Konuşma Kılavuzu

tr Bağlaçlar 4   »   te సముచ్చయం 4

97 [doksan yedi]

Bağlaçlar 4

Bağlaçlar 4

97 [తొంభై ఏడు]

97 [Tombhai ēḍu]

సముచ్చయం 4

[Samuccayaṁ 4]

Çeviriyi nasıl görmek istediğinizi seçin:   
Türkçe Telugu dili Oyna Daha
Televizyon açık olduğu halde, o (erkek) uyudu. ట--వ-- మ-గుతున్న--ికీ--య- పడ-కుం------రు ట----- మ------------- ఆ-- ప------------- ట-.-ీ- మ-గ-త-న-న-ట-క- ఆ-న ప-ు-ు-డ-ప-య-ర- ---------------------------------------- టీ.వీ. మోగుతున్నపటికీ ఆయన పడుకుండిపోయారు 0
Ṭ-.-ī--M-gu--n-a-aṭ--ī---an----ḍuk-ṇḍ-p-yāru Ṭ----- M-------------- ā---- p-------------- Ṭ-.-ī- M-g-t-n-a-a-i-ī ā-a-a p-ḍ-k-ṇ-i-ō-ā-u -------------------------------------------- Ṭī.Vī. Mōgutunnapaṭikī āyana paḍukuṇḍipōyāru
Geç olduğu halde, o (erkek) daha oturdu. ఆలస--- అ-ిప--ప్-టికీ --న మ-ిక--- సేప- వె---ి-ో----ా----నా-ు ఆ----- అ------------ ఆ-- మ------ స--- వ------------ ఉ------ ఆ-స-య- అ-ి-ో-ప-ప-ి-ీ ఆ-న మ-ి-ొ-త స-ప- వ-ళ-ళ-ప-క-ం-ా ఉ-్-ా-ు ----------------------------------------------------------- ఆలస్యం అయిపోనప్పటికీ ఆయన మరికొంత సేపు వెళ్ళిపోకుండా ఉన్నారు 0
Āla---ṁ-a----------i-- --a-a------o---------ve-ḷipō----ā------u Ā------ a------------- ā---- m-------- s--- v----------- u----- Ā-a-y-ṁ a-i-ō-a-p-ṭ-k- ā-a-a m-r-k-n-a s-p- v-ḷ-i-ō-u-ḍ- u-n-r- --------------------------------------------------------------- Ālasyaṁ ayipōnappaṭikī āyana marikonta sēpu veḷḷipōkuṇḍā unnāru
Kararlaştırdığımız halde, o (erkek) gelmedi. మ--ు----య-ం-్మెం-్ చే-ు--న-నప్పట-క- --న----ే-ు మ--- అ------------ చ--------------- ఆ-- ర----- మ-మ- అ-ా-ి-ట-మ-ం-్ చ-స-క-న-న-్-ట-క- ఆ-న ర-ల-ద- ---------------------------------------------- మేము అపాయింట్మెంట్ చేసుకున్నప్పటికీ ఆయన రాలేదు 0
M-m- a--y--ṭm-------uk--n-p-----ī -y--a -ālēdu M--- a---------- c--------------- ā---- r----- M-m- a-ā-i-ṭ-e-ṭ c-s-k-n-a-p-ṭ-k- ā-a-a r-l-d- ---------------------------------------------- Mēmu apāyiṇṭmeṇṭ cēsukunnappaṭikī āyana rālēdu
Televizyon açıktı. O buna rağmen uyudu. టీ---. మ-గ----ే--ం-ి--అయిన----న ప-ుకు-డిప-య--ు ట----- మ------- ఉ---- అ---- ఆ-- ప------------- ట-.-ీ- మ-గ-త-న- ఉ-ద-. అ-ి-ా ఆ-న ప-ు-ు-డ-ప-య-ర- ---------------------------------------------- టీ.వీ. మోగుతూనే ఉంది. అయినా ఆయన పడుకుండిపోయారు 0
Ṭī--ī- --gutū-ē---d-- -yi-ā ----a -aḍuk--ḍi--y--u Ṭ----- M------- u---- A---- ā---- p-------------- Ṭ-.-ī- M-g-t-n- u-d-. A-i-ā ā-a-a p-ḍ-k-ṇ-i-ō-ā-u ------------------------------------------------- Ṭī.Vī. Mōgutūnē undi. Ayinā āyana paḍukuṇḍipōyāru
Geç olmuştu. O buna rağmen daha oturdu. ఆ----ం-అయ-ప-యిం--------ా--యన మ------ ---- వె--ళ-ప-క--డ----్-ా-ు ఆ----- అ---------- అ---- ఆ-- మ------ స--- వ------------ ఉ------ ఆ-స-య- అ-ి-ో-ి-ద-. అ-ి-ా ఆ-న మ-ి-ొ-త స-ప- వ-ళ-ళ-ప-క-ం-ా ఉ-్-ా-ు --------------------------------------------------------------- ఆలస్యం అయిపోయింది. అయినా ఆయన మరికొంత సేపు వెళ్ళిపోకుండా ఉన్నారు 0
