Phrasebook

tl Mga pangatnig 3   »   te సముచ్చయం 3

96 [siyamnapu’t anim]

Mga pangatnig 3

Mga pangatnig 3

96 [తొంభై ఆరు]

96 [Tombhai āru]

సముచ్చయం 3

[Samuccayaṁ 3]

Piliin kung paano mo gustong makita ang pagsasalin:   
Tagalog Telugu Maglaro higit pa
Bumabangon ako kapag tumutunog na ang alarma. అలార- -ోగిన ----న- నేను--ేస----ు అ__ మో__ వెం__ నే_ లే___ అ-ా-ం మ-గ-న వ-ం-న- న-న- ల-స-త-న- -------------------------------- అలారం మోగిన వెంటనే నేను లేస్తాను 0
Alāra---ō---- -e-ṭanē------l-st-nu A_____ m_____ v______ n___ l______ A-ā-a- m-g-n- v-ṇ-a-ē n-n- l-s-ā-u ---------------------------------- Alāraṁ mōgina veṇṭanē nēnu lēstānu
Napapagod ako kapag kailangan kong mag-aral. నేన---------వ-ల-ి అను-ో-----న--ు--లిసి-ో-ాను నే_ చ______ అ____ నే_ అ_____ న-న- చ-ు-ు-ో-ా-న- అ-ు-ో-ా-ే న-న- అ-ి-ి-ో-ా-ు -------------------------------------------- నేను చదువుకోవాలని అనుకోగానే నేను అలిసిపోతాను 0
N-n-------u-ōvāl-----n-kō--n- -ē-- a----pōt-nu N___ c_____________ a________ n___ a__________ N-n- c-d-v-k-v-l-n- a-u-ō-ā-ē n-n- a-i-i-ō-ā-u ---------------------------------------------- Nēnu caduvukōvālani anukōgānē nēnu alisipōtānu
Hihinto ako sa pagtatrabaho kapag ako ay 60 na. నేన--6- కి -ా-ాన-----ు---- చ-యడం--ానే--తా-ు నే_ 6_ కి రా__ నే_ ప_ చే__ మా____ న-న- 6- క- ర-గ-న- న-న- ప-ి చ-య-ం మ-న-స-త-న- ------------------------------------------- నేను 60 కి రాగానే నేను పని చేయడం మానేస్తాను 0
N-nu-60--i-----n----nu pan- -ē--ḍa----nē--ā-u N___ 6_ k_ r_____ n___ p___ c______ m________ N-n- 6- k- r-g-n- n-n- p-n- c-y-ḍ-ṁ m-n-s-ā-u --------------------------------------------- Nēnu 60 ki rāgānē nēnu pani cēyaḍaṁ mānēstānu
Kailan ka tatawag? మ-రు ఎప్పు-ు-క----/ -ో-- చ--్--రు? మీ_ ఎ___ కా_ / ఫో_ చే____ మ-ర- ఎ-్-ు-ు క-ల- / ఫ-న- చ-స-త-ర-? ---------------------------------- మీరు ఎప్పుడు కాల్ / ఫోన్ చేస్తారు? 0
M-----ppuḍ----l- phōn c-s-ā-u? M___ e_____ k___ p___ c_______ M-r- e-p-ḍ- k-l- p-ō- c-s-ā-u- ------------------------------ Mīru eppuḍu kāl/ phōn cēstāru?
Kapag magkaroon ako ng pagkakataon. న--- త---- -ొరక----ే నా_ తీ__ దొ____ న-క- త-ర-క ద-ర-ం-ా-ే -------------------- నాకు తీరిక దొరకంగానే 0
Nāku --rik--dor----gā-ē N___ t_____ d__________ N-k- t-r-k- d-r-k-ṅ-ā-ē ----------------------- Nāku tīrika dorakaṅgānē
Tatawag siya kapag may oras na siya. ఆయ-కి-క----స-య--ద-ర---ానే --- ----------్ చ-స----ు ఆ___ కొం_ స__ దొ____ ఆ__ కా_ / ఫో_ చే___ ఆ-న-ి క-ం- స-య- ద-ర-ం-ా-ే ఆ-న క-ల- / ఫ-న- చ-స-త-ర- -------------------------------------------------- ఆయనకి కొంత సమయం దొరకంగానే ఆయన కాల్ / ఫోన్ చేస్తారు 0
Ā--naki--on-a sa-ay-ṁ-d-ra-a---n--āy--- -ā----h-n-cē-t-ru Ā______ k____ s______ d__________ ā____ k___ p___ c______ Ā-a-a-i k-n-a s-m-y-ṁ d-r-k-ṅ-ā-ē ā-a-a k-l- p-ō- c-s-ā-u --------------------------------------------------------- Āyanaki konta samayaṁ dorakaṅgānē āyana kāl/ phōn cēstāru
Hanggang kailan ka magtatrabaho? మ--- --త -----ప-ి-----తారు? మీ_ ఎం_ సే_ ప_ చే____ మ-ర- ఎ-త స-ప- ప-ి చ-స-త-ర-? --------------------------- మీరు ఎంత సేపు పని చేస్తారు? 0
