Konuşma Kılavuzu

tr İyelik zamiri 1   »   te సంబధబోధక సర్వనామములు 1

66 [altmış altı]

İyelik zamiri 1

İyelik zamiri 1

66 [అరవై ఆరు]

66 [Aravai āru]

సంబధబోధక సర్వనామములు 1

[Sambadhabōdhaka sarvanāmamulu 1]

Çeviriyi nasıl görmek istediğinizi seçin:   
Türkçe Telugu dili Oyna Daha
ben – benim న-ను-నాది--ా న-న--న-ద--న- న-న---ా-ి-న- ------------ నేను-నాది-నా 0
Nēn-----i-nā Nēnu-nādi-nā N-n---ā-i-n- ------------ Nēnu-nādi-nā
Anahtarımı bulamıyorum. నా-ు-నా-త-ళాలు -న-డుట-ే-ు న-క- న- త-ళ-ల- కనబడ-టల-ద- న-క- న- త-ళ-ల- క-బ-ు-ల-ద- ------------------------- నాకు నా తాళాలు కనబడుటలేదు 0
N-ku-nā--āḷālu-k----aḍuṭal--u Nāku nā tāḷālu kanabaḍuṭalēdu N-k- n- t-ḷ-l- k-n-b-ḍ-ṭ-l-d- ----------------------------- Nāku nā tāḷālu kanabaḍuṭalēdu
Biletimi bulamıyorum. న-క--న---ికెట- -నబడ-టల--ు న-క- న- ట-క-ట- కనబడ-టల-ద- న-క- న- ట-క-ట- క-బ-ు-ల-ద- ------------------------- నాకు నా టికెట్ కనబడుటలేదు 0
N-ku----ṭi-eṭ-k--a-----al--u Nāku nā ṭikeṭ kanabaḍuṭalēdu N-k- n- ṭ-k-ṭ k-n-b-ḍ-ṭ-l-d- ---------------------------- Nāku nā ṭikeṭ kanabaḍuṭalēdu
sen – senin న-వ--ు-మ--ు--ీ---మ--ి న-వ-వ- మ-ర--న-ద- మ-ద- న-వ-వ- మ-ర---ీ-ి మ-ద- --------------------- నువ్వు మీరు-నీది మీది 0
Nu----m-ru-nīd--m-di Nuvvu mīru-nīdi mīdi N-v-u m-r---ī-i m-d- -------------------- Nuvvu mīru-nīdi mīdi
Anahtarını buldun mu? మ- --ళ----మీక- క-బ----య-? మ- త-ళ-ల- మ-క- కనబడ-డ-య-? మ- త-ళ-ల- మ-క- క-బ-్-ా-ా- ------------------------- మీ తాళాలు మీకు కనబడ్డాయా? 0
Mī --ḷ--- m-ku -anaba-ḍ-y-? Mī tāḷālu mīku kanabaḍḍāyā? M- t-ḷ-l- m-k- k-n-b-ḍ-ā-ā- --------------------------- Mī tāḷālu mīku kanabaḍḍāyā?
Biletini buldun mu? మ---ికెట్--ీక- --బ-----? మ- ట-క-ట- మ-క- కనబడ--ద-? మ- ట-క-ట- మ-క- క-బ-ి-ద-? ------------------------ మీ టికెట్ మీకు కనబడిందా? 0
M- --k-ṭ---k--k-na-------? Mī ṭikeṭ mīku kanabaḍindā? M- ṭ-k-ṭ m-k- k-n-b-ḍ-n-ā- -------------------------- Mī ṭikeṭ mīku kanabaḍindā?
o – onun (erkek) అ-న----నిది అతన--అతన-ద- అ-న---త-ి-ి ----------- అతను-అతనిది 0
At--u--t-nidi Atanu-atanidi A-a-u-a-a-i-i ------------- Atanu-atanidi
Onun anahtarının (erkek) nerede olduğunu biliyor musun? అత---తాళ--ఎ-్-- -ం-ో-మ-కు-తె----? అతన- త-ళ- ఎక-కడ ఉ-ద- మ-క- త-ల-స-? అ-న- త-ళ- ఎ-్-డ ఉ-ద- మ-క- త-ల-స-? --------------------------------- అతని తాళం ఎక్కడ ఉందో మీకు తెలుసా? 0
A--ni -āḷaṁ --k-ḍ- u-dō ---- t---sā? Atani tāḷaṁ ekkaḍa undō mīku telusā? A-a-i t-ḷ-ṁ e-k-ḍ- u-d- m-k- t-l-s-? ------------------------------------ Atani tāḷaṁ ekkaḍa undō mīku telusā?
Onun biletinin (erkek) nerede olduğuunu biliyor musun? అత----ికెట--ఎ--కడ--ం-ో మ-కు-తెల-సా? అతన- ట-క-ట- ఎక-కడ ఉ-ద- మ-క- త-ల-స-? అ-న- ట-క-ట- ఎ-్-డ ఉ-ద- మ-క- త-ల-స-? ----------------------------------- అతని టికెట్ ఎక్కడ ఉందో మీకు తెలుసా? 0
