Oyunlar

Resim sayısı : 2 Seçenek sayısı : 3 Saniye cinsinden süre : 6 Görüntülenen diller : Her iki dili de göster

0

0

Görüntüleri ezberleyin!
Ne eksik?
özel
özel bir ilgi
special
the special interest
donuk soğuk
donuk soğuk hava
bitterly cold
a bitterly cold weather
İngiliz
İngiliz bayrağı
British
the British flag