Ālasya---yip--indi. Ay--ā-ā--na-ma-iko-t----pu -eḷḷi--kuṇḍā un-āru Ā------ a---------- A---- ā---- m-------- s--- v----------- u----- Ā-a-y-ṁ a-i-ō-i-d-. A-i-ā ā-a-a m-r-k-n-a s-p- v-ḷ-i-ō-u-ḍ- u-n-r- ------------------------------------------------------------------ Ālasyaṁ ayipōyindi. Ayinā āyana marikonta sēpu veḷḷipōkuṇḍā unnāru
Kararlaştırmıştık. O buna rağmen gelmedi. మేమ- అ-----ట-మె----చేస---న-నమ-. అ--న- -యన-రా-ేదు మ--- అ------------ చ----------- అ---- ఆ-- ర----- మ-మ- అ-ా-ి-ట-మ-ం-్ చ-స-క-న-న-ు- అ-ి-ా ఆ-న ర-ల-ద- ------------------------------------------------ మేము అపాయింట్మెంట్ చేసుకున్నము. అయినా ఆయన రాలేదు 0
M-----pā-i-ṭ--ṇṭ--ēs------mu---y--- -y--a ---ē-u M--- a---------- c----------- A---- ā---- r----- M-m- a-ā-i-ṭ-e-ṭ c-s-k-n-a-u- A-i-ā ā-a-a r-l-d- ------------------------------------------------ Mēmu apāyiṇṭmeṇṭ cēsukunnamu. Ayinā āyana rālēdu
O, sürücü belgesi olmadığı halde araba kullanıyor. ఆ---వ--ద-ల----్-్-ల--ప--ిన---ా------పుత-రు. ఆ-- వ--- ల------- ల-------- క--- న--------- ఆ-న వ-్- ల-స-న-స- ల-క-ో-ి-ా క-ర- న-ు-ు-ా-ు- ------------------------------------------- ఆయన వద్ద లైసెన్స్ లేకపోయినా కారు నడుపుతారు. 0
Āya-a-v-d-- --i-e-- -ē-------n--āyana k-----ḍ-putunnā-u Ā---- v---- l------ l---- a---- ā---- k-- n------------ Ā-a-a v-d-a l-i-e-s l-d-, a-i-ā ā-a-a k-r n-ḍ-p-t-n-ā-u ------------------------------------------------------- Āyana vadda laisens lēdu, ayinā āyana kār naḍuputunnāru
O, yol ıslak olduğu halde hızlı gidiyor. రో--డ- -----ు-- ---నా -య- -ా-- వేగ-గా బ------నడ-పు---ు. ర----- జ------- ఉ---- ఆ-- చ--- వ----- బ----- న--------- ర-డ-డ- జ-ర-డ-గ- ఉ-్-ా ఆ-న చ-ల- వ-గ-గ- బ-డ-న- న-ు-ు-ా-ు- ------------------------------------------------------- రోడ్డు జారుడుగా ఉన్నా ఆయన చాలా వేగంగా బండిని నడుపుతారు. 0
V---ṅ-ā V------ V-g-ṅ-ā ------- Vēgaṅgā
O, sarhoş olduğu halde bisiklet ile gidiyor. ఆ-- మ-ద- --గ---న్నా-క---------- న--త----ుత-రు. ఆ-- మ--- త--- ఉ---- క--- స----- న- త---------- ఆ-న మ-ద- త-గ- ఉ-్-ా క-డ- స-క-ల- న- త-క-క-త-ర-. ---------------------------------------------- ఆయన మందు తాగి ఉన్నా కూడా సైకిల్ ని తోక్కుతారు. 0
R-ḍḍu-jā-u--gā un--- -y--ā---a-- vē----ā--aṇ---n--up---nnā-u R---- j------- u---- a---- ā---- v------ b---- n------------ R-ḍ-u j-r-ḍ-g- u-d-, a-i-ā ā-a-a v-g-ṅ-ā b-ṇ-ī n-ḍ-p-t-n-ā-u ------------------------------------------------------------ Rōḍḍu jāruḍugā undi, ayinā āyana vēgaṅgā baṇḍī naḍuputunnāru
