Trò chơi Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

Học cách phát âm

Hãy thử ’Trò chơi ghi nhớ’của chúng tôi để rèn luyện trí nhớ của bạn đồng thời củng cố vốn từ vựng của bạn bằng một ngôn ngữ mới. Chỉ cần nhấp vào một thẻ để lật nó lên, sau đó cố gắng tìm cặp phù hợp của nó từ các thẻ còn lại trong ít lần thử nhất có thể.

0

0

Memo Game

‫עוף
‫עוף
 
‫סקסופון
‫סקסופון
 
air pump
air pump
 
‫בלנדר
‫בלנדר
 
carrot
carrot
 
‫גזר
‫גזר
 
sweater
sweater
 
‫קריסטל
‫קריסטל
 
saxophone
saxophone
 
‫משאבת אוויר
‫משאבת אוויר
 
chicken
chicken
 
blender
blender
 
‫סוודר
‫סוודר
 
‫מחורר
‫מחורר
 
punch
punch
 
‫סמרטפון
‫סמרטפון
 
crystal
crystal
 
smartphone
smartphone
 
50l-card-blank
‫עוף ‫עוף
50l-card-blank
‫סקסופון ‫סקסופון
50l-card-blank
air pump air pump
50l-card-blank
‫בלנדר ‫בלנדר
50l-card-blank
carrot carrot
50l-card-blank
‫גזר ‫גזר
50l-card-blank
sweater sweater
50l-card-blank
‫קריסטל ‫קריסטל
50l-card-blank
saxophone saxophone
50l-card-blank
‫משאבת אוויר ‫משאבת אוויר
50l-card-blank
chicken chicken
50l-card-blank
blender blender
50l-card-blank
‫סוודר ‫סוודר
50l-card-blank
‫מחורר ‫מחורר
50l-card-blank
punch punch
50l-card-blank
‫סמרטפון ‫סמרטפון
50l-card-blank
crystal crystal
50l-card-blank
smartphone smartphone