© Dotsent2000 | Dreamstime.com

Naučte sa maďarsky zadarmo

Naučte sa maďarsky rýchlo a jednoducho s naším jazykovým kurzom „Maďarčina pre začiatočníkov“.

sk slovenčina   »   hu.png magyar

Naučte sa maďarsky - prvé slová
Ahoj! Szia!
Dobrý deň! Jó napot!
Ako sa darí? Hogy vagy?
Dovidenia! Viszontlátásra!
Do skorého videnia! Nemsokára találkozunk! / A közeli viszontlátásra!

Aký je najlepší spôsob, ako sa naučiť maďarský jazyk?

Učenie sa maďarčiny je vzrušujúca výzva. Tento jedinečný jazyk má svoje špecifické charakteristiky, ktoré si vyžadujú osobitný prístup pri učení. Počúvanie maďarských médií vám pomôže. Doporučuje sa sledovať maďarské filmy, seriály alebo hudbu. Týmto spôsobom môžete získavať pocit pre pravú výslovnosť a melódiu jazyka. Maďarčina pre začiatočníkov je jedným z viac ako 50 bezplatných jazykových balíkov, ktoré od nás môžete získať. „50LANGUAGES“ je efektívny spôsob, ako sa naučiť po maďarsky online a zadarmo. Naše učebné materiály pre kurz maďarčiny sú dostupné online aj ako aplikácie pre iPhone a Android.

Aplikácie na učenie jazykov sú dnes veľmi obľúbené. Programy ako Duolingo alebo Memrise ponúkajú kurzy maďarčiny. Sú ideálne na precvičovanie základnej slovnej zásoby a základov gramatiky. Konverzácie s rodilými hovorcami sú kľúčové. Využívajte platformy ako Tandem, kde môžete nájsť maďarských partnerov na výmenu jazykových skúseností a reálnu konverzáciu. S týmto kurzom sa môžete učiť maďarsky samostatne - bez učiteľa a bez jazykovej školy! Lekcie sú jasne štruktúrované a pomôžu vám dosiahnuť vaše ciele.

Učebnice sú stále nevyhnutné. Hľadajte knihy a online zdroje, ktoré sú určené začiatočníkom v maďarčine. Pomôžu vám pochopiť štruktúru jazyka a zdokonaliť gramatiku. Písanie v maďarčine vám pomôže konsolidovať vaše vedomosti. Skúste si písať denník, robiť si poznámky alebo písať príbehy v maďarčine, aby ste si precvičili písomnú komunikáciu. Naučte sa maďarsky rýchlo so 100 lekciami maďarského jazyka organizovanými podľa tém. Zvukové súbory MP3 pre lekcie nahovorili rodení maďarskí hovoriaci. Pomôžu vám zlepšiť vašu výslovnosť.

Jazykové triedy alebo kurzy sú ďalším skvelým nástrojom. Učitelia vám môžu poskytnúť konkrétne spätné väzby a súčasťou skupinových lekcií je aj interakcia s inými študentami. Maďarčina je jazyk plný prekvapení a nových objavov. Vyzbrojení správnymi nástrojmi a stratégiami môžete úspešne ovládnuť tento fascinujúci jazyk a objaviť krásy maďarskej kultúry.

Dokonca aj maďarskí začiatočníci sa môžu efektívne naučiť po maďarsky pomocou „50LANGUAGES“ prostredníctvom praktických viet. Najprv sa zoznámite so základnými štruktúrami jazyka. Vzorové dialógy vám pomôžu vyjadriť sa v cudzom jazyku. Predchádzajúce znalosti nie sú potrebné.

Dokonca aj pokročilí študenti si môžu zopakovať a upevniť to, čo sa naučili. Naučíte sa správne a často hovorené vety a môžete ich okamžite použiť. Budete vedieť komunikovať v každodenných situáciách. Využite obedňajšiu prestávku alebo čas v premávke na naučenie sa pár minút maďarčiny. Učíte sa za pochodu aj doma.