Phrasebook

tl Genitive   »   mr षष्टी विभक्ती

99 [siyamnapu’t siyam]

Genitive

Genitive

९९ [नव्याण्णव]

99 [Navyāṇṇava]

षष्टी विभक्ती

[ṣaṣṭī vibhaktī]

Piliin kung paano mo gustong makita ang pagsasalin:   
Tagalog Marathi Maglaro higit pa
Ang pusa ng kaibigan ko. माझ--ा--ैत-र-णीच- ----र म-झ-य- म-त-र-ण-च- म--जर म-झ-य- म-त-र-ण-च- म-ं-र ----------------------- माझ्या मैत्रीणीची मांजर 0
m--h-- m----īṇ----m--̄j-ra mājhyā maitrīṇīcī mān-jara m-j-y- m-i-r-ṇ-c- m-n-j-r- -------------------------- mājhyā maitrīṇīcī mān̄jara
Ang aso ng kaibigan ko. म-झ-या--ि--र--ा -ुत्-ा म-झ-य- म-त-र-च- क-त-र- म-झ-य- म-त-र-च- क-त-र- ---------------------- माझ्या मित्राचा कुत्रा 0
mā--yā -it------ut-ā mājhyā mitrācā kutrā m-j-y- m-t-ā-ā k-t-ā -------------------- mājhyā mitrācā kutrā
Ang mga laruan ng mga anak ko. माझ्या------च- खे--ी म-झ-य- म-ल--च- ख-ळण- म-झ-य- म-ल-ं-ी ख-ळ-ी -------------------- माझ्या मुलांची खेळणी 0
māj--ā-mu-ān-cī-khē-a-ī mājhyā mulān-cī khēḷaṇī m-j-y- m-l-n-c- k-ē-a-ī ----------------------- mājhyā mulān̄cī khēḷaṇī
Ito ang coat ng kasamahan ko. हा माझ--- सह-ा---च- ओव्--को---हे. ह- म-झ-य- सहक--य-च- ओव-हरक-ट आह-. ह- म-झ-य- स-क---ा-ा ओ-्-र-ो- आ-े- --------------------------------- हा माझ्या सहका-याचा ओव्हरकोट आहे. 0
hā --j----sah-kā-yā-ā --har---ṭa-ā--. hā mājhyā sahakā-yācā ōvharakōṭa āhē. h- m-j-y- s-h-k---ā-ā ō-h-r-k-ṭ- ā-ē- ------------------------------------- hā mājhyā sahakā-yācā ōvharakōṭa āhē.
Iyon ang kotse ng kasamahan ko. ह- --झ--ा स-का-याची क---आह-. ह- म-झ-य- सहक--य-च- क-र आह-. ह- म-झ-य- स-क---ा-ी क-र आ-े- ---------------------------- ही माझ्या सहका-याची कार आहे. 0
H--mā-h-- -a---ā--ā-ī ---a----. Hī mājhyā sahakā-yācī kāra āhē. H- m-j-y- s-h-k---ā-ī k-r- ā-ē- ------------------------------- Hī mājhyā sahakā-yācī kāra āhē.
Iyon ang trabaho ng mga kasamahan ko. ह---ा-्या सह-ा---च- ----आहे. ह- म-झ-य- सहक--य-च- क-म आह-. ह- म-झ-य- स-क---ा-े क-म आ-े- ---------------------------- हे माझ्या सहका-याचे काम आहे. 0
H--m--hyā sa-akā-yācē k-m--ā--. Hē mājhyā sahakā-yācē kāma āhē. H- m-j-y- s-h-k---ā-ē k-m- ā-ē- ------------------------------- Hē mājhyā sahakā-yācē kāma āhē.
Nawawala ang butones ng polo श-्टच--ब------ले-आह-. शर-टच- बटण त-टल- आह-. श-्-च- ब-ण त-ट-े आ-े- --------------------- शर्टचे बटण तुटले आहे. 0
