Trò chơi

Số lượng hình ảnh : 2 Số lượng tùy chọn : 3 Thời gian tính bằng giây : 6 Ngôn ngữ được hiển thị : Hiển thị cả hai ngôn ngữ

0

0

Ghi nhớ những hình ảnh!
Cái gì còn thiếu?
tránh
Anh ấy không thể tránh cú đấm.
избягвам
Той не можа да избегне удара.
tr eject
Thiết bị tr eject đĩa CD.
изхвърлям
Устройството изхвърля CD-то.
bỏ phiếu
Người ta bỏ phiếu cho hoặc chống lại một ứng viên.
гласувам
Се гласува за или против кандидат.