Trò chơi

Số lượng hình ảnh : 2 Số lượng tùy chọn : 3 Thời gian tính bằng giây : 6 Ngôn ngữ được hiển thị : Hiển thị cả hai ngôn ngữ

0

0

Ghi nhớ những hình ảnh!
Cái gì còn thiếu?
loại bỏ
Máy đào đang loại bỏ lớp đất.
काढून टाकणे
खुदाई मशीन माती काढत आहे.
may
Nữ thợ may đang may một chiếc váy.
शिऊन टाकणे
दरजी ड्रेस शिऊन टाकते.
câu cá
Họ đi câu cá mỗi cuối tuần.
मास्याची शिकार करणे
ते प्रत्येक शिवाय मास्याची शिकार करण्यास जातात.