© Fladermaus | Dreamstime.com
© Fladermaus | Dreamstime.com

Naučte sa estónsky zadarmo

Naučte sa estónčinu rýchlo a jednoducho s naším jazykovým kurzom „Estónčina pre začiatočníkov“.

sk slovenčina   »   et.png eesti

Naučte sa estónsky - prvé slová
Ahoj! Tere!
Dobrý deň! Tere päevast!
Ako sa darí? Kuidas läheb?
Dovidenia! Nägemiseni!
Do skorého videnia! Varsti näeme!

Čo je zvláštne na estónskom jazyku?

Estónsky jazyk je fascinujúci. Je to baltofínsky jazyk, ktorý je blízko príbuzný fínskemu a karelskému jazyku a má okolo milióna hovorcov, väčšinou v Estónsku. Charakteristickou črtou estónčiny je jej bogatoľstvo vokálov. Existuje 9 samohlások, ktoré môžu byť krátke alebo dlhé, a niektoré dokonca môžu byť prehlásené trikrát. Táto vlastnosť robí estónčinu jedinečnou v kontexte európskych jazykov.

Ďalšou zaujímavosťou estónčiny je systém prízvuku. V estónčine je dôraz na prvú slabiku slova, bez ohľadu na jeho dĺžku. Toto je oproti mnohým iným jazykom, kde dôraz závisí od pozície slabiky v slove. Estónčina tiež používa gramatický koncept známy ako “stupňovanie“, čo je systém, ktorý mení tvar slova v závislosti od jeho gramatického kontextu. Tento systém je náročný na naučenie, ale je základom estónskej gramatiky.

Estónčina má tiež zaujímavý lexikálny aspekt. Mnoho slov v estónčine pochádza z germánskych a slovanských jazykov, čo odzrkadľuje históriu krajiny a jej geografické umiestnenie. Estónčina má tiež bohatú tradíciu ľudových prísloví a hádaniek. Tieto často vtipné a múdre výroky sú základom estónskej kultúry a odrážajú estónsku filozofiu a humor.

Vo svete literatúry má estónčina významný podiel. Je jazykom mnohých významných básnikov a spisovateľov, ako je napríklad Jaan Kross, ktorého diela sú preložené do mnohých jazykov. Takže, estónčina je jedinečná svojimi vokálmi, systémom prízvuku, “stupňovaním“, lexikálnymi vplyvmi, ľudovými prísloviami a významom v literatúre. Tieto vlastnosti robia estónčinu jedinečným a fascinujúcim jazykom.

Dokonca aj estónski začiatočníci sa môžu efektívne učiť estónčinu pomocou „50 LANGUAGES“ prostredníctvom praktických viet. Najprv sa zoznámite so základnými štruktúrami jazyka. Vzorové dialógy vám pomôžu vyjadriť sa v cudzom jazyku. Predchádzajúce znalosti nie sú potrebné.

Dokonca aj pokročilí študenti si môžu zopakovať a upevniť to, čo sa naučili. Naučíte sa správne a často hovorené vety a môžete ich okamžite použiť. Budete vedieť komunikovať v každodenných situáciách. Využite obedňajšiu prestávku alebo čas v premávke na naučenie sa pár minút estónčiny. Učíte sa za pochodu aj doma.