Onun sürücü belgesi yok. Buna rağmen araba kullanıyor. ఆ-న -ద్ద-ల----్-------్--ి-ీ, ఆయ- --ర్ నడ-ప--ు-్న-రు ఆ-- వ--- ల------- ల---------- ఆ-- క--- న------------ ఆ-న వ-్- ల-స-న-స- ల-న-్-ట-క-, ఆ-న క-ర- న-ు-ు-ు-్-ా-ు ---------------------------------------------------- ఆయన వద్ద లైసెన్సు లేనప్పటికీ, ఆయన కార్ నడుపుతున్నారు 0
Ā--na---d-a l-i--nsu-l-n----ṭik-, ā--n---ār----up----n-ru Ā---- v---- l------- l----------- ā---- k-- n------------ Ā-a-a v-d-a l-i-e-s- l-n-p-a-i-ī- ā-a-a k-r n-ḍ-p-t-n-ā-u --------------------------------------------------------- Āyana vadda laisensu lēnappaṭikī, āyana kār naḍuputunnāru
Yol ıslak. Buna rağmen çok hızlı gidiyor. రో-్డు -ార-డ-గ- -----్పట---,-ఆ-న వేగ--ా---డ- న-ు-ు-ు-్--రు ర----- జ------- ఉ----------- ఆ-- వ----- బ--- న------------ ర-డ-డ- జ-ర-డ-గ- ఉ-్-ప-ప-ి-ీ- ఆ-న వ-గ-గ- బ-డ- న-ు-ు-ు-్-ా-ు ---------------------------------------------------------- రోడ్డు జారుడుగా ఉన్నప్పటికీ, ఆయన వేగంగా బండీ నడుపుతున్నారు 0
R-ḍ-u j-ru-ug- u-n--p--i--- -y-na---g--g- --ṇḍ--n----u-u-nāru R---- j------- u----------- ā---- v------ b---- n------------ R-ḍ-u j-r-ḍ-g- u-n-p-a-i-ī- ā-a-a v-g-ṅ-ā b-ṇ-ī n-ḍ-p-t-n-ā-u ------------------------------------------------------------- Rōḍḍu jāruḍugā unnappaṭikī, āyana vēgaṅgā baṇḍī naḍuputunnāru
O, sarhoş. Buna rağmen bisiklet ile gidiyor. ఆయన -ాగ---న--ప్ప--క-, ఆయన బ-క్ ---ప------ా-ు ఆ-- త--- ఉ----------- ఆ-- బ--- న------------ ఆ-న త-గ- ఉ-్-ప-ప-ి-ీ- ఆ-న బ-క- న-ు-ు-ు-్-ా-ు -------------------------------------------- ఆయన తాగి ఉన్నప్పటికీ, ఆయన బైక్ నడుపుతున్నారు 0
Ā-a---tā-----na---ṭ--ī- ā-a-- -ai--naḍu---u-n-ru Ā---- t--- u----------- ā---- b--- n------------ Ā-a-a t-g- u-n-p-a-i-ī- ā-a-a b-i- n-ḍ-p-t-n-ā-u ------------------------------------------------ Āyana tāgi unnappaṭikī, āyana baik naḍuputunnāru
O, üniversite bitirdiği halde iş bulamıyor. ఆ-ె కా--జ్--ి-వె--ళ---్-----,-ఆ-ెకి-ఉ-్య-గ-----క--దు ఆ-- క----- క- వ-------------- ఆ---- ఉ------ ద------- ఆ-ె క-ల-జ- క- వ-ళ-ళ-న-్-ట-క-, ఆ-ె-ి ఉ-్-ో-ం ద-ర-ల-ద- ---------------------------------------------------- ఆమె కాలేజ్ కి వెళ్ళినప్పటికీ, ఆమెకి ఉద్యోగం దొరకలేదు 0
Ām--k-----k--v---i-a-p-ṭi-ī,---eki-udy-ga- dor--alē-u Ā-- k---- k- v-------------- ā---- u------ d--------- Ā-e k-l-j k- v-ḷ-i-a-p-ṭ-k-, ā-e-i u-y-g-ṁ d-r-k-l-d- ----------------------------------------------------- Āme kālēj ki veḷḷinappaṭikī, āmeki udyōgaṁ dorakalēdu
O, ağrıları olduğu halde doktora gitmiyor. ఆమ--న---పితో--న--ప-ప-ిక------ డాక్-ర్ -ద్దకు-వెళ్-దు ఆ-- న------- ఉ----------- ఆ-- డ------ వ----- వ------ ఆ-ె న-ప-ప-త- ఉ-్-ప-ప-ి-ీ- ఆ-ె డ-క-ట-్ వ-్-క- వ-ళ-ళ-ు ---------------------------------------------------- ఆమె నొప్పితో ఉన్నప్పటికీ, ఆమె డాక్టర్ వద్దకు వెళ్ళదు 0