M--u --t--sē------i-cē-tā--? M___ e___ s___ p___ c_______ M-r- e-t- s-p- p-n- c-s-ā-u- ---------------------------- Mīru enta sēpu pani cēstāru?
Magtatrabaho ako hangga’t kaya ko. నే---ప---చ-య-ల-గి--తవరక- న-న- ప-- చే-్తాను నే_ ప_ చే_________ నే_ ప_ చే___ న-న- ప-ి చ-య-ల-గ-న-త-ర-ూ న-న- ప-ి చ-స-త-న- ------------------------------------------ నేను పని చేయగలిగినంతవరకూ నేను పని చేస్తాను 0
N-nu p-ni-cēy-ga-ig-n-n-av-r--- n-n- pa-i---s-ā-u N___ p___ c____________________ n___ p___ c______ N-n- p-n- c-y-g-l-g-n-n-a-a-a-ū n-n- p-n- c-s-ā-u ------------------------------------------------- Nēnu pani cēyagaliginantavarakū nēnu pani cēstānu
Magtatrabaho ako hangga’t malakas pa ako. న-న--ఆ-ోగ్యం-ా ఉ--నంత-రకూ ---ు--ని చేస్తాను నే_ ఆ____ ఉ______ నే_ ప_ చే___ న-న- ఆ-ో-్-ం-ా ఉ-్-ం-వ-క- న-న- ప-ి చ-స-త-న- ------------------------------------------- నేను ఆరోగ్యంగా ఉన్నంతవరకూ నేను పని చేస్తాను 0
Nē-u---ō--aṅ-ā----anta-----ū-n-nu ---- cē-t--u N___ ā________ u____________ n___ p___ c______ N-n- ā-ō-y-ṅ-ā u-n-n-a-a-a-ū n-n- p-n- c-s-ā-u ---------------------------------------------- Nēnu ārōgyaṅgā unnantavarakū nēnu pani cēstānu
Nakahiga lang siya sa kama kaysa magtrabaho siya. ఆ-న-ప--చ--డ-న-క- --ు----ంచం-- --ుకుం--రు ఆ__ ప______ బ__ మం__ ప____ ఆ-న ప-ి-ే-డ-న-క- బ-ు-ు మ-చ-ల- ప-ు-ు-ట-ర- ---------------------------------------- ఆయన పనిచేయడానికి బదులు మంచంలో పడుకుంటారు 0
Ā--na-----c-y-ḍā-iki-----l-----̄c-nlō-pa-uku-ṭā-u Ā____ p_____________ b_____ m_______ p__________ Ā-a-a p-n-c-y-ḍ-n-k- b-d-l- m-n-c-n-ō p-ḍ-k-ṇ-ā-u ------------------------------------------------- Āyana panicēyaḍāniki badulu man̄canlō paḍukuṇṭāru
Nagbabasa siya ng dyaryo kaysa sa magluto siya. ఆ-----ట-ే--ా---ి -దులు --ాచ-రప-----చద--ు-ది ఆ_ వం______ బ__ స______ చ___ ఆ-ె వ-ట-ే-డ-న-క- బ-ు-ు స-ా-ా-ప-్-ం చ-ు-ు-ద- ------------------------------------------- ఆమె వంటచేయడానికి బదులు సమాచారపత్రం చదుతుంది 0
Āme-v-ṇṭ-c-y-ḍān-k- ba-ul- sa---ā--pa-ra- --d--u--i Ā__ v______________ b_____ s_____________ c________ Ā-e v-ṇ-a-ē-a-ā-i-i b-d-l- s-m-c-r-p-t-a- c-d-t-n-i --------------------------------------------------- Āme vaṇṭacēyaḍāniki badulu samācārapatraṁ cadutundi
Nanatili siya sa bar kaysa sa umuwi. ఆ-న--ం--క--వె--ళ-----ి ---లు-బ-ర---ద----న్-ారు ఆ__ ఇం__ వె_____ బ__ బా_ వ__ ఉ___ ఆ-న ఇ-ట-క- వ-ళ-ళ-ా-ి-ి బ-ు-ు బ-ర- వ-్- ఉ-్-ా-ు ---------------------------------------------- ఆయన ఇంటికి వెళ్ళడానికి బదులు బార్ వద్ద ఉన్నారు 0
Āy--- iṇ---i-v-ḷḷ-ḍān-ki ---u-u-b-r v---a ---āru Ā____ i_____ v__________ b_____ b__ v____ u_____ Ā-a-a i-ṭ-k- v-ḷ-a-ā-i-i b-d-l- b-r v-d-a u-n-r- ------------------------------------------------ Āyana iṇṭiki veḷḷaḍāniki badulu bār vadda unnāru
Sa pagkakaalam ko, dito siya nakatira. న-కు త-లిసి-ం--రకు- ఆ-- ఇక్క-------స్త-న్నా-ు నా_ తె________ ఆ__ ఇ___ ని_______ న-క- త-ల-స-న-త-ర-ు- ఆ-న ఇ-్-డ న-వ-ి-్-ు-్-ా-ు --------------------------------------------- నాకు తెలిసినంతవరకు, ఆయన ఇక్కడ నివసిస్తున్నారు 0
