Trò chơi

Số lượng hình ảnh : 2 Số lượng tùy chọn : 3 Thời gian tính bằng giây : 6 Ngôn ngữ được hiển thị : Hiển thị cả hai ngôn ngữ

0

0

Ghi nhớ những hình ảnh!
Cái gì còn thiếu?
thất bại
Anh ấy sẽ thất bại với ý tưởng của mình.
malsukcesi
Li malsukcesos kun sia ideo.
theo dõi
Anh ấy đang bị một thám tử theo dõi.
sekvi
Li estas sekvi de detektivo.
cho mượn
Tôi không còn tiền nữa, bạn có thể cho tôi mượn một ít không?
prunti
Mi ne havas plu monon, ĉu vi povas prunti al mi iom?