© Jeremyrichards | Dreamstime.com

Книги 50LANGUAGES

Вивчайте нову мову з 50LANGUAGES.com

Книги є хорошим джерелом для вивчення мови. Коли ви читаєте, ваш мозок запам’ятовує більше.

Доступний у великих онлайн- і офлайн-книжкових магазинах і роздрібних продавцях, сертифікованих торгових посередниках, таких як незалежні книжкові магазини та книжкові торгові посередники, а також у бібліотеках.

-

Усі книги є двомовними і можуть використовуватися для вивчення обох мов.

हिन्दी - यूक्रेनी प्रारम्भकों के लिए

पुस्तक दो भाषाओं में

ISBN-13 (EAN-13): 9781640183322      ISBN-10: 1640183329


Купуйте книги онлайн!

---------