Konuşma Kılavuzu

tr Soru sormak 1   »   te ప్రశ్నలు అడగటం 1

62 [altmış iki]

Soru sormak 1

Soru sormak 1

62 [అరవై రెండు]

62 [Aravai reṇḍu]

ప్రశ్నలు అడగటం 1

[Praśnalu aḍagaṭaṁ 1]

Çeviriyi nasıl görmek istediğinizi seçin:   
Türkçe Telugu dili Oyna Daha
Öğrenmek నేర్-ు-ోవ-ం నే_____ న-ర-చ-క-వ-ం ----------- నేర్చుకోవడం 0
Nē--ukōv--aṁ N___________ N-r-u-ō-a-a- ------------ Nērcukōvaḍaṁ
Öğrenciler çok mu öğreniyor? వ-ధ్-ా-్థు-- -క--ువగ- నే---ుకు-----? వి_____ ఎ____ నే______ వ-ధ-య-ర-థ-ల- ఎ-్-ు-గ- న-ర-చ-క-ం-ా-ా- ------------------------------------ విధ్యార్థులు ఎక్కువగా నేర్చుకుంటారా? 0
V----ā-thul- ---u-a----ē----u----ā? V___________ e_______ n____________ V-d-y-r-h-l- e-k-v-g- n-r-u-u-ṭ-r-? ----------------------------------- Vidhyārthulu ekkuvagā nērcukuṇṭārā?
Hayır, az öğreniyorlar. లేద-- --ళ--ు-క----ిగా-ే--ేర్---ుం--రు లే__ వా__ కొ____ నే_____ ల-ద-, వ-ళ-ళ- క-ద-ద-గ-న- న-ర-చ-క-ం-ా-ు ------------------------------------- లేదు, వాళ్ళు కొద్దిగానే నేర్చుకుంటారు 0
Lē----v---- kodd-g------rcu-uṇ-ā-u L____ v____ k________ n___________ L-d-, v-ḷ-u k-d-i-ā-ē n-r-u-u-ṭ-r- ---------------------------------- Lēdu, vāḷḷu koddigānē nērcukuṇṭāru
sormak అ--టం అ___ అ-గ-ం ----- అడగటం 0
Aḍa----ṁ A_______ A-a-a-a- -------- Aḍagaṭaṁ
Öğretmene sık sık soru soruyor musunuz? మీ-ు --చూ-మీ-అ-్---కు---- - అధ--ాప--రాలిన- ప్-శ--ల- అడ-ు-ు-----? మీ_ త__ మీ అ______ / అ_______ ప్____ అ______ మ-ర- త-చ- మ- అ-్-ా-క-డ-న- / అ-్-ా-క-ర-ల-న- ప-ర-్-ల- అ-గ-త-ం-ా-ా- ---------------------------------------------------------------- మీరు తరచూ మీ అధ్యాపకుడిని / అధ్యాపకురాలిని ప్రశ్నలు అడగుతుంటారా? 0
M-r- t-racū mī--dhyāp-kuḍ--i/ -dh---a---āl--- pr----lu ---g-t--ṭā--? M___ t_____ m_ a_____________ a______________ p_______ a____________ M-r- t-r-c- m- a-h-ā-a-u-i-i- a-h-ā-a-u-ā-i-i p-a-n-l- a-a-u-u-ṭ-r-? -------------------------------------------------------------------- Mīru taracū mī adhyāpakuḍini/ adhyāpakurālini praśnalu aḍagutuṇṭārā?
Hayır, sık sık sormuyorum. లేద-- త-చు-నే-- ఆయ-్ని -్-శ--------ను లే__ త__ నే_ ఆ___ ప్____ అ___ ల-ద-, త-చ- న-న- ఆ-న-న- ప-ర-్-ల- అ-గ-ు ------------------------------------- లేదు, తరచు నేను ఆయన్ని ప్రశ్నలు అడగను 0
Lēd---taracu n-n- --ann----a--al- --ag--u L____ t_____ n___ ā_____ p_______ a______ L-d-, t-r-c- n-n- ā-a-n- p-a-n-l- a-a-a-u ----------------------------------------- Lēdu, taracu nēnu āyanni praśnalu aḍaganu
cevaplamak సమ-ధ-న- ఇ-్వడం స___ ఇ___ స-ా-ా-ం ఇ-్-డ- -------------- సమాధానం ఇవ్వడం 0
Sa--d-ān----vva-aṁ S_________ i______ S-m-d-ā-a- i-v-ḍ-ṁ ------------------ Samādhānaṁ ivvaḍaṁ
Cevap veriniz, lütfen. దయ-ే-ి --ా-ా-- ఇవ----ి ద___ స___ ఇ___ ద-చ-స- స-ా-ా-ం ఇ-్-ం-ి ---------------------- దయచేసి సమాధానం ఇవ్వండి 0
Day---s- --mā--ā--- -v--ṇḍi D_______ s_________ i______ D-y-c-s- s-m-d-ā-a- i-v-ṇ-i --------------------------- Dayacēsi samādhānaṁ ivvaṇḍi
Cevap veriyorum. న-----మ-ధ-న--ఇస--ాను నే_ స___ ఇ___ న-న- స-ా-ా-ం ఇ-్-ా-ు -------------------- నేను సమాధానం ఇస్తాను 0
Nēn- ---ādh--a- -s---u N___ s_________ i_____ N-n- s-m-d-ā-a- i-t-n- ---------------------- Nēnu samādhānaṁ istānu
Çalışmak ప-ి-చేయడం ప_ చే__ ప-ి చ-య-ం --------- పని చేయడం 0
P-ni--ē-aḍaṁ P___ c______ P-n- c-y-ḍ-ṁ ------------ Pani cēyaḍaṁ
Şu anda çalışıyor mu? ఆ-న -ప-ప-డ----- --స్-ున్-ార-? ఆ__ ఇ___ ప_ చే______ ఆ-న ఇ-్-ు-ు ప-ి చ-స-త-న-న-ర-? ----------------------------- ఆయన ఇప్పుడు పని చేస్తున్నారా? 0
Ā--n-----uḍ- --ni-cēs-un--r-? Ā____ i_____ p___ c__________ Ā-a-a i-p-ḍ- p-n- c-s-u-n-r-? ----------------------------- Āyana ippuḍu pani cēstunnārā?
Evet, şu anda çalışıyor. అ-ున- ఆ-న -ప్-------ి చ---తున-న-రు అ__ ఆ__ ఇ___ ప_ చే_____ అ-ు-ు ఆ-న ఇ-్-ు-ు ప-ి చ-స-త-న-న-ర- ---------------------------------- అవును ఆయన ఇప్పుడు పని చేస్తున్నారు 0
A-un- āy----ipp----p--i-c--t---āru A____ ā____ i_____ p___ c_________ A-u-u ā-a-a i-p-ḍ- p-n- c-s-u-n-r- ---------------------------------- Avunu āyana ippuḍu pani cēstunnāru
gelmek రా--ం రా__ ర-వ-ం ----- రావడం 0
Rāva-aṁ R______ R-v-ḍ-ṁ ------- Rāvaḍaṁ
Geliyor musunuz? మీరు వస్---్నారా? మీ_ వ______ మ-ర- వ-్-ు-్-ా-ా- ----------------- మీరు వస్తున్నారా? 0
Mī--------nnā--? M___ v__________ M-r- v-s-u-n-r-? ---------------- Mīru vastunnārā?
Evet, hemen geliyoruz. అ--ను --ము ----ర్లోనే వస--ు--న-ము అ__ మే_ తొం____ వ_____ అ-ు-ు మ-మ- త-ం-ర-ల-న- వ-్-ు-్-ా-ు --------------------------------- అవును మేము తొందర్లోనే వస్తున్నాము 0
Av-nu----u to-d---ōnē----tun-āmu A____ m___ t_________ v_________ A-u-u m-m- t-n-a-l-n- v-s-u-n-m- -------------------------------- Avunu mēmu tondarlōnē vastunnāmu
oturmak (ikamet anlamında) ఉ---ం ఉం__ ఉ-డ-ం ----- ఉండటం 0
Uṇḍ--aṁ U______ U-ḍ-ṭ-ṁ ------- Uṇḍaṭaṁ
Berlin’de mi oturuyorsunuz? మ--ు బ--లీ---లో-ఉ-టార-? మీ_ బ___ లో ఉం___ మ-ర- బ-్-ీ-్ ల- ఉ-ట-ర-? ----------------------- మీరు బర్లీన్ లో ఉంటారా? 0
Mīru ---l-n lō u-ṭ---? M___ b_____ l_ u______ M-r- b-r-ī- l- u-ṭ-r-? ---------------------- Mīru barlīn lō uṇṭārā?
Evet, Berlin’de oturuyorum. అ-ున-- న--ు-బర-ల-న---ో ఉ--ాను అ___ నే_ బ___ లో ఉం__ అ-ు-ు- న-న- బ-్-ీ-్ ల- ఉ-ట-న- ----------------------------- అవును, నేను బర్లీన్ లో ఉంటాను 0
A-un-,---n- --r-ī- -ō -----u A_____ n___ b_____ l_ u_____ A-u-u- n-n- b-r-ī- l- u-ṭ-n- ---------------------------- Avunu, nēnu barlīn lō uṇṭānu

Konuşmak isteyen yazmalıdır!

Yabancı dil öğrenmek hep kolay değildir. Özellikle konuşmayı, dil öğrenen öğrenciler başta çok zor buluyorlar. Birçoğu yeni dilde cümle söylemeyi cesaret edemiyorlar. Hata yapmaktan çok korkuyorlar. Bu tür dil öğrenenler için yazma bir alternatif olabilir. Çünkü iyi konuşmayı öğrenmek isteyenler, çok yazmalıdır! Yazmak; yeni bir dile alışmamızda yardımcı olur. Buna birçok sebep mevcut. Yazmak, konuşmaktan farklı işler, ve daha karmaşık bir süreçtir. Yazarken, seçeceğimiz kelimeleri daha uzun düşünürüz. Böylece beynimiz yeni dil ile daha etkili iletişim halinde olur. Ayrıca yazarken daha rahatız, çünkü cevap bekleyen birisi bulunmamaktadır. Bu da yabancı dile karşı olan korkumuzu yavaşça almaktadır. Yazmak bu arada aynı zamanda yaratıcılığı teşvik etmektedir. Kendimizi daha özgür hissedip, yeni dil ile daha etkili oynayabiliyoruz. Yazmak ayrıca bize konuşmaktan daha fazla zaman tanımaktadır, ve hafızamızı desteklemektedir! Ama yazmanın en önemli artısı mesafeli olan biçimidir. Bu da, dilimizin sonucunu kati suretle takip edebilmemize neden olmaktadır. Her şeyi önümüzde net bir şekilde görürüz, hatalarımızı düzeltir, ve bunun aracılığı ile de öğrenme sağlayabiliriz. Yeni dilde yazılanlar prensip olarak önemli değildir. Önemlisi olan düzenli bir şekilde cümleler yazmak. Bunu çalışmak isteyen biri kendine yurt dışından bir mektup arkadaşı arayabilir. Ve bir gün mutlaka onunla buluşmalı. Ve görecek ki: Konuşmanın şimdi artık çok daha kolay olduğunu!