N--u --li-ina--a-ara-u,-āya-a--kka-- ni-as--t-----u N___ t_________________ ā____ i_____ n_____________ N-k- t-l-s-n-n-a-a-a-u- ā-a-a i-k-ḍ- n-v-s-s-u-n-r- --------------------------------------------------- Nāku telisinantavaraku, āyana ikkaḍa nivasistunnāru
Sa pagkakaalam ko, may sakit ang asawa niya. నా---త-లి-ినం-వ-----ఆయన-భా---------తో----న-ి. నా_ తె________ ఆ__ భా__ జ___ ఉ____ న-క- త-ల-స-న-త-ర-ు- ఆ-న భ-ర-య జ-్-ు-ో ఉ-్-ద-. --------------------------------------------- నాకు తెలిసినంతవరకు, ఆయన భార్య జబ్బుతో ఉన్నది. 0
Nā---te-i-in--t-v-----, āyana -h---------u-ō ---a--. N___ t_________________ ā____ b_____ j______ u______ N-k- t-l-s-n-n-a-a-a-u- ā-a-a b-ā-y- j-b-u-ō u-n-d-. ---------------------------------------------------- Nāku telisinantavaraku, āyana bhārya jabbutō unnadi.
Sa pagkakaalam ko, wala siyang trabaho. న--- --ల--ిన-తవరకు,---న-న--ు-్యోగి. నా_ తె________ ఆ__ ని_____ న-క- త-ల-స-న-త-ర-ు- ఆ-న న-ర-ద-య-గ-. ----------------------------------- నాకు తెలిసినంతవరకు, ఆయన నిరుద్యోగి. 0
N--- te-isi--n-av-ra--,-āy--- ----dyōgi. N___ t_________________ ā____ n_________ N-k- t-l-s-n-n-a-a-a-u- ā-a-a n-r-d-ō-i- ---------------------------------------- Nāku telisinantavaraku, āyana nirudyōgi.
Kung hindi lang ako nasobrahan sa tulog, nasa oras sana ako. నేను స-యాని-ి--ి-చ- పడ-క-న్-ాను; --కపో-ే -ేను--మ-ా--క- ఉ--ే ----ని నే_ స____ మిం_ ప______ లే___ నే_ స____ ఉం_ వా__ న-న- స-య-న-క- మ-ం-ి ప-ు-ు-్-ా-ు- ల-క-ో-ే న-న- స-య-న-క- ఉ-డ- వ-డ-న- ------------------------------------------------------------------ నేను సమయానికి మించి పడుకున్నాను; లేకపోతే నేను సమయానికి ఉండే వాడిని 0
న-న- --యా-ి-ి -ి----పడ------ాను నే_ స____ మిం_ ప_____ న-న- స-య-న-క- మ-ం-ి ప-ు-ు-్-ా-ు ------------------------------- నేను సమయానికి మించి పడుకున్నాను
Kung hindi lang ako naiwan ng bus, nasa oras sana ako. న--ు-బ-్--క-కలే-ప--ా-ు; లే-పోతే---ను--మ-ాని-ి-ఉం----ాడిని నే_ బ_ ఎ________ లే___ నే_ స____ ఉం_ వా__ న-న- బ-్ ఎ-్-ల-క-ో-ా-ు- ల-క-ో-ే న-న- స-య-న-క- ఉ-డ- వ-డ-న- --------------------------------------------------------- నేను బస్ ఎక్కలేకపోయాను; లేకపోతే నేను సమయానికి ఉండే వాడిని 0
న--- -----క-క---ప--ాను నే_ బ_ ఎ_______ న-న- బ-్ ఎ-్-ల-క-ో-ా-ు ---------------------- నేను బస్ ఎక్కలేకపోయాను
Kung hindi lang ako naligaw, nasa oras sana ako. నాక--దోవ---ి---చలేద--/ న--ు -ప---పోయాన-; లే-పోత- స---న-----ండేవ-డ-ని నా_ దో_ క_____ / నే_ త______ లే___ స____ ఉం____ న-క- ద-వ క-ి-ి-చ-ే-ు / న-న- త-్-ి-ో-ా-ు- ల-క-ో-ే స-య-న-క- ఉ-డ-వ-డ-న- -------------------------------------------------------------------- నాకు దోవ కనిపించలేదు / నేను తప్పిపోయాను; లేకపోతే సమయానికి ఉండేవాడిని 0
నాక--ద-------ి---ే-- --నేను తప్--పో--ను నా_ దో_ క_____ / నే_ త_____ న-క- ద-వ క-ి-ి-చ-ే-ు / న-న- త-్-ి-ో-ా-ు --------------------------------------- నాకు దోవ కనిపించలేదు / నేను తప్పిపోయాను

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -