Trò chơi

Số lượng hình ảnh : 2 Số lượng tùy chọn : 3 Thời gian tính bằng giây : 6 Ngôn ngữ được hiển thị : Hiển thị cả hai ngôn ngữ

0

0

Ghi nhớ những hình ảnh!
Cái gì còn thiếu?
thay vì
Cô ấy không thích táo, thay vào đó, cô ấy muốn ăn bánh hamburger.
而是
她不喜欢苹果,而是想吃汉堡。
ở cả hai bên
Có những cây cổ thụ đứng ở cả hai bên con đường.
两边
小路的两边都是老树。
đi
Anh ấy mang con mồi đi.

他带走了猎物。