਸ-ਂ ਲ-ਕ-ਂ ਨ-ੰ ਸ-ਝ ਸ-ਦ- ਹ-? ------------------------------- ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ? 0
kī--usīṁ l--āṁ -- -am-j----a-adē-h-? k_ t____ l____ n_ s______ s_____ h__ k- t-s-ṁ l-k-ṁ n- s-m-j-a s-k-d- h-? ------------------------------------ kī tusīṁ lōkāṁ nū samajha sakadē hō?
Hindi, hindi ko sila gaanong naiintindihan. ਜ- ------ਮੈ--ਉਹਨਾ--ਨ-- ---ੀ--ਰ-ਹਾ- -ਹੀ----- ---- / ਸਕਦ- ਹਾ-। ਜੀ ਨ__ ਮੈਂ ਉ__ ਨੂੰ ਚੰ_ ਤ__ ਨ_ ਸ__ ਸ__ / ਸ__ ਹਾਂ_ ਜ- ਨ-ੀ-, ਮ-ਂ ਉ-ਨ-ਂ ਨ-ੰ ਚ-ਗ- ਤ-੍-ਾ- ਨ-ੀ- ਸ-ਝ ਸ-ਦ- / ਸ-ਦ- ਹ-ਂ- ------------------------------------------------------------ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ / ਸਕਦੀ ਹਾਂ। 0
J- n-h--- -a-- uh--āṁ ---ca-ī -ar--ā--n-hī--sama-ha ---a-ā- s--ad--hā-. J_ n_____ m___ u_____ n_ c___ t______ n____ s______ s______ s_____ h___ J- n-h-ṁ- m-i- u-a-ā- n- c-g- t-r-h-ṁ n-h-ṁ s-m-j-a s-k-d-/ s-k-d- h-ṁ- ----------------------------------------------------------------------- Jī nahīṁ, maiṁ uhanāṁ nū cagī tar'hāṁ nahīṁ samajha sakadā/ sakadī hāṁ.
ang nobya ਸਹ--ੀ ਸ__ ਸ-ੇ-ੀ ----- ਸਹੇਲੀ 0
S-h--ī S_____ S-h-l- ------ Sahēlī
May nobya ka ba? ਕ- ---ਾਡੀ -ੋ---ਹੇ-ੀ-ਹ-? ਕੀ ਤੁ__ ਕੋ_ ਸ__ ਹੈ_ ਕ- ਤ-ਹ-ਡ- ਕ-ਈ ਸ-ੇ-ੀ ਹ-? ----------------------- ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਸਹੇਲੀ ਹੈ? 0
k- -u-ā-----'---ahēlī hai? k_ t_____ k___ s_____ h___ k- t-h-ḍ- k-'- s-h-l- h-i- -------------------------- kī tuhāḍī kō'ī sahēlī hai?
Oo, meron. ਜ--ਹਾ-, -ੱ---ਹੇ-ੀ ਹ-। ਜੀ ਹਾਂ_ ਇੱ_ ਸ__ ਹੈ_ ਜ- ਹ-ਂ- ਇ-ਕ ਸ-ੇ-ੀ ਹ-। --------------------- ਜੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸਹੇਲੀ ਹੈ। 0
J---------- s---l--h-i. J_ h___ i__ s_____ h___ J- h-ṁ- i-a s-h-l- h-i- ----------------------- Jī hāṁ, ika sahēlī hai.
ang anak na babae ਬ-ਟੀ ਬੇ_ ਬ-ਟ- ---- ਬੇਟੀ 0
B--ī B___ B-ṭ- ---- Bēṭī
Mayroon ka bang anak na babae? ਕੀ----ਾ-ੀ ਕੋ--------ੈ? ਕੀ ਤੁ__ ਕੋ_ ਬੇ_ ਹੈ_ ਕ- ਤ-ਹ-ਡ- ਕ-ਈ ਬ-ਟ- ਹ-? ---------------------- ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਬੇਟੀ ਹੈ? 0
kī tuh-ḍī-k--ī-b--- --i? k_ t_____ k___ b___ h___ k- t-h-ḍ- k-'- b-ṭ- h-i- ------------------------ kī tuhāḍī kō'ī bēṭī hai?
Hindi, wala ako. ਜੀ---ੀਂ, ---- -ੋ- --ਟੀ---ੀਂ -ੈ। ਜੀ ਨ__ ਮੇ_ ਕੋ_ ਬੇ_ ਨ_ ਹੈ_ ਜ- ਨ-ੀ-, ਮ-ਰ- ਕ-ਈ ਬ-ਟ- ਨ-ੀ- ਹ-। ------------------------------- ਜੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਬੇਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 0
J- ------ --r--------ē-- n-------i. J_ n_____ m___ k___ b___ n____ h___ J- n-h-ṁ- m-r- k-'- b-ṭ- n-h-ṁ h-i- ----------------------------------- Jī nahīṁ, mērī kō'ī bēṭī nahīṁ hai.

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -