O’yinlar

Rasmlar soni : 2 Variantlar soni : 3 Vaqt soniyalarda : 6 Ko’rsatilgan tillar : Ikkala tilni ham ko’rsating

0

0

Rasmlarni eslab qoling!
Nima yetmayapti?
ba‘zan
Bitta qamchi sarabini ichishimiz mumkinmi?
occasionally
May one occasionally drink a glass of wine?
o‘zlararo
Ular o‘zlararo navbat olgandek ish bajaradilar.
among each other
They take turns with the work among themselves.
juda
Holat juda xavfli.
extremely
The situation is extremely dangerous.