Ām- ----itō-u--ap--ṭ-kī,-ā-- ------------ku-v-ḷ--du Ā-- n------ u----------- ā-- ḍ----- v------ v------ Ā-e n-p-i-ō u-n-p-a-i-ī- ā-e ḍ-k-a- v-d-a-u v-ḷ-a-u --------------------------------------------------- Āme noppitō unnappaṭikī, āme ḍākṭar vaddaku veḷḷadu
O, parası olmadığı halde araba alıyor. ఆమె -ద్--డ--బ- --న---ట-కీ,-ఆమ- కా---కొ--న-ి ఆ-- వ--- డ---- ల---------- ఆ-- క--- క------ ఆ-ె వ-్- డ-్-ు ల-న-్-ట-క-, ఆ-ె క-ర- క-న-న-ి ------------------------------------------- ఆమె వద్ద డబ్బు లేనప్పటికీ, ఆమె కారు కొన్నది 0
Āme----da ḍab----ēnapp-ṭ--ī, ām--k-ru ---n--i Ā-- v---- ḍ---- l----------- ā-- k--- k------ Ā-e v-d-a ḍ-b-u l-n-p-a-i-ī- ā-e k-r- k-n-a-i --------------------------------------------- Āme vadda ḍabbu lēnappaṭikī, āme kāru konnadi
O, üniversite bitirdi. Buna rağmen iş bulamıyor. ఆమ--కా-ే-్ -- --ళ్ళింద-.-అ-ినప్ప---ీ ఆమ----ఉద---గ- -----ే-ు ఆ-- క----- క- వ--------- అ---------- ఆ---- ఉ------ ద------- ఆ-ె క-ల-జ- క- వ-ళ-ళ-ం-ి- అ-ి-ప-ప-ి-ీ ఆ-ె-ి ఉ-్-ో-ం ద-ర-ల-ద- ----------------------------------------------------------- ఆమె కాలేజ్ కి వెళ్ళింది. అయినప్పటికీ ఆమెకి ఉద్యోగం దొరకలేదు 0
Ā-e k---- k- -eḷḷ---i. -----ppa--kī--m--- u-y-g-- doraka-ē-u Ā-- k---- k- v-------- A----------- ā---- u------ d--------- Ā-e k-l-j k- v-ḷ-i-d-. A-i-a-p-ṭ-k- ā-e-i u-y-g-ṁ d-r-k-l-d- ------------------------------------------------------------ Āme kālēj ki veḷḷindi. Ayinappaṭikī āmeki udyōgaṁ dorakalēdu
Onun ağrıları var. Buna rağmen doktora gitmiyor. ఆ---నొప-పిత----ద-- అయిన--పటి---ఆమ- -ాక---- ---ద-ు--ె--ళ-ు ఆ-- న------- ఉ---- అ---------- ఆ-- డ------ వ----- వ------ ఆ-ె న-ప-ప-త- ఉ-ద-. అ-ి-ప-ప-ి-ీ ఆ-ె డ-క-ట-్ వ-్-క- వ-ళ-ళ-ు --------------------------------------------------------- ఆమె నొప్పితో ఉంది. అయినప్పటికీ ఆమె డాక్టర్ వద్దకు వెళ్ళదు 0
Ā----o---t- -nd-- A-in----ṭi-ī āme--ākṭ---v-dd-------ḷadu Ā-- n------ u---- A----------- ā-- ḍ----- v------ v------ Ā-e n-p-i-ō u-d-. A-i-a-p-ṭ-k- ā-e ḍ-k-a- v-d-a-u v-ḷ-a-u --------------------------------------------------------- Āme noppitō undi. Ayinappaṭikī āme ḍākṭar vaddaku veḷḷadu
Onun parası yok. Buna rağmen bir araba satın alıyor. ఆమ- వ--ద ---బ- --దు. --ి-ప్-ట--- -మ- -ార- క---న-ి ఆ-- వ--- డ---- ల---- అ---------- ఆ-- క--- క------ ఆ-ె వ-్- డ-్-ు ల-ద-. అ-ి-ప-ప-ి-ీ ఆ-ె క-ర- క-న-న-ి ------------------------------------------------- ఆమె వద్ద డబ్బు లేదు. అయినప్పటికీ ఆమె కారు కొన్నది 0
Ām- va-da---bbu-lē-u- A-i--p--ṭikī-ā-- k-ru-kon-a-i Ā-- v---- ḍ---- l---- A----------- ā-- k--- k------ Ā-e v-d-a ḍ-b-u l-d-. A-i-a-p-ṭ-k- ā-e k-r- k-n-a-i --------------------------------------------------- Āme vadda ḍabbu lēdu. Ayinappaṭikī āme kāru konnadi

