Trò chơi Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

Học cách phát âm

Hãy thử ’Trò chơi ghi nhớ’của chúng tôi để rèn luyện trí nhớ của bạn đồng thời củng cố vốn từ vựng của bạn bằng một ngôn ngữ mới. Chỉ cần nhấp vào một thẻ để lật nó lên, sau đó cố gắng tìm cặp phù hợp của nó từ các thẻ còn lại trong ít lần thử nhất có thể.

0

0

Memo Game

hedef
hedef
 
bốt điện thoại
bốt điện thoại
 
telefon kulübesi
telefon kulübesi
 
chim bồ câu
chim bồ câu
 
banka
banka
 
lồng chim
lồng chim
 
món tráng miệng
món tráng miệng
 
tatlı
tatlı
 
vòng đu quay
vòng đu quay
 
cái bia (đích bắn)
cái bia (đích bắn)
 
paskalya yumurtası
paskalya yumurtası
 
kuş kafesi
kuş kafesi
 
dönme dolap
dönme dolap
 
gelinlik
gelinlik
 
áo váy cưới
áo váy cưới
 
ngân hàng
ngân hàng
 
quả trứng Phục sinh
quả trứng Phục sinh
 
güvercin
güvercin
 
hedef hedef
bốt điện thoại bốt điện thoại
telefon kulübesi telefon kulübesi
chim bồ câu chim bồ câu
banka banka
lồng chim lồng chim
món tráng miệng món tráng miệng
tatlı tatlı
vòng đu quay vòng đu quay
cái bia (đích bắn) cái bia (đích bắn)
paskalya yumurtası paskalya yumurtası
kuş kafesi kuş kafesi
dönme dolap dönme dolap
gelinlik gelinlik
áo váy cưới áo váy cưới
ngân hàng ngân hàng
quả trứng Phục sinh quả trứng Phục sinh
güvercin güvercin