Розмовник

uk Щось обґрунтовувати 3   »   th เหตุผลบางประการ 3

77 [сімдесят сім]

Щось обґрунтовувати 3

Щось обґрунтовувати 3

77 [เจ็ดสิบเจ็ด]

jèt-sìp-jèt

เหตุผลบางประการ 3

[hǎy-dhòo-pǒn-bang-bhrà-gan]

Виберіть, як ви хочете бачити переклад:   
українська тайська Відтворити більше
Чому Ви не їсте торта? ท-ไ-----ม--า---้ก-ิ--นี-ล-ะ --ั--- ค-? ท-------------------------- ค--- / ค-- ท-ไ-ค-ณ-ม-ท-น-ค-ก-ิ-น-ี-ล-ะ ค-ั- / ค-? -------------------------------------- ทำไมคุณไม่ทานเค้กชิ้นนี้ล่ะ ครับ / คะ? 0
t-m-m-i-k--n-m-̂--ta--ké-----́n--e-e---̂-kr-́--k-́ t-------------------------------------------------- t-m-m-i-k-o---a-i-t-n-k-́---h-́---e-e-l-̂-k-a-p-k-́ --------------------------------------------------- tam-mai-koon-mâi-tan-kék-chín-née-lâ-kráp-ká
Я мушу схуднути. ผม-----ฉ----้องล-น้-หนั--ครับ - คะ ผ- / ด---- ต------------ ค--- / ค- ผ- / ด-ฉ-น ต-อ-ล-น-ำ-น-ก ค-ั- / ค- ---------------------------------- ผม / ดิฉัน ต้องลดน้ำหนัก ครับ / คะ 0
pǒm-di------n-----w----ó--na-m--àk--r-́p--á p---------------------------------------------- p-̌---i---h-̌---h-̂-n---o-t-n-́---a-k-k-a-p-k-́ ----------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-dhâwng-lót-nám-nàk-kráp-ká
Я його не їм, тому що я мушу схуднути. ผ----ดิฉ-น -ม-----พร--ว--ต้-ง-ดน้--นัก--ร-- /-คะ ผ- / ด---- ไ-------------------------- ค--- / ค- ผ- / ด-ฉ-น ไ-่-า-เ-ร-ะ-่-ต-อ-ล-น-ำ-น-ก ค-ั- / ค- ------------------------------------------------ ผม / ดิฉัน ไม่ทานเพราะว่าต้องลดน้ำหนัก ครับ / คะ 0
po-m--i---h------̂--tan-----w---̂--h--wn---o-t-n-́--na-k---áp-k-́ p----------------------------------------------------------------- p-̌---i---h-̌---a-i-t-n-p-a-w-w-̂-d-a-w-g-l-́---a-m-n-̀---r-́---a- ------------------------------------------------------------------ pǒm-dì-chǎn-mâi-tan-práw-wâ-dhâwng-lót-nám-nàk-kráp-ká
Чому Ви не п’єте пива? ท-ไ-คุณไ------เ--ย-----ั--/ คะ? ท------------------- ค--- / ค-- ท-ไ-ค-ณ-ม-ด-่-เ-ี-ร- ค-ั- / ค-? ------------------------------- ทำไมคุณไม่ดื่มเบียร์ ครับ / คะ? 0
t-m-m-i-koo---a-i---̀um--ia-kr----k-́ t------------------------------------ t-m-m-i-k-o---a-i-d-̀-m-b-a-k-a-p-k-́ ------------------------------------- tam-mai-koon-mâi-dèum-bia-kráp-ká
Я повинен / повинна ще їхати. ผ-----ิฉัน---อง--บ-ถ ค--บ - -ะ ผ- / ด---- ต-------- ค--- / ค- ผ- / ด-ฉ-น ต-อ-ข-บ-ถ ค-ั- / ค- ------------------------------ ผม / ดิฉัน ต้องขับรถ ครับ / คะ 0
pǒ--dì----̌----â---------ro---k--́--k-́ p----------------------------------------- p-̌---i---h-̌---h-̂-n---a-p-r-́---r-́---a- ------------------------------------------ pǒm-dì-chǎn-dhâwng-kàp-rót-kráp-ká
Я його не п’ю, тому що я повинен / повинна ще їхати. ผ--/ -ิฉ-น---่---ม---ย-์เ-ร--ว่---อ---บร------ / -ะ ผ- / ด---- ไ----------------------------- ค--- / ค- ผ- / ด-ฉ-น ไ-่-ื-ม-บ-ย-์-พ-า-ว-า-้-ง-ั-ร- ค-ั- / ค- --------------------------------------------------- ผม / ดิฉัน ไม่ดื่มเบียร์เพราะว่าต้องขับรถ ครับ / คะ 0
p----d---ch--n--a---dèum---a---áw-----dh---n--kàp--ót-k-a-p-ká p------------------------------------------------------------------ p-̌---i---h-̌---a-i-d-̀-m-b-a-p-a-w-w-̂-d-a-w-g-k-̀---o-t-k-a-p-k-́ ------------------------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-mâi-dèum-bia-práw-wâ-dhâwng-kàp-rót-kráp-ká
Чому ти не п’єш кави? ทำไมคุ-ไม่ดื------ ครั--/---? ท----------------- ค--- / ค-- ท-ไ-ค-ณ-ม-ด-่-ก-แ- ค-ั- / ค-? ----------------------------- ทำไมคุณไม่ดื่มกาแฟ ครับ / คะ? 0
ta----i--oo--mâ---èu---a-fæ--ráp--á t-------------------------------------- t-m-m-i-k-o---a-i-d-̀-m-g---æ-k-a-p-k-́ --------------------------------------- tam-mai-koon-mâi-dèum-ga-fæ-kráp-ká
Вона холодна. มัน-ย็-แ-้- ---บ - คะ ม---------- ค--- / ค- ม-น-ย-น-ล-ว ค-ั- / ค- --------------------- มันเย็นแล้ว ครับ / คะ 0
ma--yen-læ-o--r----ká m--------------------- m-n-y-n-l-́---r-́---a- ---------------------- man-yen-lǽo-kráp-ká
Я її не п’ю, тому що вона холодна. ผ--/ ---ั--ไม----มก-แฟเพร-ะ-ันเ----ล-- ครับ-/ -ะ ผ- / ด---- ไ-------------------------- ค--- / ค- ผ- / ด-ฉ-น ไ-่-ื-ม-า-ฟ-พ-า-ม-น-ย-น-ล-ว ค-ั- / ค- ------------------------------------------------ ผม / ดิฉัน ไม่ดื่มกาแฟเพราะมันเย็นแล้ว ครับ / คะ 0
pǒ---ì-----n---̂i--e----ga--æ--r-́---a---en-l-́o-k--́p-k-́ p----------------------------------------------------------- p-̌---i---h-̌---a-i-d-̀-m-g---æ-p-a-w-m-n-y-n-l-́---r-́---a- ------------------------------------------------------------ pǒm-dì-chǎn-mâi-dèum-ga-fæ-práw-man-yen-lǽo-kráp-ká
Чому ти не п’єш чаю? ทำไม---ไม--ื---- คร-- /--ะ? ท--------------- ค--- / ค-- ท-ไ-ค-ณ-ม-ด-่-ช- ค-ั- / ค-? --------------------------- ทำไมคุณไม่ดื่มชา ครับ / คะ? 0
t-------koon-m-̂i-d-̀-m--ha-kr-́p-ká t------------------------------------ t-m-m-i-k-o---a-i-d-̀-m-c-a-k-a-p-k-́ ------------------------------------- tam-mai-koon-mâi-dèum-cha-kráp-ká
Я не маю цукру. ผ--- --ฉ---ไ-่-------ล ครับ ---ะ ผ- / ด---- ไ---------- ค--- / ค- ผ- / ด-ฉ-น ไ-่-ี-้-ต-ล ค-ั- / ค- -------------------------------- ผม / ดิฉัน ไม่มีน้ำตาล ครับ / คะ 0
po-m-dì-------mâi-m---n--m-d-a--kr----ká p------------------------------------------ p-̌---i---h-̌---a-i-m-e-n-́---h-n-k-a-p-k-́ ------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-mâi-mee-nám-dhan-kráp-ká
Я його не п’ю, тому що я не маю цукру. ผ----ดิฉ-- ไ-่ดื-ม-า-พ-----า-ม่-----ต-ล คร-บ-- คะ ผ- / ด---- ไ--------------------------- ค--- / ค- ผ- / ด-ฉ-น ไ-่-ื-ม-า-พ-า-ว-า-ม-ม-น-ำ-า- ค-ั- / ค- ------------------------------------------------- ผม / ดิฉัน ไม่ดื่มชาเพราะว่าไม่มีน้ำตาล ครับ / คะ 0
p------̀--hǎ--mâ--d-̀---c----ráw--â-mâ------ná--------r-́p---́ p------------------------------------------------------------------- p-̌---i---h-̌---a-i-d-̀-m-c-a-p-a-w-w-̂-m-̂---e---a-m-d-a---r-́---a- -------------------------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-mâi-dèum-cha-práw-wâ-mâi-mee-nám-dhan-kráp-ká
Чому Ви не їсте суп? ทำ-ม-ุ-ไม-ทา-ซ-ป? ท---------------- ท-ไ-ค-ณ-ม-ท-น-ุ-? ----------------- ทำไมคุณไม่ทานซุป? 0
t-m--a----o---a---tan--ó-p t-------------------------- t-m-m-i-k-o---a-i-t-n-s-́-p --------------------------- tam-mai-koon-mâi-tan-sóop
Я його не замовляв / замовляла. ผ-----ิ--น ไม่-ด--ั-ง-ครั- /-คะ ผ- / ด---- ไ--------- ค--- / ค- ผ- / ด-ฉ-น ไ-่-ด-ส-่- ค-ั- / ค- ------------------------------- ผม / ดิฉัน ไม่ได้สั่ง ครับ / คะ 0
p-̌--d---ch--n---̂--d----sàng-k-a-p---́ p--------------------------------------- p-̌---i---h-̌---a-i-d-̂---a-n---r-́---a- ---------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-mâi-dâi-sàng-kráp-ká
Я його не їм, тому що я його не замовляв / замовляла. ผ--- ดิฉั---ม-----ุป-พ--ะ---ไ---ด้-ั---ครับ - คะ ผ- / ด---- ไ-------------------------- ค--- / ค- ผ- / ด-ฉ-น ไ-่-า-ซ-ป-พ-า-ว-า-ม-ไ-้-ั-ง ค-ั- / ค- ------------------------------------------------ ผม / ดิฉัน ไม่ทานซุปเพราะว่าไม่ได้สั่ง ครับ / คะ 0
po---d----h-̌--ma-i--an--o-op-práw-w-̂--â----------n----a---k-́ p---------------------------------------------------------------- p-̌---i---h-̌---a-i-t-n-s-́-p-p-a-w-w-̂-m-̂---a-i-s-̀-g-k-a-p-k-́ ----------------------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-mâi-tan-sóop-práw-wâ-mâi-dâi-sàng-kráp-ká
Чому Ви не їсте м’яса? ท-ไม-ุ-ไม่ท-นเ-ื-- -ร------ะ? ท----------------- ค--- / ค-- ท-ไ-ค-ณ-ม-ท-น-น-้- ค-ั- / ค-? ----------------------------- ทำไมคุณไม่ทานเนื้อ ครับ / คะ? 0
tam--ai-ko-n-mâ---a----́-a-kráp---́ t------------------------------------ t-m-m-i-k-o---a-i-t-n-n-́-a-k-a-p-k-́ ------------------------------------- tam-mai-koon-mâi-tan-néua-kráp-ká
Я вегетаріанець. ผม --ดิฉ-- --็น----ว-ร--ิ --------ะ ผ- / ด---- เ------------- ค--- / ค- ผ- / ด-ฉ-น เ-็-ม-ง-ว-ร-ต- ค-ั- / ค- ----------------------------------- ผม / ดิฉัน เป็นมังสวิรัติ ครับ / คะ 0
po-m-dì-chǎ----e-------sà---́-rá---r--p-k-́ p---------------------------------------------- p-̌---i---h-̌---h-n-m-n---a---i---a-t-k-a-p-k-́ ----------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-bhen-mang-sà-wí-rát-kráp-ká
Я не їм це, тому що я вегетаріанець. ผม ---ิฉัน--ม่ท-นเน-้-เ--า--่าเป็นมั-ส-----ิ ครั- /-คะ ผ- / ด---- ไ-------------------------------- ค--- / ค- ผ- / ด-ฉ-น ไ-่-า-เ-ื-อ-พ-า-ว-า-ป-น-ั-ส-ิ-ั-ิ ค-ั- / ค- ------------------------------------------------------ ผม / ดิฉัน ไม่ทานเนื้อเพราะว่าเป็นมังสวิรัติ ครับ / คะ 0
pǒm-d-̀-ch-̌n-m-̂i--a--n---a-p--́---a----e----ng--a----́-r----k-áp---́ p----------------------------------------------------------------------- p-̌---i---h-̌---a-i-t-n-n-́-a-p-a-w-w-̂-b-e---a-g-s-̀-w-́-r-́---r-́---a- ------------------------------------------------------------------------ pǒm-dì-chǎn-mâi-tan-néua-práw-wâ-bhen-mang-sà-wí-rát-kráp-ká

Жести допомагають при вивченні слів

Коли ми вчимо слова, наш мозок багато працює. Він повинен запам’ятати нове слово. Але ми можемо свій мозок під час навчання також підтримати. Це відбувається за допомогою жестів. Жести допомагають нашій пам’яті. Слова можна краще запам’ятати, якщо при цьому застосовувати жести. Це однозначно доведено одним дослідженням. Дослідники дали змогу випробуваним вчити слова. Ці слова в дійсності не існують. Вони належали штучній мові. Деякі слова пред’являли випробуваним з жестами. Це означає, тест-особи не лише чули чи читали слова. Значення слів також імітували за допомогою жестів. Під час навчання заміряли активність мозку. При цьому дослідники зробили цікаве відкриття. Під час вивчення слів разом з жестами були активні більше ділянок мозку. Наряду з мовними центрами активність виявляли також сенсомотоні ділянки. Ця додаткова активність мозку має вплив на нашу пам’ять. Під час вивчення з жестами утворюються складні мережі. Ці мережі зберігають слово в багатьох місцях мозку. Так слова можуть оброблятися більш ефективно. Коли ми хочемо їх використовувати, наш мозок знаходить їх швидше. Вони також краще зберігаються. Але важливо те, що жести мають зв’язок зі словом. Наш мозок розпізнає, коли слово і жест не співпадають. Нові знання могли б привести нас до нових методик навчання. Люди, які мало знають про мови, часто вчаться повільно. Можливо, вони будуть вчитися легше, якщо вони імітуватимуть слова тілом…