Phrasebook

tl Imperative 1   »   te ఆజ్ఞాపూర్వకం 1

89 [walumpu’t siyam]

Imperative 1

Imperative 1

89 [ఎనభై తొమ్మిది]

89 [Enabhai tom\'midi]

ఆజ్ఞాపూర్వకం 1

[Ājñāpūrvakaṁ 1]

Piliin kung paano mo gustong makita ang pagsasalin:   
Tagalog Telugu Maglaro higit pa
Ang tamad mo naman – huwag naman maging tamad! మీ-ు-ఎ---బ--దకస్-ుల---ం- బద్దకస-తు-ు-- ఉం-క-డ-! మ-ర- ఎ-త బద-దకస-త-ల--అ-త బద-దకస-త-ల-గ- ఉ-డక-డ-! మ-ర- ఎ-త బ-్-క-్-ు-ో-అ-త బ-్-క-్-ు-ు-ా ఉ-డ-ం-ి- ----------------------------------------------- మీరు ఎంత బద్దకస్తులో-అంత బద్దకస్తులుగా ఉండకండి! 0
M-r---n----a-d-k--t-l--anta b-dda-as---u-ā -ṇ--kaṇḍi! Mīru enta baddakastulō-anta baddakastulugā uṇḍakaṇḍi! M-r- e-t- b-d-a-a-t-l---n-a b-d-a-a-t-l-g- u-ḍ-k-ṇ-i- ----------------------------------------------------- Mīru enta baddakastulō-anta baddakastulugā uṇḍakaṇḍi!
Ang tagal mo naman matulog – huwag naman matagal matulog! మ-రు చ-ల- -ేపు--ి--ర-ోతార----త--ేప---ిద్రప-క---! మ-ర- చ-ల- స-ప- న-ద-రప-త-ర--అ-త స-ప- న-ద-రప-క-డ-! మ-ర- చ-ల- స-ప- న-ద-ర-ో-ా-ు-అ-త స-ప- న-ద-ర-ో-ం-ి- ------------------------------------------------ మీరు చాలా సేపు నిద్రపోతారు-అంత సేపు నిద్రపోకండి! 0
M--u c--ā-sēp- -idra--t-r--a--a -ēpu n---a-ōkaṇ-i! Mīru cālā sēpu nidrapōtāru-anta sēpu nidrapōkaṇḍi! M-r- c-l- s-p- n-d-a-ō-ā-u-a-t- s-p- n-d-a-ō-a-ḍ-! -------------------------------------------------- Mīru cālā sēpu nidrapōtāru-anta sēpu nidrapōkaṇḍi!
Huli ka naman ng uwi – huwag naman masyadong huli ang uwi! మీరు ---ా --స-య-గా--ంట------్-ా---అంత-ఆ-స--ం-ా -ంట-కి-రాక--ి! మ-ర- చ-ల- ఆలస-య-గ- ఇ-ట-క- వస-త-ర--అ-త ఆలస-య-గ- ఇ-ట-క- ర-క-డ-! మ-ర- చ-ల- ఆ-స-య-గ- ఇ-ట-క- వ-్-ా-ు-అ-త ఆ-స-య-గ- ఇ-ట-క- ర-క-డ-! ------------------------------------------------------------- మీరు చాలా ఆలస్యంగా ఇంటికి వస్తారు-అంత ఆలస్యంగా ఇంటికి రాకండి! 0
M-r--c-lā--lasy-ṅ---i------v----r--an-- -l-syaṅ-- i-ṭi------a--i! Mīru cālā ālasyaṅgā iṇṭiki vastāru-anta ālasyaṅgā iṇṭiki rākaṇḍi! M-r- c-l- ā-a-y-ṅ-ā i-ṭ-k- v-s-ā-u-a-t- ā-a-y-ṅ-ā i-ṭ-k- r-k-ṇ-i- ----------------------------------------------------------------- Mīru cālā ālasyaṅgā iṇṭiki vastāru-anta ālasyaṅgā iṇṭiki rākaṇḍi!
