Phrasebook

tl to need – to want to   »   zh 需要–要

69 [animnapu’t siyam]

to need – to want to

to need – to want to

69[六十九]

69 [Liùshíjiǔ]

需要–要

[xūyào – yào]

Maaari kang mag-click sa bawat blangko upang makita ang teksto o:   
Tagalog Intsik (Pinasimple) Maglaro higit pa
Kailangan ko ng kama. 我 需- 一-- 。 我 需要 一张床 。 0
wǒ x---- y- z---- c-----.wǒ xūyào yī zhāng chuáng.
Gusto kong matulog. 我 要 睡- 。 我 要 睡觉 。 0
Wǒ y-- s-------.Wǒ yào shuìjiào.
Meron bang kama dito? 这儿 有 一- 床 吗 ? 这儿 有 一张 床 吗 ? 0
Zh---- y---- z---- c----- m-?Zhè'er yǒuyī zhāng chuáng ma?
Kailangan ko ng ilawan. 我 需- 一-- 。 我 需要 一盏灯 。 0
Wǒ x---- y- z--- d---.Wǒ xūyào yī zhǎn dēng.
Gusto kong magbasa. 我 要 读- 。 我 要 读书 。 0
Wǒ y-- d----.Wǒ yào dúshū.
Mayroon bang ilawan dito? 这儿 有 一-- 吗 ? 这儿 有 一盏灯 吗 ? 0
Zh---- y---- z--- d--- m-?Zhè'er yǒuyī zhǎn dēng ma?
Kailangan ko ng telepono. 我 需- 一- 电-- 。 我 需要 一部 电话机 。 0
Wǒ x---- y- b- d------ j-.Wǒ xūyào yī bù diànhuà jī.
Gusto kong tumawag. 我 要 打-- 。 我 要 打电话 。 0
Wǒ y-- d- d------.Wǒ yào dǎ diànhuà.
Mayroon bang telepono dito? 这儿 有 电- 吗 ? 这儿 有 电话 吗 ? 0
Zh---- y-- d------ m-?Zhè'er yǒu diànhuà ma?
Kailangan ko ng kamera. 我 需- 一- 照-- 。 我 需要 一部 照相机 。 0
Wǒ x---- y- b- z----------.Wǒ xūyào yī bù zhàoxiàngjī.
Gusto kong kumuha ng litrato. 我 要 照- 。 我 要 照相 。 0
Wǒ y-- z--------.Wǒ yào zhàoxiàng.
Mayroon bang kamera dito? 这儿 有 照-- 吗 ? 这儿 有 照相机 吗 ? 0
Zh---- y-- z---------- m-?Zhè'er yǒu zhàoxiàngjī ma?
Kailangan ko ng kompyuter. 我 需- 一- 电- 。 我 需要 一台 电脑 。 0
Wǒ x---- y- t-- d------.Wǒ xūyào yī tái diànnǎo.
Gusto kong magpadala ng email. 我 要 发 一- 电--- 。 我 要 发 一个 电子邮件 。 0
Wǒ y-- f- y--- d----- y------.Wǒ yào fā yīgè diànzǐ yóujiàn.
Mayroon bang kompyuter dito? 这儿 有 电- 吗 ? 这儿 有 电脑 吗 ? 0
Zh---- y-- d------ m-?Zhè'er yǒu diànnǎo ma?
Kailangan ko ng panulat. 我 需- 一- 圆-- 。 我 需要 一支 圆珠笔 。 0
Wǒ x---- y- z-- y--------.Wǒ xūyào yī zhī yuánzhūbǐ.
May gusto akong isulat. 我 要 写-- 东- 。 我 要 写点儿 东西 。 0
Wǒ y-- x-- d--- e- d-----.Wǒ yào xiě diǎn er dōngxī.
Mayroon bang pirasong papel at panulat dito? 这儿 有 一- 纸 和 一- 圆-- 吗 ? 这儿 有 一张 纸 和 一支 圆珠笔 吗 ? 0
Zh---- y---- z---- z-- h- y- z-- y-------- m-?Zhè'er yǒuyī zhāng zhǐ hé yī zhī yuánzhūbǐ ma?

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -