Trò chơi Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

Học cách phát âm

Hãy thử ’Trò chơi ghi nhớ’của chúng tôi để rèn luyện trí nhớ của bạn đồng thời củng cố vốn từ vựng của bạn bằng một ngôn ngữ mới. Chỉ cần nhấp vào một thẻ để lật nó lên, sau đó cố gắng tìm cặp phù hợp của nó từ các thẻ còn lại trong ít lần thử nhất có thể.

0

0

Memo Game

teleskopet
teleskopet
 
nơi xa xôi
nơi xa xôi
 
khăn quàng phu-la
khăn quàng phu-la
 
cái nạo
cái nạo
 
lossen
lossen
 
đại gia đình
đại gia đình
 
tørklædet
tørklædet
 
hạt giống
hạt giống
 
rivejernet
rivejernet
 
storfamilien
storfamilien
 
giờ giải lao
giờ giải lao
 
kính thiên văn
kính thiên văn
 
mèo rừng
mèo rừng
 
con gà con
con gà con
 
det fjerne
det fjerne
 
pausen
pausen
 
frøet
frøet
 
kyllingen
kyllingen
 
50l-card-blank
teleskopet teleskopet
50l-card-blank
nơi xa xôi nơi xa xôi
50l-card-blank
khăn quàng phu-la khăn quàng phu-la
50l-card-blank
cái nạo cái nạo
50l-card-blank
lossen lossen
50l-card-blank
đại gia đình đại gia đình
50l-card-blank
tørklædet tørklædet
50l-card-blank
hạt giống hạt giống
50l-card-blank
rivejernet rivejernet
50l-card-blank
storfamilien storfamilien
50l-card-blank
giờ giải lao giờ giải lao
50l-card-blank
kính thiên văn kính thiên văn
50l-card-blank
mèo rừng mèo rừng
50l-card-blank
con gà con con gà con
50l-card-blank
det fjerne det fjerne
50l-card-blank
pausen pausen
50l-card-blank
frøet frøet
50l-card-blank
kyllingen kyllingen