Śar--c- -a--ṇa --ṭa-ē---ē. Śarṭacē baṭaṇa tuṭalē āhē. Ś-r-a-ē b-ṭ-ṇ- t-ṭ-l- ā-ē- -------------------------- Śarṭacē baṭaṇa tuṭalē āhē.
Nawawala ang susi ng garahe. गॅ--ज---किल्ली-----ी आहे. ग-र-जच- क-ल-ल- हरवल- आह-. ग-र-ज-ी क-ल-ल- ह-व-ी आ-े- ------------------------- गॅरेजची किल्ली हरवली आहे. 0
G-r-j-cī--i-lī---r-v-lī--h-. Gĕrējacī killī haravalī āhē. G-r-j-c- k-l-ī h-r-v-l- ā-ē- ---------------------------- Gĕrējacī killī haravalī āhē.
Nasira kompyuter ng boss. स--े-ा-चा-संगणक क-म --- --ह-. स-ह-ब--च- स-गणक क-म करत न-ह-. स-ह-ब-ं-ा स-ग-क क-म क-त न-ह-. ----------------------------- साहेबांचा संगणक काम करत नाही. 0
S-hēbā--c---a-g-ṇak- k--a --r-ta-nāhī. Sāhēbān-cā saṅgaṇaka kāma karata nāhī. S-h-b-n-c- s-ṅ-a-a-a k-m- k-r-t- n-h-. -------------------------------------- Sāhēbān̄cā saṅgaṇaka kāma karata nāhī.
Sino ang mga magulang ng batang babae? म---च- -ई-वडी- को- -ह--? म-ल-च- आई-वड-ल क-ण आह-त? म-ल-च- आ---ड-ल क-ण आ-े-? ------------------------ मुलीचे आई-वडील कोण आहेत? 0
Mu--cē -'ī------a -----āh-t-? Mulīcē ā'ī-vaḍīla kōṇa āhēta? M-l-c- ā-ī-v-ḍ-l- k-ṇ- ā-ē-a- ----------------------------- Mulīcē ā'ī-vaḍīla kōṇa āhēta?
Paano ako makakapunta sa bahay ng kanyang mga magulang? मी-त--्-ा ------ला-च----घ-- कसा -----क-ो? म- त-च-य- आई-वड-ल--च-य- घर- कस- ज-ऊ शकत-? म- त-च-य- आ---ड-ल-ं-्-ा घ-ी क-ा ज-ऊ श-त-? ----------------------------------------- मी तिच्या आई-वडिलांच्या घरी कसा जाऊ शकतो? 0
M--tic---ā-----ḍi---̄cyā---arī-k-sā----- -a-a-ō? Mī ticyā ā'ī-vaḍilān-cyā gharī kasā jā'ū śakatō? M- t-c-ā ā-ī-v-ḍ-l-n-c-ā g-a-ī k-s- j-'- ś-k-t-? ------------------------------------------------ Mī ticyā ā'ī-vaḍilān̄cyā gharī kasā jā'ū śakatō?
Ang bahay ay nasa dulo ng kalye. घ-----त्या-्या -े-ट--आ--. घर रस-त-य-च-य- श-वट- आह-. घ- र-्-्-ा-्-ा श-व-ी आ-े- ------------------------- घर रस्त्याच्या शेवटी आहे. 0
G----------ā-yā----a-- --ē. Ghara rastyācyā śēvaṭī āhē. G-a-a r-s-y-c-ā ś-v-ṭ- ā-ē- --------------------------- Ghara rastyācyā śēvaṭī āhē.
Ano ang tawag sa kapital ng Switzerland? स-वित्झरल-न्ड---ा-र-ज--न-च----व --य आहे? स-व-त-झरल-न-डच-य- र-जध-न-च- न-व क-य आह-? स-व-त-झ-ल-न-ड-्-ा र-ज-ा-ी-े न-व क-य आ-े- ---------------------------------------- स्वित्झरलॅन्डच्या राजधानीचे नाव काय आहे? 0