A---i-----ṭ---kaḍ--u----m------l---? Atani ṭikeṭ ekkaḍa undō mīku telusā? A-a-i ṭ-k-ṭ e-k-ḍ- u-d- m-k- t-l-s-? ------------------------------------ Atani ṭikeṭ ekkaḍa undō mīku telusā?
o – onun (kadın) ఆ---ఆమ-ది ఆమ--ఆమ-ద- ఆ-ె-ఆ-ె-ి --------- ఆమె-ఆమెది 0
Ām--ā---i Āme-āmedi Ā-e-ā-e-i --------- Āme-āmedi
Onun (kadın) parası gitti. ఆమ--డబ్బ- ప-యి--ి ఆమ- డబ-బ- ప-య--ద- ఆ-ె డ-్-ు ప-య-ం-ి ----------------- ఆమె డబ్బు పోయింది 0
Ā-e ḍ--b- -ōyin-i Āme ḍabbu pōyindi Ā-e ḍ-b-u p-y-n-i ----------------- Āme ḍabbu pōyindi
Ve onun (kadın) kredikartı da gitti. మర--ు-ఆమ- క్-ె-ిట- క--్డ--కూడ---ోయి-ది మర-య- ఆమ- క-ర-డ-ట- క-ర-డ- క-డ- ప-య--ద- మ-ి-ు ఆ-ె క-ర-డ-ట- క-ర-డ- క-డ- ప-య-ం-ి -------------------------------------- మరియు ఆమె క్రెడిట్ కార్డ్ కూడా పోయింది 0
Ma-iy--ām--k--ḍ------ḍ--ūḍā --yi--i Mariyu āme kreḍiṭ kārḍ kūḍā pōyindi M-r-y- ā-e k-e-i- k-r- k-ḍ- p-y-n-i ----------------------------------- Mariyu āme kreḍiṭ kārḍ kūḍā pōyindi
biz – bizim మ-----న మనమ--మన మ-మ---న ------- మనము-మన 0
Ma--------a Manamu-mana M-n-m---a-a ----------- Manamu-mana
Büyük babamız hasta. మన--ాతగా-------ట్ల- -ా--దు మన త-తగ-ర-క- ఒ-ట-ల- బ-ల-ద- మ- త-త-ా-ి-ి ఒ-ట-ల- బ-ల-ద- -------------------------- మన తాతగారికి ఒంట్లో బాలేదు 0
M--a-tā--g--i-i o---ō--āl-du Mana tātagāriki oṇṭlō bālēdu M-n- t-t-g-r-k- o-ṭ-ō b-l-d- ---------------------------- Mana tātagāriki oṇṭlō bālēdu
Büyük annemiz sağlıklı. మ- బామ-- /-----ామ-మ - --్--్- క---సాగా ఉం-ి మన బ-మ-మ / న-యన-మ-మ / అమ-మమ-మ క-ల-స-గ- ఉ-ద- మ- బ-మ-మ / న-య-ా-్- / అ-్-మ-మ క-ల-స-గ- ఉ-ద- ------------------------------------------- మన బామ్మ / నాయనామ్మ / అమ్మమ్మ కులాసాగా ఉంది 0
Man---ām---- --------ma/ -----m'-----lā-ā-ā u-di Mana bām'ma/ nāyanām'ma/ am'mam'ma kulāsāgā undi M-n- b-m-m-/ n-y-n-m-m-/ a-'-a-'-a k-l-s-g- u-d- ------------------------------------------------ Mana bām'ma/ nāyanām'ma/ am'mam'ma kulāsāgā undi
siz – sizin న-వ--ు-మీ-----ద--మ--ి న-వ-వ- మ-ర--న-ద- మ-ద- న-వ-వ- మ-ర---ీ-ి మ-ద- --------------------- నువ్వు మీరు-నీది మీది 0
Nuvvu--ī-u----- -īdi Nuvvu mīru-nīdi mīdi N-v-u m-r---ī-i m-d- -------------------- Nuvvu mīru-nīdi mīdi
Çocuklar, babanız nerede? పి--లలూ,--- ----నగా---ఎక--డ-ఉన్-ా-ు? ప-ల-లల-, మ- న-న-నగ-ర- ఎక-కడ ఉన-న-ర-? ప-ల-ల-ూ- మ- న-న-న-ా-ు ఎ-్-డ ఉ-్-ా-ు- ------------------------------------ పిల్లలూ, మీ నాన్నగారు ఎక్కడ ఉన్నారు? 0
P-l-alū---ī------gā-u e---ḍa u--āru? Pillalū, mī nānnagāru ekkaḍa unnāru? P-l-a-ū- m- n-n-a-ā-u e-k-ḍ- u-n-r-? ------------------------------------ Pillalū, mī nānnagāru ekkaḍa unnāru?
Çocuklar, anneniz nerede? పిల్--ూ, ---అ-్- ఎక్క--ఉం--? ప-ల-లల-, మ- అమ-మ ఎక-కడ ఉ-ద-? ప-ల-ల-ూ- మ- అ-్- ఎ-్-డ ఉ-ద-? ---------------------------- పిల్లలూ, మీ అమ్మ ఎక్కడ ఉంది? 0
P---alū, -ī---'m---kk-ḍ--un-i? Pillalū, mī am'ma ekkaḍa undi? P-l-a-ū- m- a-'-a e-k-ḍ- u-d-? ------------------------------ Pillalū, mī am'ma ekkaḍa undi?

Yaratıcı dil

Yaratıcılık günümüzde önemli bir özelliktir. Herkes yaratıcı olmak istiyor. Çünkü yaratıcı insanlar zekidirler. Dilimiz de yaratıcı olmalıdır. Eskiden özellikle hatasız konuşmaya çalışılırdı. Günümüzde ise yaratıcı konuşulabilinmesi istenmektedir. Reklamlar ve yeni medyalar bunun için bir örnektirler. Bunlar, dil ile nasıl oyun oynanabildiklerini gösterirler. 50 yıldan beri yaratıcılığın anlamı artmaktadır. Bu görüngü ile araştırma da yakından ilgilenmektedir. Psikologlar, pedagoglar ve filozoflar yaratıcı süreçleri araştırmaktadırlar. Bu araştırmalarda yaratıcılık; yeni bir şeyi oluşturma yeteneği olarak betimlenir. Yani yaratıcı bir konuşan yeni dilsel şekiller oluşturmaktadır. Bunlar kelimeler olabileceği gibi gramer yapıları da olabilirler. Dil araştırmacıları yaratıcı dil sayesinde dilin nasıl değiştiğini görürler. Ama her insan yeni dilsel öğeleri anlamazlar. Yaratıcı bir dili anlayabilmek için bilgiye ihtiyaç duyulur, bu da dilin nasıl çalıştığını bilmesi gerektiğinin anlamına gelir. Ve konuşanların dünyasını tanımak gerekir ki, ne demek istedikleri anlaşılabilsin. Buna örnek olarak genç dili verilebilir. Çocuklar ve gençler hep yeni kelimeler türetirler. Ve yetişkinler tarafından bu kelimeler genelde anlaşılmaz. Bu arada günümüzde artık genç dilini anlatan sözlükler bile var, ama bunlar genelde bir nesil sonra eskimektedirler. Yaratıcı dil öğrenilebilen bir dildir. Eğitmenler tarafından çeşitli kurslar sunulmaktadır. Bu konuda daimi en önemli kural şudur: İçinizdeki sesi harekete geçirin!