Genç insanlar yaşlı insanlardan farklı öğrenirler

Çocuklar dili pek çabuk öğrenirler. Yetişkinlerde bu çoğu zaman daha uzun sürer. Çocuklar ama yetişkinlerden daha iyi öğrenmezler. Sadece farklı öğrenirler. Dil öğrenirken beynin birçok görevi vardır. Eş zamanda birçok şeyi öğrenmelidir. Bir dili öğrenirken sadece onun hakkında düşünmek yeterli değildir. Yeni kelimeleri telaffuz etmeyi de öğrenmeliyiz. Bunun için konuşma organları yeni hareketler öğrenmelidirler. Ayrıca beyin yeni durumlara tepki vermeyi de öğrenmeli. Bir yabancı dilde iletişim kurmak büyük bir zorluktur. Yetişkinler her yaşta yabancı dilini farklı öğrenirler. 20-30 yaşlarında insanların daha öğrenme rutinleri vardır. Okul ve üniversite hayatının üstünden daha uzun zaman geçmemiş oluyor. Bundan dolayı beyinleri daha antrenmanlıdır, ve yabancı dili en yüksek seviyede öğrenebilir. 40-50 yaşlarındaki insanlar birçok şey öğrenmişlerdir. Beyinleri bu bilgi deposundan faydalanmaktadır. Yeni içerikleri eski bilgileri ile iyi kombine edebilmektedirler. Bu yaşta, bildiği şeyleri daha iyi öğrenir. Bunlar mesela evvelden öğrenilmiş dillerdir. 60 veya 70 yaşlarında insanların birçok vakti vardır, yani çalışma yapmak için bolca vakitleri vardır. Bu da dillerde çok önemlidir. Yaşlı insanlar mesela eskiye ait yazıları çok iyi öğrenirler. Ama başarılı bir öğrenme her yaşta gerçekleşebilir. Beyin ergenlik döneminden sonra da yeni sinir hücreleri oluşturabilir. Ve bunu da severek yapmaktadır…