Trò chơi

Số lượng hình ảnh : 2 Số lượng tùy chọn : 3 Thời gian tính bằng giây : 6 Ngôn ngữ được hiển thị : Hiển thị cả hai ngôn ngữ

0

0

Ghi nhớ những hình ảnh!
Cái gì còn thiếu?
nuôi dưỡng
Trẻ sơ sinh nuôi dưỡng chính họ bằng sữa.
սնուցել
Երեխաները սնվում են կաթով:
nhập cư
Nhiều người cố gắng nhập cư vào EU.
ներգաղթել
Շատերը փորձում են ներգաղթել ԵՄ։
tiết lộ
Người ta không nên tiết lộ dữ liệu cá nhân.
բացահայտել
Երբեք չպետք է հրապարակել անձնական տվյալները.