Trò chơi Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

Học cách phát âm

Hãy thử ’Trò chơi ghi nhớ’của chúng tôi để rèn luyện trí nhớ của bạn đồng thời củng cố vốn từ vựng của bạn bằng một ngôn ngữ mới. Chỉ cần nhấp vào một thẻ để lật nó lên, sau đó cố gắng tìm cặp phù hợp của nó từ các thẻ còn lại trong ít lần thử nhất có thể.

0

0

Memo Game

ಒಬ್ಬಟ್ಟು
ಒಬ್ಬಟ್ಟು
 
ಗಾಯ
ಗಾಯ
 
ಅಣಬೆ
ಅಣಬೆ
 
exercise ball
exercise ball
 
cook
cook
 
ಕಣ್ಣು
ಕಣ್ಣು
 
ಕಾಕ್ ಟೈಲ್
ಕಾಕ್ ಟೈಲ್
 
ವ್ಯಾಯಾಮದ ಚೆಂಡು
ವ್ಯಾಯಾಮದ ಚೆಂಡು
 
mushroom
mushroom
 
ಬಾಣಸಿಗ
ಬಾಣಸಿಗ
 
bishop
bishop
 
ದ್ವೀಪ
ದ್ವೀಪ
 
injury
injury
 
eye
eye
 
ಕ್ರೈಸ್ತ ಗುರು
ಕ್ರೈಸ್ತ ಗುರು
 
cocktail
cocktail
 
island
island
 
pancake
pancake
 
50l-card-blank
ಒಬ್ಬಟ್ಟು ಒಬ್ಬಟ್ಟು
50l-card-blank
ಗಾಯ ಗಾಯ
50l-card-blank
ಅಣಬೆ ಅಣಬೆ
50l-card-blank
exercise ball exercise ball
50l-card-blank
cook cook
50l-card-blank
ಕಣ್ಣು ಕಣ್ಣು
50l-card-blank
ಕಾಕ್ ಟೈಲ್ ಕಾಕ್ ಟೈಲ್
50l-card-blank
ವ್ಯಾಯಾಮದ ಚೆಂಡು ವ್ಯಾಯಾಮದ ಚೆಂಡು
50l-card-blank
mushroom mushroom
50l-card-blank
ಬಾಣಸಿಗ ಬಾಣಸಿಗ
50l-card-blank
bishop bishop
50l-card-blank
ದ್ವೀಪ ದ್ವೀಪ
50l-card-blank
injury injury
50l-card-blank
eye eye
50l-card-blank
ಕ್ರೈಸ್ತ ಗುರು ಕ್ರೈಸ್ತ ಗುರು
50l-card-blank
cocktail cocktail
50l-card-blank
island island
50l-card-blank
pancake pancake