Розмовник

uk Минулий час 1   »   th อดีตกาล 1

81 [вісімдесят один]

Минулий час 1

Минулий час 1

81 [แปดสิบเอ็ด]

bhæ̀t-sìp-èt

อดีตกาล 1

[à-dèet-dhà-gan]

Ви можете натиснути на кожний бланк, щоб побачити текст або:   
українська тайська Відтворити більше
Писати เข--น เขียน 0
ki--nkǐan
Він писав листа. เข-----------------------บ เขาได้เขียนจดหมายหนึ่งฉบับ 0
ka---------------------------------------pkǎo-dâi-kǐan-jòt-mǎi-nèung-chà-bàp
А вона написала листівку. แล-----------------------บ และเธอได้เขียนการ์ดหนึ่งใบ 0
læ--------------------------------ilǽ-tur̶-dâi-kǐan-gàd-nèung-bai
Читати อ่-น อ่าน 0
ànàn
Він читав журнал. เข-----------------------บ เขาได้อ่านนิตยสารหนึ่งฉบับ 0
ka-----------------------------------------pkǎo-dâi-àn-nít-yá-sǎn-nèung-chà-bàp
А вона читала книгу. แล--------------------------ม และเธอได้อ่านหนังสือหนึ่งเล่ม 0
læ-------------------------------------mlǽ-tur̶-dâi-àn-nǎng-sěu-nèung-lêm
Брати หย-บ หยิบ 0
yi-pyìp
Він узяв сигарету. เข---------------------น เขาได้หยิบบุหรี่หนึ่งมวน 0
ka---------------------------------nkǎo-dâi-yìp-bòo-rèe-nèung-muan
Вона взяла частину шоколадки. เธ--------------------------น เธอได้หยิบช็อคโกแล็ตหนึ่งชิ้น 0
tu----------------------------------------ntur̶-dâi-yìp-cháwk-goh-lǽt-nèung-chín
Він був невірний, а вона була вірна. เข------------- แ-------------์ เขาไม่ซื่อสัตย์ แต่เธอซื่อสัตย์ 0
ka------------------------------------tkǎo-mâi-sêu-sàt-dhæ̀-tur̶-sêu-sàt
Він був ледачий, а вона була старанна. เข--------- แ--------น เขาขี้เกียจ แต่เธอขยัน 0
ka----------------------------nkǎo-kêe-gìat-dhæ̀-tûr̶k-yan
Він був бідний, а вона була багата. เข--- แ-------ย เขาจน แต่เธอรวย 0
ka--------------------ykǎo-jon-dhæ̀-tur̶-ruay
Він не мав грошей, лише борги. เข---------- ม-------้ เขาไม่มีเงิน มีแต่หนี้ 0
ka-------------------------------ekǎo-mâi-mee-nger̶n-mee-dhæ̀-nêe
Він не мав щастя, лише нещастя. เข----------- ม----------ย เขาไม่มีโชคดี มีแต่โชคร้าย 0
ka----------------------------------------ikǎo-mâi-mee-chôk-dee-mee-dhæ̀-chôk-rái
Він не мав успіху, лише невдачі. เข------------------- ม--------------ว เขาไม่ประสบความสำเร็จ มีแต่ความล้มเหลว 0
ka-----------------------------------------------------------okǎo-mâi-bhrà-sòp-kwam-sǎm-rét-mee-dhæ̀k-wam-lóm-lǎ̲y̲o
Він не був задоволеним, а незадоволеним. เข----------- ม----------จ เขาไม่เคยพอใจ มีแต่ไม่พอใจ 0
ka-----------------------------------------ikǎo-mâi-kuнy-paw-jai-mee-dhæ̀-mâi-paw-jai
Він не був щасливим, а нещасливим. เข------------- ม------------์ เขาไม่มีความสุข มีแต่ความทุกข์ 0
ka------------------------------------------kkǎo-mâi-mêek-wam-sòok-mee-dhæ̀k-wam-tóok
Він не був приємним, а неприємним. เข------------------ ม--------------ร เขาไม่เป็นมิตรกับใคร มีแต่ไม่เป็นมิตร 0
ka--------------------------------------------------tkǎo-mâi-bhen-mít-gàp-krai-mee-dhæ̀-mâi-bhen-mít

Як діти вчаться правильно говорити

Як тільки людина народжується – вона спілкується з іншими. Немовлята, коли чогось бажають, плачуть. Потім через декілька місяців вони вже можуть говорити прості слова. Речення з трьох слів вони говорять у віці приблизно 2 років. На те, коли діти починають говорити, вплинути неможливо. Але можна вплинути на те, як добре діти оволодівають рідною мовою. Однак, для цього слід мати на увазі деякі речі. Насамперед важливо, щоб дитина, яка вчиться, завжди була мотивована. Вона повинна знати, що вона чогось досягне, якщо говорить. Немовлята проявляють радість посмішкою як позитивний зворотній зв’язок. Великі діти шукають діалогу з оточенням. Вони зорієнтовані на мову людей, що поруч з ними. Тому важливим є мовний рівень батьків та вихователів. Також діти мусять знати, що мова являє собою цінність! При цьому вони повинні завжди мати задоволення. Читання у голос показує дітям, якою цікавою може бути мова. Також батьки повинні якомога більше займатися зі своєю дитиною. Коли дитина має багато вражень, вона хоче про них говорити. Діти, що ростуть двомовними, потребують твердих правил. Вони повинні знати, якою мовою з ким розмовляти. Так їх мозок може навчитися розрізняти обидві мови. Коли діти йдуть до школи, змінюється їх мова. Вони вивчають нову повсякденну мову. Тепер важливо, щоб батьки звертали увагу на те, як говорить їх дитина. Дослідження показують, що перша мова назавжди відбивається у мозку. Що ми вивчаємо як діти, супроводжує нас все наше життя. Хто добре вчить свою рідну мову в дитинстві потім виграє від цього. Він вчить нові речі швидше і краще – не лише іноземні мови …