Sv-tjh-ra---ḍacyā-r-jadh-n------va---y- āh-? Svitjharalĕnḍacyā rājadhānīcē nāva kāya āhē? S-i-j-a-a-ĕ-ḍ-c-ā r-j-d-ā-ī-ē n-v- k-y- ā-ē- -------------------------------------------- Svitjharalĕnḍacyā rājadhānīcē nāva kāya āhē?
Ano ang pamagat ng libro? पु---काचे श-र्-- क-- ---? प-स-तक-च- श-र-षक क-य आह-? प-स-त-ा-े श-र-ष- क-य आ-े- ------------------------- पुस्तकाचे शीर्षक काय आहे? 0
P--t--ā-ē--ī----- k-y- -h-? Pustakācē śīrṣaka kāya āhē? P-s-a-ā-ē ś-r-a-a k-y- ā-ē- --------------------------- Pustakācē śīrṣaka kāya āhē?
Ano ang mga pangalan ng mga anak ng kapitbahay? शेजा----च-य--मु--ंची -ाव- -ाय-आ-े-? श-ज--य--च-य- म-ल--च- न-व- क-य आह-त? श-ज---ा-च-य- म-ल-ं-ी न-व- क-य आ-े-? ----------------------------------- शेजा-यांच्या मुलांची नावे काय आहेत? 0
Śēj-----̄cyā-m-lā-̄cī --v---ā---āh-t-? Śējā-yān-cyā mulān-cī nāvē kāya āhēta? Ś-j---ā-̄-y- m-l-n-c- n-v- k-y- ā-ē-a- -------------------------------------- Śējā-yān̄cyā mulān̄cī nāvē kāya āhēta?
Kailan ang bakasyon ng mga bata? म----च्य- --ट----ा -ध--आ--त? म-ल--च-य- स-ट-ट-य- कध- आह-त? म-ल-ं-्-ा स-ट-ट-य- क-ी आ-े-? ---------------------------- मुलांच्या सुट्ट्या कधी आहेत? 0
M--ā----ā-su---ā ---h---hēta? Mulān-cyā suṭṭyā kadhī āhēta? M-l-n-c-ā s-ṭ-y- k-d-ī ā-ē-a- ----------------------------- Mulān̄cyā suṭṭyā kadhī āhēta?
Anong oras ang pagkonsulta sa doktor? ड--्-रांश- भेट--य--्य--व--- -----हेत? ड-क-टर--श- भ-टण-य-च-य- व-ळ- क-य आह-त? ड-क-ट-ा-श- भ-ट-्-ा-्-ा व-ळ- क-य आ-े-? ------------------------------------- डॉक्टरांशी भेटण्याच्या वेळा काय आहेत? 0
Ḍŏk-a-ā--ī-bh------c-ā -ēḷ--k-ya-āh---? Ḍŏkṭarānśī bhēṭaṇyācyā vēḷā kāya āhēta? Ḍ-k-a-ā-ś- b-ē-a-y-c-ā v-ḷ- k-y- ā-ē-a- --------------------------------------- Ḍŏkṭarānśī bhēṭaṇyācyā vēḷā kāya āhēta?
Anong oras magbubukas ang museo? सं-----ल---ोणत्-- वे-ी उ--े-असते? स-ग-रह-लय क-णत-य- व-ळ- उघड- असत-? स-ग-र-ा-य क-ण-्-ा व-ळ- उ-ड- अ-त-? --------------------------------- संग्रहालय कोणत्या वेळी उघडे असते? 0
Saṅgr--āl--a kō-a-yā -ē-ī u-h--ē---a-ē? Saṅgrahālaya kōṇatyā vēḷī ughaḍē asatē? S-ṅ-r-h-l-y- k-ṇ-t-ā v-ḷ- u-h-ḍ- a-a-ē- --------------------------------------- Saṅgrahālaya kōṇatyā vēḷī ughaḍē asatē?

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -