Розмовник

uk Минулий час 2   »   th อดีตกาล 2

82 [вісімдесят два]

Минулий час 2

Минулий час 2

82 [แปดสิบสอง]

bhæ̀t-sìp-sǎwng

อดีตกาล 2

[à-dèet-dhà-gan]

Ви можете натиснути на кожний бланк, щоб побачити текст або:   
українська тайська Відтворити більше
Ти мусив викликати машину швидкої допомоги? แล-------------------------? แล้วคุณต้องเรียกรถพยาบาลไหม? 0
læ----------------------------------------ilǽo-koon-dhâwng-ria-gawn-tòp-ya-ban-mǎi
Ти мусив викликати лікаря? แล--------------------? แล้วคุณต้องเรียกหมอไหม? 0
læ------------------------------ilǽo-koon-dhâwng-rîak-mǎw-mǎi
Ти мусив викликати поліцію? แล----------------------? แล้วคุณต้องเรียกตำรวจไหม? 0
læ------------------------------------ilǽo-koon-dhâwng-rîak-dham-rûat-mǎi
Чи маєте Ви номер телефону? Я щойно його мав / мала. เบ-----------------------? เ------- ผ- / ด---- ย----------- ค--- / คะ เบอร์โทรศัพทอยู่กับคุณไหม? เมื่อกี้ ผม / ดิฉัน ยังมีอยู่เลย ครับ / คะ 0
ku- m-- b-- t-- s-- m-- m------- y--- m-- y-- l--- · k--- / kákun mee ber toh sàp măi mêua-gêe yang mee yòo loie · kráp / ká
Чи маєте Ви адресу? Я щойно її мав / мала. ที------------------ ค--- / ค-? เ----- ี--- / ด---- ย----------- ค--- / คะ ที่อยู่อยู่กับคุณไหม ครับ / คะ? เมื่อก ี้ผม / ดิฉัน ยังมีอยู่เลย ครับ / คะ 0
ku- m-- t-- y-- m-- · k--- / k- m------- y--- m-- y-- l--- · k--- / kákun mee têe yòo măi · kráp / ká mêua-gêe yang mee yòo loie · kráp / ká
Чи маєте Ви мапу міста? Я щойно її мав / мала. แผ---------------------- เ------- ผ- / ด---- ย-------------ย แผนที่เมืองอยู่กับคุณไหม เมื่อกี้ ผม / ดิฉัน ยังมีมันอยู่เลย 0
pæ----------------------------------------------------------------------------------------ypæ̌n-têe-meuang-à-yôo-gàp-koon-mǎi-mêua-gêe-pǒm-dì-chǎn-yang-mee-man-à-yôo-luнy
Чи прийшов він вчасно? Він міг затриматись. เข-------------? เ----------------- ค--- / คะ เขามาตรงเวลาไหม? เขามาตรงเวลาไม่ได้ ครับ / คะ 0
ka-----------------------------------------------------------------́kǎo-mât-rong-way-la-mǎi-kǎo-mât-rong-way-la-mâi-dâi-kráp-ká
Чи знайшов він дорогу? Він не знайшов дорогу. เข-----------? เ------------ ค--- / คะ เขาหาทางพบไหม? เขาหาทางไม่พบ ครับ / คะ 0
ka------------------------------------------------------́kǎo-hǎ-tang-póp-mǎi-kǎo-hǎ-tang-mâi-póp-kráp-ká
Чи зрозумів він тебе? Він не зрозумів мене. เข-------------? เ----------- ผ- / ด---- ค--- / คะ เขาเข้าใจคุณไหม? เขาไม่เข้าใจ ผม / ดิฉัน ครับ / คะ 0
ka----------------------------------------------------------------́kǎo-kâo-jai-koon-mǎi-kǎo-mâi-kâo-jai-pǒm-dì-chǎn-kráp-ká
Чому ти запізнився? ทำ-------------------- ค--- / ค-? ทำไมคุณมาตรงเวลาไม่ได้ ครับ / คะ? 0
ta----------------------------------------------́tam-mai-koon-mât-rong-way-la-mâi-dâi-kráp-ká
Чому ти не знайшов дорогу? ทำ--------------- ค--- / ค-? ทำไมคุณหาทางไม่พบ ครับ / คะ? 0
ta--------------------------------------́tam-mai-koon-hǎ-tang-mâi-póp-kráp-ká
Чому ти не зрозумів його? ทำ----------------- ค--- / ค-? ทำไมคุณไม่เข้าใจเขา ครับ / คะ? 0
ta--------------------------------------́tam-mai-koon-mâi-kâo-jai-kǎo-kráp-ká
Я не міг / могла прийти вчасно, тому що не їздив жодний автобус. ผม / ด---- ม--------------------------------์ ผม / ดิฉัน มาตรงเวลาไม่ได้เพราะว่าไม่มีรถเมล์ 0
po------------------------------------------------------------------ypǒm-dì-chǎn-mât-rong-way-la-mâi-dâi-práw-wâ-mâi-mee-rót-may
Я не міг / могла знайти дорогу, тому що я не мав / мала мапи міста. ผม / ด---- ห--------------------------------ง ผม / ดิฉัน หาทางไม่พบเพราะว่าไม่มีแผนที่เมือง 0
po------------------------------------------------------------------gpǒm-dì-chǎn-hǎ-tang-mâi-póp-práw-wâ-mâi-mee-pæ̌n-têe-meuang
Я не міг / могла його зрозуміти, тому що музика була занадто гучна. ผม / ด---- ไ--------------------------------ป ผม / ดิฉัน ไม่เข้าใจเขาเพราะว่าดนตรีดังเกินไป 0
po------------------------------------------------------------------ipǒm-dì-chǎn-mâi-kâo-jai-kǎo-práw-wât-nót-ree-dang-ger̶n-bhai
Я повинен був / повинна була узяти таксі. ผม / ด---- ต---------------่ ผม / ดิฉัน ต้องนั่งรถแท็กซี่ 0
po----------------------------------------epǒm-dì-chǎn-dhâwng-nâng-rót-tǽk-sêe
Я повинен був / повинна була купити мапу міста. ผม / ด---- ต-----------------ง ผม / ดิฉัน ต้องซื้อแผนที่เมือง 0
po-----------------------------------------gpǒm-dì-chǎn-dhâwng-séu-pæ̌n-têe-meuang
Я повинен був / повинна була вимкнути радіо. ผม / ด---- ต----------ุ ผม / ดิฉัน ต้องปิดวิทยุ 0
po-----------------------------------opǒm-dì-chǎn-dhâwng-bhìt-wít-yóo

Іноземну мову краще вивчати закордоном!

Дорослим вивчити мову не так просто, як дітям. Розвиток їх мозку завершився. Тому він більше не може так просто розбудовувати мережу. Але дорослі також можуть ще дуже добре вчити мову! Для цього слід поїхати в країну, в якій розмовляють цією мовою. Іноземна мова особливо ефективно вчиться закордоном. Це знає кожен, хто вже мав одного разу мовну відпустку. У природному оточенні нову мову вивчають набагато швидше. Одне нове дослідження дало цікавий результат. Воно показує, що закордоном нову мову вивчають також інакше ! Мозок може обробляти іноземну мову як рідну. Дослідники здавна вважають, що є різні навчальні процеси. Експеримент, здається тепер, це підтверджує. Одна група випробуваних повинна була вчити вигадану мову. Частина тест-осіб відвідувала нормальні уроки. Друга частина навчалася в ситуації, що симулює закордон. Ці випробувані повинні були орієнтуватися у чужому середовищі. Всі люди, з якими вони мали контакт, говорили новою мовою. Тобто випробувані в цій групі не були звичайними учнями. Вони належали до спільноти, що говорить іноземною мовою. Так вони були вимушені швидко допомагати собі новою мовою. Через деякий час випробувані були протестовані. Обидві групи показали однаково добре знання нової мови. Але їх мозок обробляв іноземну мову по-різному! Ті, хто вчився «закордоном», виявили незвичайну активність мозку. Їх мозок обробляв іноземну граматику як власну мову. Було виявлено одні й ті ж самі механізми як у тих, хто розмовляє рідною мовою. Мовна відпустка є найкращою та найефективнішою формою навчання!