Từ điển nhóm từ và thành ngữ

vi Số thứ tự   »   es Números ordinales

61 [Sáu mươi mốt]

Số thứ tự

Số thứ tự

61 [sesenta y uno]

Números ordinales

Chọn cách bạn muốn xem bản dịch:   
Việt Tây Ban Nha Chơi Thêm
Tháng thứ nhất là tháng giêng. E- --i-----e---s e--r-. El primer mes es enero. E- p-i-e- m-s e- e-e-o- ----------------------- El primer mes es enero.
Tháng thứ hai là tháng hai. El--egun---mes--s---b---o. El segundo mes es febrero. E- s-g-n-o m-s e- f-b-e-o- -------------------------- El segundo mes es febrero.
Tháng thứ ba là tháng ba. El -er-e- -e---- ma-z-. El tercer mes es marzo. E- t-r-e- m-s e- m-r-o- ----------------------- El tercer mes es marzo.
Tháng thứ tư là tháng tư. El--uarto m-- e------l. El cuarto mes es abril. E- c-a-t- m-s e- a-r-l- ----------------------- El cuarto mes es abril.
Tháng thứ năm là tháng năm. El---i-to-----------o. El quinto mes es mayo. E- q-i-t- m-s e- m-y-. ---------------------- El quinto mes es mayo.
Tháng thứ sáu là tháng sáu. El sex---mes ---jun-o. El sexto mes es junio. E- s-x-o m-s e- j-n-o- ---------------------- El sexto mes es junio.
Sáu tháng là nửa năm. Se-- -e-e---o- -e-i--año. Seis meses son medio año. S-i- m-s-s s-n m-d-o a-o- ------------------------- Seis meses son medio año.
Tháng giêng, tháng hai, tháng ba, Ene-o, fe--e-o,-m---o, Enero, febrero, marzo, E-e-o- f-b-e-o- m-r-o- ---------------------- Enero, febrero, marzo,
Tháng tư, tháng năm và tháng sáu. ab--l--ma-o-y-j-n-o. abril, mayo y junio. a-r-l- m-y- y j-n-o- -------------------- abril, mayo y junio.
Tháng thứ bảy là tháng bảy . E- --p---o -es-e- ju--o. El séptimo mes es julio. E- s-p-i-o m-s e- j-l-o- ------------------------ El séptimo mes es julio.
Tháng thứ tám là tháng tám. E--octavo --s-e- --o-t-. El octavo mes es agosto. E- o-t-v- m-s e- a-o-t-. ------------------------ El octavo mes es agosto.
Tháng thứ chín là tháng chín. El---v--o -e- -s--e---embr-. El noveno mes es septiembre. E- n-v-n- m-s e- s-p-i-m-r-. ---------------------------- El noveno mes es septiembre.
Tháng thứ mười là tháng mười. El--éc--- --s ---o--ubr-. El décimo mes es octubre. E- d-c-m- m-s e- o-t-b-e- ------------------------- El décimo mes es octubre.
Tháng thứ mười một là tháng mười một. El ---é--mo-me---s-n-v-----e. El undécimo mes es noviembre. E- u-d-c-m- m-s e- n-v-e-b-e- ----------------------------- El undécimo mes es noviembre.
Tháng thứ mười hai là tháng mười hai. E--du--éc---------- --cie-b-e. El duodécimo mes es diciembre. E- d-o-é-i-o m-s e- d-c-e-b-e- ------------------------------ El duodécimo mes es diciembre.
Mười hai tháng là một năm. Doc- ---e--son -n-añ-. Doce meses son un año. D-c- m-s-s s-n u- a-o- ---------------------- Doce meses son un año.
Tháng bảy, tháng tám, tháng chín, Ju-io, -gosto, -ep---m-re, Julio, agosto, septiembre, J-l-o- a-o-t-, s-p-i-m-r-, -------------------------- Julio, agosto, septiembre,
Tháng mười, tháng mười một và tháng mười hai. o-tu---, -ov-em----- di--embre. octubre, noviembre y diciembre. o-t-b-e- n-v-e-b-e y d-c-e-b-e- ------------------------------- octubre, noviembre y diciembre.

Ngôn ngữ bản địa luôn là ngôn ngữ quan trọng nhất

Ngôn ngữ mẹ đẻ luôn là ngôn ngữ đầu tiên chúng ta học. Điều này xảy ra một cách tự động, vì vậy chúng ta không nhận thấy nó. Hầu hết mọi người chỉ có một ngôn ngữ mẹ đẻ. Tất cả các ngôn ngữ khác được học như là ngoại ngữ. Tất nhiên cũng có những người lớn lên với nhiều ngôn ngữ. Tuy nhiên, họ thường nói các ngôn ngữ này với mức độ thông thạo khác nhau. Thông thường, ngôn ngữ đó cũng được sử dụng khác nhau. Chẳng hạn, một ngôn ngữ được sử dụng tại nơi làm việc. Ngôn ngữ kia được sử dụng tại nhà. Cách chúng ta nói một ngôn ngữ phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Nếu học từ nhỏ, chúng ta thường học rất tốt. Trung tâm nói của não hoạt động hiệu quả nhất trong những năm đầu đời. Tần suất chúng ta dùng ngôn ngữ đó cũng rất quan trọng. Càng nói thường xuyên, chúng ta càng nói tốt hơn. Nhưng các nhà nghiên cứu tin rằng một người không bao giờ có thể nói được hai ngôn ngữ tốt như nhau. Một ngôn ngữ luôn quan trọng hơn. Các thí nghiệm dường như đã xác nhận giả thuyết này. Nhiều người đã tham gia một nghiên cứu. Một nửa số đối tượng thử nghiệm này đều nói hai ngôn ngữ lưu loát. Trung Quốc là ngôn ngữ mẹ đẻ và tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai. Nửa đối tượng còn lại chỉ nói tiếng Anh như ngôn ngữ mẹ đẻ của họ. Các đối tượng thử nghiệm phải làm những bài kiểm tra tiếng Anh đơn giản. Trong quá trình đó, người ta sẽ đo hoạt động của bộ não của họ. Và họ thấy sự khác biệt xuất hiện trong bộ não của các đối tượng thử nghiệm! Ở những người biết đa ngôn ngữ, có một vùng trong não bộ của họ hoạt động rất tích cực. Ở những người đơn ngữ, vùng não này không hoạt động. Cả hai nhóm đều làm bài kiểm tra nhanh và tốt như nhau. Mặc dù vậy, người Trung Quốc vẫn dịch tất cả sang ngôn ngữ mẹ đẻ của họ ...