Ang lakas mong tumawa – huwag naman tumawa ng malakas! మీరు --ల- బి----గ--న-------ు-అ-- -ిగ--రగా---్వకండి! మ-ర- చ-ల- బ-గ-గరగ- నవ-వ-త-ర--అ-త బ-గ-గరగ- నవ-వక-డ-! మ-ర- చ-ల- బ-గ-గ-గ- న-్-ు-ా-ు-అ-త బ-గ-గ-గ- న-్-క-డ-! --------------------------------------------------- మీరు చాలా బిగ్గరగా నవ్వుతారు-అంత బిగ్గరగా నవ్వకండి! 0
Mī-u c-lā -i----a---n-vv---ru-a-t- -i-gar--- -a-va-a---! Mīru cālā biggaragā navvutāru-anta biggaragā navvakaṇḍi! M-r- c-l- b-g-a-a-ā n-v-u-ā-u-a-t- b-g-a-a-ā n-v-a-a-ḍ-! -------------------------------------------------------- Mīru cālā biggaragā navvutāru-anta biggaragā navvakaṇḍi!
Mahinahon kang magsalita – huwag kang magsalita nang mahina! మీర- చ-ల- --గ---గ- -ాట్లాడ-----అ-- బ---గ--ా---ట-ల---ండ-! మ-ర- చ-ల- బ-గ-గరగ- మ-ట-ల-డత-ర--అ-త బ-గ-గరగ- మ-ట-ల-డక-డ-! మ-ర- చ-ల- బ-గ-గ-గ- మ-ట-ల-డ-ా-ు-అ-త బ-గ-గ-గ- మ-ట-ల-డ-ం-ి- -------------------------------------------------------- మీరు చాలా బిగ్గరగా మాట్లాడతారు-అంత బిగ్గరగా మాట్లాడకండి! 0
M-ru cā-ā---gg-r-g- -----ḍat--u--nta-b--g------m-ṭ-ā-a-a---! Mīru cālā biggaragā māṭlāḍatāru-anta biggaragā māṭlāḍakaṇḍi! M-r- c-l- b-g-a-a-ā m-ṭ-ā-a-ā-u-a-t- b-g-a-a-ā m-ṭ-ā-a-a-ḍ-! ------------------------------------------------------------ Mīru cālā biggaragā māṭlāḍatāru-anta biggaragā māṭlāḍakaṇḍi!
Uminom ka ng sobra – huwag uminom ng sobra! మ----చాల- --్----ా --గ-త-రు--ంత ఎ--క---ా త-గకం--! మ-ర- చ-ల- ఎక-క-వగ- త-గ-త-ర--అ-త ఎక-క-వగ- త-గక-డ-! మ-ర- చ-ల- ఎ-్-ు-గ- త-గ-త-ర---ం- ఎ-్-ు-గ- త-గ-ం-ి- ------------------------------------------------- మీరు చాలా ఎక్కువగా తాగుతారు-అంత ఎక్కువగా తాగకండి! 0
Mī-u --lā----uv-----ā--t-ru-a--a-----vag--t-g-kaṇ-i! Mīru cālā ekkuvagā tāgutāru-anta ekkuvagā tāgakaṇḍi! M-r- c-l- e-k-v-g- t-g-t-r---n-a e-k-v-g- t-g-k-ṇ-i- ---------------------------------------------------- Mīru cālā ekkuvagā tāgutāru-anta ekkuvagā tāgakaṇḍi!
Masyado kang naninigarilyo – huwag manigarilyo ng sobra! మీ-- ---- ఎక్కువగ--పొ---్----త-ర----- -క్--వ----ొగ -్రా--ండి! మ-క- చ-ల- ఎక-క-వగ- ప-గ త-ర-గ-త-ర--అ-త ఎక-క-వగ- ప-గ త-ర-గక-డ-! మ-క- చ-ల- ఎ-్-ు-గ- ప-గ త-ర-గ-త-ర---ం- ఎ-్-ు-గ- ప-గ త-ర-గ-ం-ి- ------------------------------------------------------------- మీకు చాలా ఎక్కువగా పొగ త్రాగుతారు-అంత ఎక్కువగా పొగ త్రాగకండి! 0
M----cā-ā -kk-va---p-g-----g-t-r--a--a-ek-------po-a -rāg-ka--i! Mīku cālā ekkuvagā poga trāgutāru-anta ekkuvagā poga trāgakaṇḍi! M-k- c-l- e-k-v-g- p-g- t-ā-u-ā-u-a-t- e-k-v-g- p-g- t-ā-a-a-ḍ-! ---------------------------------------------------------------- Mīku cālā ekkuvagā poga trāgutāru-anta ekkuvagā poga trāgakaṇḍi!
Nagtatrabaho ka ng sobra – huwag magtrabaho ng sobra! మీ-- --ీ ఎక--ువగా --ి చ--్---ు-అ----క్కువ-ా --ి -ే---డ-! మ-ర- మర- ఎక-క-వగ- పన- చ-స-త-ర--అ-త ఎక-క-వగ- పన- చ-యక-డ-! మ-ర- మ-ీ ఎ-్-ు-గ- ప-ి చ-స-త-ర---ం- ఎ-్-ు-గ- ప-ి చ-య-ం-ి- -------------------------------------------------------- మీరు మరీ ఎక్కువగా పని చేస్తారు-అంత ఎక్కువగా పని చేయకండి! 0
M------r--ekk-v--ā p-ni----------n-- -kku-agā-pani-cēyak--ḍi! Mīru marī ekkuvagā pani cēstāru-anta ekkuvagā pani cēyakaṇḍi! M-r- m-r- e-k-v-g- p-n- c-s-ā-u-a-t- e-k-v-g- p-n- c-y-k-ṇ-i- ------------------------------------------------------------- Mīru marī ekkuvagā pani cēstāru-anta ekkuvagā pani cēyakaṇḍi!
Napakabilis ng iyong pagmamaneho – huwag magmaneho nang napakabilis! మీ------- వేగ-----ండీ నడుపు--రు--ంత--ేగ-గ--బ--- నడప--డి! మ-ర- చ-ల- వ-గ-గ- బ-డ- నడ-ప-త-ర--అ-త వ-గ-గ- బ-డ- నడపక-డ-! మ-ర- చ-ల- వ-గ-గ- బ-డ- న-ు-ు-ా-ు-అ-త వ-గ-గ- బ-డ- న-ప-ం-ి- -------------------------------------------------------- మీరు చాలా వేగంగా బండీ నడుపుతారు-అంత వేగంగా బండీ నడపకండి! 0
M--- cā-- -ēg--g- b--ḍ- --ḍuput--u-a--- vē-aṅ----a-ḍī --ḍ-pak-ṇḍi! Mīru cālā vēgaṅgā baṇḍī naḍuputāru-anta vēgaṅgā baṇḍī naḍapakaṇḍi! M-r- c-l- v-g-ṅ-ā b-ṇ-ī n-ḍ-p-t-r---n-a v-g-ṅ-ā b-ṇ-ī n-ḍ-p-k-ṇ-i- ------------------------------------------------------------------ Mīru cālā vēgaṅgā baṇḍī naḍuputāru-anta vēgaṅgā baṇḍī naḍapakaṇḍi!
Bumangon ka, G. Miller! ల--ండి, మి-్లర్ -ార-! ల-వ-డ-, మ-ల-లర- గ-ర-! ల-వ-డ-, మ-ల-ల-్ గ-ర-! --------------------- లేవండి, మిల్లర్ గారు! 0
L--aṇ--, mil--- --r-! Lēvaṇḍi, millar gāru! L-v-ṇ-i- m-l-a- g-r-! --------------------- Lēvaṇḍi, millar gāru!
Umupo ka, G. Miller! కూర-చ-ం-ి, మిల-లర్ -ా--! క-ర-చ--డ-, మ-ల-లర- గ-ర-! క-ర-చ-ం-ి- మ-ల-ల-్ గ-ర-! ------------------------ కూర్చోండి, మిల్లర్ గారు! 0
Kū-cō--i- --l-a--g-ru! Kūrcōṇḍi, millar gāru! K-r-ō-ḍ-, m-l-a- g-r-! ---------------------- Kūrcōṇḍi, millar gāru!
Manatiling nakaupo, G. Miller! క--్-ు-- ఉ----ి, మ-ల్ల-్ గా-ు! క-ర-చ-న- ఉ-డ-డ-, మ-ల-లర- గ-ర-! క-ర-చ-న- ఉ-డ-డ-, మ-ల-ల-్ గ-ర-! ------------------------------ కూర్చునే ఉండండి, మిల్లర్ గారు! 0
K-rc--ē -ṇḍ--ḍi- --lla- gā--! Kūrcunē uṇḍaṇḍi, millar gāru! K-r-u-ē u-ḍ-ṇ-i- m-l-a- g-r-! ----------------------------- Kūrcunē uṇḍaṇḍi, millar gāru!
Magpasensya ka! / Habaan mo ang pasensya mo! స--ం--ా--ం----! సహన- ప-ట--చ-డ-! స-న- ప-ట-ం-ం-ి- --------------- సహనం పాటించండి! 0
Sa---a----ṭi---aṇ-i! Sahanaṁ pāṭin-caṇḍi! S-h-n-ṁ p-ṭ-n-c-ṇ-i- -------------------- Sahanaṁ pāṭin̄caṇḍi!
Huwag kang mag-madali! త---ప---్దు! త--దపడ-ద-ద-! త-ం-ప-ొ-్-ు- ------------ తొందపడొద్దు! 0
T-ndapaḍ-dd-! Tondapaḍoddu! T-n-a-a-o-d-! ------------- Tondapaḍoddu!
Sandali lang! ఒ---ి-ిశం-ఆగ--ి! ఒక న-మ-శ- ఆగ-డ-! ఒ- న-మ-శ- ఆ-ం-ి- ---------------- ఒక నిమిశం ఆగండి! 0
O-a ni----ṁ-----ḍ-! Oka nimiśaṁ āgaṇḍi! O-a n-m-ś-ṁ ā-a-ḍ-! ------------------- Oka nimiśaṁ āgaṇḍi!
Mag-ingat ka! జ--్రత--! జ-గ-రత-త! జ-గ-ర-్-! --------- జాగ్రత్త! 0
Jāgr---a! Jāgratta! J-g-a-t-! --------- Jāgratta!
Maging sa oras! సమ-- పా---చం--! సమయ- ప-ట--చ-డ-! స-య- ప-ట-ం-ం-ి- --------------- సమయం పాటించండి! 0
Sam--aṁ--āṭin--a-ḍ-! Samayaṁ pāṭin-caṇḍi! S-m-y-ṁ p-ṭ-n-c-ṇ-i- -------------------- Samayaṁ pāṭin̄caṇḍi!
Wag kang tanga! మం-బుద్--గా ఉం---్-ు! మ-దబ-ద-ధ-గ- ఉ-డ-ద-ద-! మ-ద-ు-్-ి-ా ఉ-డ-ద-ద-! --------------------- మందబుద్ధిగా ఉండొద్దు! 0
M-n-a-ud'd---ā uṇ-od--! Mandabud'dhigā uṇḍoddu! M-n-a-u-'-h-g- u-ḍ-d-u- ----------------------- Mandabud'dhigā uṇḍoddu!

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -