Phrasebook

tl Conjunctions 1   »   am መገናኛዎች 1

94 [siyamnapu’t apat]

Conjunctions 1

Conjunctions 1

94 [ዘጠና አራት]

94 [zet’ena ārati]

መገናኛዎች 1

[mesitets’amiri 1]

Piliin kung paano mo gustong makita ang pagsasalin:   
Tagalog Amharic Maglaro higit pa
Maghintay hanggang tumigil ang ulan. ቆይ ፤ -ናቡ --ከሚ-ም ቆይ ፤ ዝናቡ እስከሚቆም ቆ- ፤ ዝ-ቡ እ-ከ-ቆ- --------------- ቆይ ፤ ዝናቡ እስከሚቆም 0
k’-------in--u-i-i---ī-’o-i k’oyi ; zinabu isikemīk’omi k-o-i ; z-n-b- i-i-e-ī-’-m- --------------------------- k’oyi ; zinabu isikemīk’omi
Maghintay hanggang sa matapos ako. ቆይ -----ምጨርስ ቆይ ፤ እስከምጨርስ ቆ- ፤ እ-ከ-ጨ-ስ ------------ ቆይ ፤ እስከምጨርስ 0
k’oy--; -sike-i---eri-i k’oyi ; isikemich’erisi k-o-i ; i-i-e-i-h-e-i-i ----------------------- k’oyi ; isikemich’erisi
Maghintay hanggang sa siya ay bumalik. ቆ-፤-እሱ-----ለስ ድረስ ቆይ፤ እሱ እስኪመለስ ድረስ ቆ-፤ እ- እ-ኪ-ለ- ድ-ስ ----------------- ቆይ፤ እሱ እስኪመለስ ድረስ 0
k--y-- ----isik-melesi -----i k’oyi; isu isikīmelesi diresi k-o-i- i-u i-i-ī-e-e-i d-r-s- ----------------------------- k’oyi; isu isikīmelesi diresi
Maghihintay ako hanggang matuyo ang buhok ko. ፀጉሬ እ-ኪደ-ቅ -ረስ እጠ--ለው/-ቆያ-ው። ፀጉሬ እስኪደርቅ ድረስ እጠብቃለው/እቆያለው። ፀ-ሬ እ-ኪ-ር- ድ-ስ እ-ብ-ለ-/-ቆ-ለ-። ---------------------------- ፀጉሬ እስኪደርቅ ድረስ እጠብቃለው/እቆያለው። 0
t-s’--urē-isikīde-i-’i----e-i-i--ebi-’a-ewi/-k---al-w-. t-s’egurē isikīderik’i diresi it’ebik’alewi/ik’oyalewi. t-s-e-u-ē i-i-ī-e-i-’- d-r-s- i-’-b-k-a-e-i-i-’-y-l-w-. ------------------------------------------------------- t͟s’egurē isikīderik’i diresi it’ebik’alewi/ik’oyalewi.
Maghihintay ako hanggang matapos ang pelikula. ፊልሙ እ---ያል--ድረ- ---ቃለው--ቆያ--። ፊልሙ እስከሚያልቅ ድረስ እጠብቃለው/እቆያለው። ፊ-ሙ እ-ከ-ያ-ቅ ድ-ስ እ-ብ-ለ-/-ቆ-ለ-። ----------------------------- ፊልሙ እስከሚያልቅ ድረስ እጠብቃለው/እቆያለው። 0
f----- i----m-y--ik-- dires--i--ebik-alew--ik’o--l-wi. fīlimu isikemīyalik’i diresi it’ebik’alewi/ik’oyalewi. f-l-m- i-i-e-ī-a-i-’- d-r-s- i-’-b-k-a-e-i-i-’-y-l-w-. ------------------------------------------------------ fīlimu isikemīyalik’i diresi it’ebik’alewi/ik’oyalewi.
Maghihintay ako hanggang sa maging berde ang ilaw trapiko. የ-ራፊክ-መ------ንጋ- እስኪ-- --- እጠ-ቃ----ቆያ-ው። የትራፊክ መብራቱ አረንጋዴ እስኪበራ ድረስ እጠብቃለው/እቆያለው። የ-ራ-ክ መ-ራ- አ-ን-ዴ እ-ኪ-ራ ድ-ስ እ-ብ-ለ-/-ቆ-ለ-። ---------------------------------------- የትራፊክ መብራቱ አረንጋዴ እስኪበራ ድረስ እጠብቃለው/እቆያለው። 0
y-t-r-fī-i -e-i-a------n--a-ē---i-ī---- d-r-----t’--i--ale-i/i-’o-al--i. yetirafīki mebiratu ārenigadē isikībera diresi it’ebik’alewi/ik’oyalewi. y-t-r-f-k- m-b-r-t- ā-e-i-a-ē i-i-ī-e-a d-r-s- i-’-b-k-a-e-i-i-’-y-l-w-. ------------------------------------------------------------------------ yetirafīki mebiratu ārenigadē isikībera diresi it’ebik’alewi/ik’oyalewi.
Kailan ka magbabakasyon? እረ-ት--ዞ-የ---ደ-/ጂ- መቼ-ነ-? እረፍት ጉዞ የምትሄደው/ጂው መቼ ነው? እ-ፍ- ጉ- የ-ት-ደ-/-ው መ- ነ-? ------------------------ እረፍት ጉዞ የምትሄደው/ጂው መቼ ነው? 0
ir--it- -uz- y----i-ēde-----w--m-c-ē---wi? irefiti guzo yemitihēdewi/jīwi mechē newi? i-e-i-i g-z- y-m-t-h-d-w-/-ī-i m-c-ē n-w-? ------------------------------------------ irefiti guzo yemitihēdewi/jīwi mechē newi?
Bago ang bakasyon sa tag-init? ከ-ጋው እረፍ-/-----ፊ-? ከበጋው እረፍት/በአል በፊት? ከ-ጋ- እ-ፍ-/-አ- በ-ት- ------------------ ከበጋው እረፍት/በአል በፊት? 0
keb--awi-i-e-i-i--e’ā-- befīti? kebegawi irefiti/be’āli befīti? k-b-g-w- i-e-i-i-b-’-l- b-f-t-? ------------------------------- kebegawi irefiti/be’āli befīti?
Oo, bago pa man magsimula ang bakasyon sa tag-init. አ- ፤ የ-ጋው --ፍ------- በፊት። አዎ ፤ የበጋው እረፍት ከመጀመሩ በፊት። አ- ፤ የ-ጋ- እ-ፍ- ከ-ጀ-ሩ በ-ት- ------------------------- አዎ ፤ የበጋው እረፍት ከመጀመሩ በፊት። 0
ā-----y-b-gaw- ----i-i k--e--me-- ---īti. āwo ; yebegawi irefiti kemejemeru befīti. ā-o ; y-b-g-w- i-e-i-i k-m-j-m-r- b-f-t-. ----------------------------------------- āwo ; yebegawi irefiti kemejemeru befīti.
Ayusin ang bubong bago magsimula ang taglamig. ክረ-ቱ---ጀም---ሪ-ው----ን። ክረምቱ ሳይጀምር ጣሪያውን ጠግን። ክ-ም- ሳ-ጀ-ር ጣ-ያ-ን ጠ-ን- --------------------- ክረምቱ ሳይጀምር ጣሪያውን ጠግን። 0
kire--tu s---je---i -’ar-y-wi---t-eg-n-. kiremitu sayijemiri t’arīyawini t’egini. k-r-m-t- s-y-j-m-r- t-a-ī-a-i-i t-e-i-i- ---------------------------------------- kiremitu sayijemiri t’arīyawini t’egini.
Hugasan ang iyong mga kamay bago ka umupo sa mesa. ጠ-ጴዛ- ጋ----ቀ-ጥ--ሽ በ-ት---ህን/ሽ- --ብ/ቢ። ጠረጴዛው ጋር ከመቀመጥህ/ሽ በፊት እጅህን/ሽን ታጠብ/ቢ። ጠ-ጴ-ው ጋ- ከ-ቀ-ጥ-/- በ-ት እ-ህ-/-ን ታ-ብ-ቢ- ------------------------------------ ጠረጴዛው ጋር ከመቀመጥህ/ሽ በፊት እጅህን/ሽን ታጠብ/ቢ። 0
t-e--p-ēza------i ke---’---t’-h-/s-- b----i---ih-ni-sh-ni --t’-bi/--. t’erep’ēzawi gari kemek’emet’ihi/shi befīti ijihini/shini tat’ebi/bī. t-e-e-’-z-w- g-r- k-m-k-e-e-’-h-/-h- b-f-t- i-i-i-i-s-i-i t-t-e-i-b-. --------------------------------------------------------------------- t’erep’ēzawi gari kemek’emet’ihi/shi befīti ijihini/shini tat’ebi/bī.
