Trò chơi Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

Học cách phát âm

Hãy thử ’Trò chơi ghi nhớ’của chúng tôi để rèn luyện trí nhớ của bạn đồng thời củng cố vốn từ vựng của bạn bằng một ngôn ngữ mới. Chỉ cần nhấp vào một thẻ để lật nó lên, sau đó cố gắng tìm cặp phù hợp của nó từ các thẻ còn lại trong ít lần thử nhất có thể.

0

0

Memo Game

‫תנין
‫תנין
 
‫מתנה
‫מתנה
 
‫קינוח
‫קינוח
 
món quà tặng
món quà tặng
 
hạt lanh
hạt lanh
 
‫לוח הזמנים
‫לוח הזמנים
 
sân chơi
sân chơi
 
‫מוזיאון
‫מוזיאון
 
‫רכב
‫רכב
 
món tráng miệng
món tráng miệng
 
bảo tàng
bảo tàng
 
bảng giờ chạy tàu xe
bảng giờ chạy tàu xe
 
‫פשתן
‫פשתן
 
‫מגרש משחקים
‫מגרש משחקים
 
chất tẩy rửa
chất tẩy rửa
 
cá sấu
cá sấu
 
xe cộ
xe cộ
 
‫חומר ניקוי
‫חומר ניקוי
 
50l-card-blank
‫תנין ‫תנין
50l-card-blank
‫מתנה ‫מתנה
50l-card-blank
‫קינוח ‫קינוח
50l-card-blank
món quà tặng món quà tặng
50l-card-blank
hạt lanh hạt lanh
50l-card-blank
‫לוח הזמנים ‫לוח הזמנים
50l-card-blank
sân chơi sân chơi
50l-card-blank
‫מוזיאון ‫מוזיאון
50l-card-blank
‫רכב ‫רכב
50l-card-blank
món tráng miệng món tráng miệng
50l-card-blank
bảo tàng bảo tàng
50l-card-blank
bảng giờ chạy tàu xe bảng giờ chạy tàu xe
50l-card-blank
‫פשתן ‫פשתן
50l-card-blank
‫מגרש משחקים ‫מגרש משחקים
50l-card-blank
chất tẩy rửa chất tẩy rửa
50l-card-blank
cá sấu cá sấu
50l-card-blank
xe cộ xe cộ
50l-card-blank
‫חומר ניקוי ‫חומר ניקוי