Trò chơi

Số lượng hình ảnh : 2 Số lượng tùy chọn : 3 Thời gian tính bằng giây : 6 Ngôn ngữ được hiển thị : Hiển thị cả hai ngôn ngữ

0

0

Ghi nhớ những hình ảnh!
Cái gì còn thiếu?
xem xét
Chúng ta phải xem xét nhiều cuộc hẹn.
uzeti u obzir
Moramo uzeti u obzir mnoge sastanke.
sở hữu
Tôi sở hữu một chiếc xe thể thao màu đỏ.
posjedovati
Posjedujem crveni sportski automobil.
tự tra tấn
Các tay đua xe đạp tự tra tấn mình lên đồi.
mučiti se
Biciklisti se muče uzbrdo.