Trò chơi Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

Học cách phát âm

Hãy thử ’Trò chơi ghi nhớ’của chúng tôi để rèn luyện trí nhớ của bạn đồng thời củng cố vốn từ vựng của bạn bằng một ngôn ngữ mới. Chỉ cần nhấp vào một thẻ để lật nó lên, sau đó cố gắng tìm cặp phù hợp của nó từ các thẻ còn lại trong ít lần thử nhất có thể.

0

0

Memo Game

electrician
electrician
 
killingen
killingen
 
radiator
radiator
 
radiatoren
radiatoren
 
colleague
colleague
 
rivejernet
rivejernet
 
kitten
kitten
 
alkoholen
alkoholen
 
salmon
salmon
 
elektrikeren
elektrikeren
 
laksen
laksen
 
isbjørnen
isbjørnen
 
connection
connection
 
polar bear
polar bear
 
grater
grater
 
alcohol
alcohol
 
forbindelsen
forbindelsen
 
kollegaen
kollegaen
 
50l-card-blank
electrician electrician
50l-card-blank
killingen killingen
50l-card-blank
radiator radiator
50l-card-blank
radiatoren radiatoren
50l-card-blank
colleague colleague
50l-card-blank
rivejernet rivejernet
50l-card-blank
kitten kitten
50l-card-blank
alkoholen alkoholen
50l-card-blank
salmon salmon
50l-card-blank
elektrikeren elektrikeren
50l-card-blank
laksen laksen
50l-card-blank
isbjørnen isbjørnen
50l-card-blank
connection connection
50l-card-blank
polar bear polar bear
50l-card-blank
grater grater
50l-card-blank
alcohol alcohol
50l-card-blank
forbindelsen forbindelsen
50l-card-blank
kollegaen kollegaen