Isara mo ang bintana bago ka lumabas. ከመውጣትህ --- መስ-ቱ- ዝጋ-ጊ። ከመውጣትህ በፊት መስኮቱን ዝጋ/ጊ። ከ-ው-ት- በ-ት መ-ኮ-ን ዝ-/-። ---------------------- ከመውጣትህ በፊት መስኮቱን ዝጋ/ጊ። 0
k--ew-t’at-hi --f-t--mes-kot----zi-a/-ī. kemewit’atihi befīti mesikotuni ziga/gī. k-m-w-t-a-i-i b-f-t- m-s-k-t-n- z-g-/-ī- ---------------------------------------- kemewit’atihi befīti mesikotuni ziga/gī.
Kailan ka makakauwi? ወ- ቤት-መ- ትመጣ-ህ/-? ወደ ቤት መቼ ትመጣለህ/ሽ? ወ- ቤ- መ- ት-ጣ-ህ-ሽ- ----------------- ወደ ቤት መቼ ትመጣለህ/ሽ? 0
wed- bē-i -e--ē --m-t’-l-h--s--? wede bēti mechē timet’alehi/shi? w-d- b-t- m-c-ē t-m-t-a-e-i-s-i- -------------------------------- wede bēti mechē timet’alehi/shi?
Pagkatapos ng klase? ከ---ርት በኋ-? ከትምህርት በኋላ? ከ-ም-ር- በ-ላ- ----------- ከትምህርት በኋላ? 0
ket-m-h-ri---beh--a--? ketimihiriti beh-wala? k-t-m-h-r-t- b-h-w-l-? ---------------------- ketimihiriti beḫwala?
Oo, kapag natapos na ang klase. አዎ---ት---- -ለ- --ላ። አዎ ፤ ትምህርት ካለቀ በኋላ። አ- ፤ ት-ህ-ት ካ-ቀ በ-ላ- ------------------- አዎ ፤ ትምህርት ካለቀ በኋላ። 0
ā-o-; t---h--iti ka---’--beḫw---. āwo ; timihiriti kalek’e beh-wala. ā-o ; t-m-h-r-t- k-l-k-e b-h-w-l-. ---------------------------------- āwo ; timihiriti kalek’e beḫwala.
Matapos siyang maaksidente, hindi na siya nakapagtrabaho. አ-ጋ ከደ-ሰ-- በኋላ መ-ራት አይች--። አደጋ ከደረሰበት በኋላ መስራት አይችልም። አ-ጋ ከ-ረ-በ- በ-ላ መ-ራ- አ-ች-ም- -------------------------- አደጋ ከደረሰበት በኋላ መስራት አይችልም። 0
ā--g----der-s-b--i--e---ala--e--r--i ------l-mi. ādega kederesebeti beh-wala mesirati āyichilimi. ā-e-a k-d-r-s-b-t- b-h-w-l- m-s-r-t- ā-i-h-l-m-. ------------------------------------------------ ādega kederesebeti beḫwala mesirati āyichilimi.
Matapos siyang mawalan ng trabaho, nagpunta siya sa Amerika. ስራ-ን--ጣ-በ-ላ-ወደ አሜ-ካ --። ስራውን ካጣ በኋላ ወደ አሜሪካ ሄደ። ስ-ው- ካ- በ-ላ ወ- አ-ሪ- ሄ-። ----------------------- ስራውን ካጣ በኋላ ወደ አሜሪካ ሄደ። 0
si--w-ni ---’- -e-̮wal--we-e--mē--ka--ē-e. sirawini kat’a beh-wala wede āmērīka hēde. s-r-w-n- k-t-a b-h-w-l- w-d- ā-ē-ī-a h-d-. ------------------------------------------ sirawini kat’a beḫwala wede āmērīka hēde.
Pagkatapos ng pagpunta niya sa Amerika, yumaman siya. አሜሪ----- --- -ብታ- ሆ-። አሜሪካ ከሄደ ብኋላ ሃብታም ሆነ። አ-ሪ- ከ-ደ ብ-ላ ሃ-ታ- ሆ-። --------------------- አሜሪካ ከሄደ ብኋላ ሃብታም ሆነ። 0
āmē--ka --hē----i---al- ha-ita-- ----. āmērīka kehēde bih-wala habitami hone. ā-ē-ī-a k-h-d- b-h-w-l- h-b-t-m- h-n-. -------------------------------------- āmērīka kehēde biḫwala habitami hone.

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -