Từ điển nhóm từ và thành ngữ

vi Công việc nhỏ   »   em Running errands

51 [Năm mươi mốt]

Công việc nhỏ

Công việc nhỏ

51 [fifty-one]

Running errands

Bạn có thể nhấp vào từng ô trống để xem văn bản hoặc:   
Việt Anh (US) Chơi Thêm
Tôi muốn vào thư viện. I w--- t- g- t- t-- l------. I want to go to the library. 0
Tôi muốn vào hiệu sách. I w--- t- g- t- t-- b--------. I want to go to the bookstore. 0
Tôi muốn đến quầy tạp hoá. I w--- t- g- t- t-- n-------- s----. I want to go to the newspaper stand. 0
Tôi muốn mượn một quyển sách. I w--- t- b----- a b---. I want to borrow a book. 0
Tôi muốn mua một quyển sách. I w--- t- b-- a b---. I want to buy a book. 0
Tôi muốn mua một tờ báo. I w--- t- b-- a n--------. I want to buy a newspaper. 0
Tôi muốn vào thư viện để mượn sách. I w--- t- g- t- t-- l------ t- b----- a b---. I want to go to the library to borrow a book. 0
Tôi muốn vào hiệu sách để mua một quyển sách. I w--- t- g- t- t-- b-------- t- b-- a b---. I want to go to the bookstore to buy a book. 0
Tôi muốn vào quầy tạp hoá để mua một tờ báo. I w--- t- g- t- t-- k---- / n-------- s---- t- b-- a n--------. I want to go to the kiosk / newspaper stand to buy a newspaper. 0
Tôi muốn đến cửa hàng / tiệm kính. I w--- t- g- t- t-- o-------. I want to go to the optician. 0
Tôi muốn đến siêu thị. I w--- t- g- t- t-- s----------. I want to go to the supermarket. 0
Tôi muốn đến cửa hàng bánh mì. I w--- t- g- t- t-- b-----. I want to go to the bakery. 0
Tôi muốn mua một cái kính. I w--- t- b-- s--- g------. I want to buy some glasses. 0
Tôi muốn mua hoa quả / trái cây và rau. I w--- t- b-- f---- a-- v---------. I want to buy fruit and vegetables. 0
Tôi muốn mua bánh mì tròn nhỏ và bánh mì. I w--- t- b-- r---- a-- b----. I want to buy rolls and bread. 0
Tôi muốn đến cửa hàng / tiệm kính để mua kính. I w--- t- g- t- t-- o------- t- b-- g------. I want to go to the optician to buy glasses. 0
Tôi muốn đến siêu thị để mua hoa quả / trái cây và rau. I w--- t- g- t- t-- s---------- t- b-- f---- a-- v---------. I want to go to the supermarket to buy fruit and vegetables. 0
Tôi muốn đến cửa hàng bánh mì để mua bánh mì tròn và bánh mì đen. I w--- t- g- t- t-- b---- t- b-- r---- a-- b----. I want to go to the baker to buy rolls and bread. 0

Những ngôn ngữ thiểu số ở châu Âu

Nhiều ngôn ngữ khác nhau được sử dụng tại châu Âu. Hầu hết trong số đó là những ngôn ngữ Ấn-Âu. Ngoài các ngôn ngữ quốc gia lớn, cũng có nhiều ngôn ngữ nhỏ hơn. Chúng là những ngôn ngữ thiểu số. Ngôn ngữ hiểu số khác các ngôn ngữ chính thức. Nhưng chúng không phải tiếng địa phương. Cũng không phải là ngôn ngữ của những người nhập cư. Ngôn ngữ thiểu số luôn mang đặc thù dân tộc. Tức là chúng là những ngôn ngữ của các nhóm dân tộc nào đó. Hầu như ở quốc gia nào ở châu Âu cũng đều có những ngôn ngữ thiểu số. Có khoảng 40 ngôn ngữ loại này trong Liên minh châu Âu. Một số ngôn ngữ dân tộc thiểu số chỉ được sử dụng trong một quốc gia. Chẳng hạn như là tiếng Sorbian ở Đức. Mặt khác nhiều nước ở châu Âu sử dụng tiếng Romani. Các ngôn ngữ dân tộc thiểu số có một địa vị đặc biệt. Bởi vì họ chỉ được sử dụng bởi một nhóm tương đối nhỏ. Những nhóm này không đủ khả năng để xây dựng trường học riêng. Họ cũng khó xuất bản tài liệu học của riêng mình. Kết quả là, nhiều ngôn ngữ dân tộc thiểu số đang có nguy cơ biến mất. Liên minh châu Âu muốn bảo vệ những ngôn ngữ dân tộc thiểu số. Bởi vì mỗi ngôn ngữ là một phần quan trọng của một nền văn hóa hoặc một bản sắc. Một số quốc gia không có khối dân tộc chung, mà chỉ tồn tại như một dân tộc thiểu số. Họ xây dựng các chương trình, dự án để thúc đẩy sự phát triển ngôn ngữ của họ. Người ta hy vọng rằng nền văn hóa của các dân tộc thiểu số nhỏ hơn cũng sẽ được bảo tồn. Tuy vậy, một số ngôn ngữ dân tộc thiểu số vẫn sẽ sớm biến mất. Trong số đó là tiếng Livonia được sử dụng trong một tỉnh của Latvia. Hiện chỉ còn 20 người vẫn là người bản ngữ của tiếng Livonia. Điều này làm cho Livonia là ngôn ngữ nhỏ nhất ở châu Âu.