Trò chơi

Số lượng hình ảnh : 2 Số lượng tùy chọn : 3 Thời gian tính bằng giây : 6 Ngôn ngữ được hiển thị : Hiển thị cả hai ngôn ngữ

0

0

Ghi nhớ những hình ảnh!
Cái gì còn thiếu?
được bao quanh
Đảo được bao quanh bởi biển.
omgitt av
Øya er omgitt av havet.
thay đổi
Đầu bếp thích thay đổi món khai vị.
variere
Kokken liker å variere forrettene.
trang điểm
Cô gái đã trang điểm lên mặt mình.
sminke
Jenta har sminket ansiktet sitt.