Từ điển nhóm từ và thành ngữ

vi Cần – muốn   »   em to need – to want to

69 [Sáu mươi chín]

Cần – muốn

Cần – muốn

69 [sixty-nine]

to need – to want to

Bạn có thể nhấp vào từng ô trống để xem văn bản hoặc:   

Việt Anh (US) Chơi Thêm
Tôi cần một cái giường. I need a bed. I need a bed. 0
Tôi muốn ngủ. I w--- t- s----. I want to sleep. 0
Ở đây có một cái giường không? Is t---- a b-- h---? Is there a bed here? 0
   
Tôi cần một cái đèn. I n--- a l---. I need a lamp. 0
Tôi muốn đọc. I w--- t- r---. I want to read. 0
Ở đây có một cái đèn không? Is t---- a l--- h---? Is there a lamp here? 0
   
Tôi cần điện thoại. I n--- a t--------. I need a telephone. 0
Tôi muốn gọi điện thoại. I w--- t- m--- a c---. I want to make a call. 0
Ở đây có điện thoại không? Is t---- a t-------- h---? Is there a telephone here? 0
   
Tôi cần máy ảnh. I n--- a c-----. I need a camera. 0
Tôi muốn chụp ảnh. I w--- t- t--- p----------. I want to take photographs. 0
Ở đây có máy ảnh không? Is t---- a c----- h---? Is there a camera here? 0
   
Tôi cần một cái máy tính. I n--- a c-------. I need a computer. 0
Tôi muốn gửi / gởi thư điện tử. I w--- t- s--- a- e----. I want to send an email. 0
Ở đây có máy tính không? Is t---- a c------- h---? Is there a computer here? 0
   
Tôi cần một cái bút bi. I n--- a p--. I need a pen. 0
Tôi muốn viết. I w--- t- w---- s--------. I want to write something. 0
Ở đây có giấy và bút không? Is t---- a s---- o- p---- a-- a p-- h---? Is there a sheet of paper and a pen here? 0
   

Dịch bằng công cụ

Một người phải trả nhiều tiền dể có một văn bản được chuyển dịch. Thông dịch/biên dịch viên chuyên nghiệp lấy giá cao. Dù vậy,việc hiểu được các ngôn ngữ khác ngày càng trở nên quan trọng. Các nhà khoa học máy tính và các nhà ngôn ngữ học máy tính muốn giải quyết vấn đề này. Họ đã nghiên cứu về sự phát triển của công cụ dịch thuật. Ngày nay, có rất nhiều chương trình khác nhau. Nhưng chất lượng của bản dịch máy thường không tốt. Tuy nhiên, đó không phải là lỗi của các lập trình viên! Ngôn ngữ là những cấu trúc rất phức tạp. Mặt khác máy vi tính lại dựa trên nguyên tắc toán học đơn giản. Do đó, chúng không thể xử lý ngôn ngữ luôn chính xác. Một chương trình dịch phải học một ngôn ngữ hoàn toàn. Để được như vậy, các chuyên gia phải dạy cho nó hàng ngàn từ và các quy tắc. Điều đó rõ ràng là không khả thi. Dùng máy tính để tính toán con số dễ dàng hơn. Nó giỏi việc đó. Máy tính có thể tính toán được những cách kết hợp nào là phổ biến. Chẳng hạn nó nhận ra những từ thường ở bên cạnh nhau. Như vậy nó cần phải được cung cấp những văn bản bằng các ngôn ngữ khác nhau. Bằng cách này, nó học những gì là điển hình cho một số ngôn ngữ. Phương pháp thống kê này sẽ cải thiện bản dịch tự động. Tuy nhiên, máy tính không thể thay thế con người. Không máy tính nào có thể bắt chước bộ não con người trong lĩnh vực ngôn ngữ. Vì vậy, dịch giả và phiên dịch viên vẫn sẽ còn phải làm việc còn dài! Trong tương lai, các văn bản đơn giản có thể dịch bởi các máy tính. Nhưng bài hát, thơ ca và văn học vẫn cần yếu tố sống. Những ngôn ngữ đó sinh ra từ cảm xúc của con người. Và nó phải như thế.