Phrasebook

Conjunctions 1   »   คำสันธาน 1

94 [siyamnapu’t apat]

Conjunctions 1

Conjunctions 1

94 [เก้าสิบสี่]

gâo-sìp-sèe

+

คำสันธาน 1

[kam-sǎn-tan]

Maaari kang mag-click sa bawat blangko upang makita ang teksto o:   

Tagalog Thailand Maglaro higit pa
Maghintay hanggang tumigil ang ulan. รอ---- จ------------ด รอก่อน จนกว่าฝนจะหยุด 0
ra------------------------------t raw-gàwn-jon-gwà-fǒn-jà-yòot
+
Maghintay hanggang sa matapos ako. รอ---- จ----- ผ- / ด---- จ-----จ รอก่อน จนกว่า ผม / ดิฉัน จะเสร็จ 0
ra-------------------------------------------t raw-gàwn-jon-gwà-pǒm-dì-chǎn-jà-sà-rèt
+
Maghintay hanggang sa siya ay bumalik. รอ---- จ---------------า รอก่อน จนกว่าเขาจะกลับมา 0
ra---------------------------------a raw-gàwn-jon-gwà-kǎo-jà-glàp-ma
+
     
Maghihintay ako hanggang matuyo ang buhok ko. ผม / ด---- ร--------------ง ผม / ดิฉัน รอจนกว่าผมจะแห้ง 0
po-----------------------------------------g pǒm-dì-chǎn-râwt-nók-wâ-pǒm-jà-hæ̂ng
+
Maghihintay ako hanggang matapos ang pelikula. ผม / ด---- ร--------------บ ผม / ดิฉัน รอจนกว่าหนังจะจบ 0
po-----------------------------------------p pǒm-dì-chǎn-râwt-nók-wâ-nǎng-jà-jòp
+
Maghihintay ako hanggang sa maging berde ang ilaw trapiko. ผม / ด---- ร----------------------------------ว ผม / ดิฉัน รอจนกว่าสัญญาณไฟจะเปลี่ยนเป็นสีเขียว 0
po-------------------------------------------------------------------o pǒm-dì-chǎn-râwt-nók-wâ-sǎn-yan-fai-jà-bhlìan-bhen-sěe-kěeo
+
     
Kailan ka magbabakasyon? คุ-------------------? คุณจะไปพักร้อนเมื่อไร? 0
ko-------------------------------i koon-jà-bhai-pák-ráwn-mêua-rai
+
Bago ang bakasyon sa tag-init? ก่-----------------------? ก่อนวันหยุดฤดูร้อนอีกหรือ? 0
ga------------------------------------u gàwn-wan-yòot-rí-doo-ráwn-èek-rěu
+
Oo, bago pa man magsimula ang bakasyon sa tag-init. ใช- ก-----------------------ม ใช่ ก่อนวันหยุดฤดูร้อนจะเริ่ม 0
ch-------------------------------------------m châi-gàwn-wan-yòot-rí-doo-ráwn-jà-rêr̶m
+
     
Ayusin ang bubong bago magsimula ang taglamig. ซ่-------- ก-------------------ง ซ่อมหลังคา ก่อนที่ฤดูหนาวจะมาถึง 0
sa-------------------------------------------------g sâwm-lǎng-ka-gàwn-têe-rí-doo-nǎo-jà-ma-těung
+
Hugasan ang iyong mga kamay bago ka umupo sa mesa. ล้----------- ก---------------------ะ ล้างมือของคุณ ก่อนที่คุณจะนั่งที่โต๊ะ 0
la------------------------------------------------------́ láng-meu-kǎwng-koon-gàwn-têe-koon-jà-nâng-têe-dhó
+
Isara mo ang bintana bago ka lumabas. ปิ--------- ก----------------------ก ปิดหน้าต่าง ก่อนที่คุณจะออกไปข้างนอก 0
bh-------------------------------------------------------k bhìt-nâ-dhàng-gàwn-têe-koon-jà-àwk-bhai-kâng-nâwk
+
     
Kailan ka makakauwi? คุ------------------? คุณจะกลับบ้านเมื่อไร? 0
ko--------------------------i koon-jà-glàp-bân-mêua-rai
+
Pagkatapos ng klase? หล---------------? หลังเลิกเรียนหรือ? 0
la-------------------u lǎng-lêr̶k-rian-rěu
+
Oo, kapag natapos na ang klase. คร-- / ค-- ห-----------น ครับ / ค่ะ หลังเลิกเรียน 0
kr------------------------n kráp-kâ-lǎng-lêr̶k-rian
+
     
Matapos siyang maaksidente, hindi na siya nakapagtrabaho. หล----------------------- เ----------------------ป หลังจากเขาประสบอุบัติเหตุ เขาก็ทำงานไม่ได้อีกต่อไป 0
la----------------------------------------------------------------------------------------i lǎng-jàk-kǎo-bhrà-sòp-òo-bàt-hǎy-dhòo-kǎo-gâw-tam-ngan-mâi-dâi-èek-dhàw-bhai
+
Matapos siyang mawalan ng trabaho, nagpunta siya sa Amerika. หล---------------- เ------------------า หลังจากที่เขาตกงาน เขาก็ไปประเทศอเมริกา 0
la---------------------------------------------------------------------a lǎng-jàk-têe-kǎo-dhòk-ngan-kǎo-gâw-bhai-bhrà-tay-sǎw-may-rí-ga
+
Pagkatapos ng pagpunta niya sa Amerika, yumaman siya. หล----------------------------- เ---------ย หลังจากที่เขาได้ไปประเทศอเมริกา เขาก็ร่ำรวย 0
la-------------------------------------------------------------------------y lǎng-jàk-têe-kǎo-dâi-bhai-bhrà-tay-sǎw-may-rí-ga-kǎo-gâw-râm-ruay
+