Phrasebook

tl Imperative 2   »   zh 命令式2

90 [siyamnapu]

Imperative 2

Imperative 2

90[九十]

90 [Jiǔshí]

命令式2

[mìnglìng shì 2]

Maaari kang mag-click sa bawat blangko upang makita ang teksto o:   
Tagalog Intsik (Pinasimple) Maglaro higit pa
Mag-ahit ka! 你 去 刮-- ! 你 去 刮胡子 ! 0
nǐ q- g-- h---!nǐ qù guā húzi!
Maghilamos ka! 洗脸 ! 洗脸 ! 0
Xǐ----!Xǐliǎn!
Magsuklay ka! 梳头 ! 梳头 ! 0
Sh----!Shūtóu!
Tawag ka! Tumawag ka! 打电- !- 打-- ! 打电话 !您 打电话 ! 0
Dǎ d------- N-- d- d------!Dǎ diànhuà! Nín dǎ diànhuà!
Simulan mo na! 开始 !- 开- 吧 ! 开始 !您 开始 吧 ! 0
Kā----- N-- k----- b-!Kāishǐ! Nín kāishǐ ba!
Itigil mo! Itigil mo yan! 停下 !- 停- ! 停下 !您 停下 ! 0
Tí-- x--- N-- t--- x--!Tíng xià! Nín tíng xià!
Iwan mo! Iwanan mo yan! 放下 !- 放- ! 放下 !您 放下 ! 0
Fà------ N-- f------!Fàngxià! Nín fàngxià!
Sabihin mo! Sabihin mo yan! 说 !-- ! 说 !您说 ! 0
Sh--- N-- s---!Shuō! Nín shuō!
Bilhin mo! Bilhin mo yan! 买 !-- ! 买 !您买 ! 0
Mǎ-- N-- m--!Mǎi! Nín mǎi!
Huwag kailanman maging hindi matapat! 要 诚- 啊 ! 要 诚实 啊 ! 0
Yà- c------- a!Yào chéngshí a!
Huwag kailanman maging malikot! 不要 调- ! 不要 调皮 ! 0
Bù--- t-----!Bùyào tiáopí!
Huwag kailanman maging bastos! 不要 没-- ! 不要 没礼貌 ! 0
Bù--- m-- l----!Bùyào méi lǐmào!
Laging maging matapat! 一定 要 始- 诚- ! 一定 要 始终 诚实 ! 0
Yī---- y-- s------- c-------!Yīdìng yào shǐzhōng chéngshí!
Palaging maging mabait! 对人 总- 友- ! 对人 总要 友好 ! 0
Du- r-- z--- y-- y-- h--!Duì rén zǒng yào yǒu hǎo!
Palaging maging magalang! 对人 总- 有-- ! 对人 总要 有礼貌 ! 0
Du- r-- z--- y-- y-- l----!Duì rén zǒng yào yǒu lǐmào!
Ingat paguwi! 平安 回- 吧 ! 平安 回家 吧 ! 0
Pí----- h-- j-- b-!Píng'ān huí jiā ba!
Ingatan mo ang iyong sarili! 请您 照-- 自- ! 请您 照顾好 自己 ! 0
Qǐ-- n-- z----- h-- z---!Qǐng nín zhàogù hǎo zìjǐ!
Bisitahin ulit kami sa lalong madaling panahon! 请您 再- 我- 这- 来 ! 请您 再到 我们 这儿 来 ! 0
Qǐ-- n-- z-- d-- w---- z----- l--!Qǐng nín zài dào wǒmen zhè'er lái!

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -