Trò chơi

Số lượng hình ảnh : 2 Số lượng tùy chọn : 3 Thời gian tính bằng giây : 6 Ngôn ngữ được hiển thị : Hiển thị cả hai ngôn ngữ

0

0

Ghi nhớ những hình ảnh!
Cái gì còn thiếu?
tổn thất nặng nề
giao dịch tổn thất nặng nề
me humbje
biznesi me humbje
ít nói
những cô gái ít nói
e heshtur
vajzat e heshtura
mù sương
không khí mù sương
i mjegullt
ajër i mjegullt