Từ điển nhóm từ và thành ngữ

vi Cần – muốn   »   pt precisar – querer

69 [Sáu mươi chín]

Cần – muốn

Cần – muốn

69 [sessenta e nove]

precisar – querer

Chọn cách bạn muốn xem bản dịch:   
Việt Bồ Đào Nha (PT) Chơi Thêm
Tôi cần một cái giường. E--pr--i-- d- -m------. Eu preciso de uma cama. E- p-e-i-o d- u-a c-m-. ----------------------- Eu preciso de uma cama. 0
Tôi muốn ngủ. Eu-quer- d--mir. Eu quero dormir. E- q-e-o d-r-i-. ---------------- Eu quero dormir. 0
Ở đây có một cái giường không? H- aq-i-um----ma? Há aqui uma cama? H- a-u- u-a c-m-? ----------------- Há aqui uma cama? 0
Tôi cần một cái đèn. Eu-p-ecis- ---um--a-dee---. Eu preciso de um candeeiro. E- p-e-i-o d- u- c-n-e-i-o- --------------------------- Eu preciso de um candeeiro. 0
Tôi muốn đọc. E- -uer- --r. Eu quero ler. E- q-e-o l-r- ------------- Eu quero ler. 0
Ở đây có một cái đèn không? H---qui-u- -a--ee--o? Há aqui um candeeiro? H- a-u- u- c-n-e-i-o- --------------------- Há aqui um candeeiro? 0
Tôi cần điện thoại. E--pr-ci-- de um--ele---e. Eu preciso de um telefone. E- p-e-i-o d- u- t-l-f-n-. -------------------------- Eu preciso de um telefone. 0
Tôi muốn gọi điện thoại. E- -u-r- --lefon--. Eu quero telefonar. E- q-e-o t-l-f-n-r- ------------------- Eu quero telefonar. 0
Ở đây có điện thoại không? Há aq-- u- t-l-fo-e? Há aqui um telefone? H- a-u- u- t-l-f-n-? -------------------- Há aqui um telefone? 0
Tôi cần máy ảnh. E--pre-i-o -e-uma m-qui---fot-g-----a. Eu preciso de uma máquina fotográfica. E- p-e-i-o d- u-a m-q-i-a f-t-g-á-i-a- -------------------------------------- Eu preciso de uma máquina fotográfica. 0
Tôi muốn chụp ảnh. E--qu----t-rar f----. Eu quero tirar fotos. E- q-e-o t-r-r f-t-s- --------------------- Eu quero tirar fotos. 0
Ở đây có máy ảnh không? H- --ui-uma máq---- f-to-------? Há aqui uma máquina fotográfica? H- a-u- u-a m-q-i-a f-t-g-á-i-a- -------------------------------- Há aqui uma máquina fotográfica? 0
Tôi cần một cái máy tính. E--p-eci-- -e -m comp--ado-. Eu preciso de um computador. E- p-e-i-o d- u- c-m-u-a-o-. ---------------------------- Eu preciso de um computador. 0
Tôi muốn gửi / gởi thư điện tử. Eu -u-ro--n-----um --mai-. Eu quero enviar um e-mail. E- q-e-o e-v-a- u- e-m-i-. -------------------------- Eu quero enviar um e-mail. 0
Ở đây có máy tính không? H- a--- -m-c-mpu--d-r? Há aqui um computador? H- a-u- u- c-m-u-a-o-? ---------------------- Há aqui um computador? 0
Tôi cần một cái bút bi. E--pre-iso -- -ma cane--. Eu preciso de uma caneta. E- p-e-i-o d- u-a c-n-t-. ------------------------- Eu preciso de uma caneta. 0
Tôi muốn viết. Eu--u--o es-r--e- -ma--ois-. Eu quero escrever uma coisa. E- q-e-o e-c-e-e- u-a c-i-a- ---------------------------- Eu quero escrever uma coisa. 0
Ở đây có giấy và bút không? Há---ui-p---- - can-t-? Há aqui papel e caneta? H- a-u- p-p-l e c-n-t-? ----------------------- Há aqui papel e caneta? 0

Dịch bằng công cụ

Một người phải trả nhiều tiền dể có một văn bản được chuyển dịch. Thông dịch/biên dịch viên chuyên nghiệp lấy giá cao. Dù vậy,việc hiểu được các ngôn ngữ khác ngày càng trở nên quan trọng. Các nhà khoa học máy tính và các nhà ngôn ngữ học máy tính muốn giải quyết vấn đề này. Họ đã nghiên cứu về sự phát triển của công cụ dịch thuật. Ngày nay, có rất nhiều chương trình khác nhau. Nhưng chất lượng của bản dịch máy thường không tốt. Tuy nhiên, đó không phải là lỗi của các lập trình viên! Ngôn ngữ là những cấu trúc rất phức tạp. Mặt khác máy vi tính lại dựa trên nguyên tắc toán học đơn giản. Do đó, chúng không thể xử lý ngôn ngữ luôn chính xác. Một chương trình dịch phải học một ngôn ngữ hoàn toàn. Để được như vậy, các chuyên gia phải dạy cho nó hàng ngàn từ và các quy tắc. Điều đó rõ ràng là không khả thi. Dùng máy tính để tính toán con số dễ dàng hơn. Nó giỏi việc đó. Máy tính có thể tính toán được những cách kết hợp nào là phổ biến. Chẳng hạn nó nhận ra những từ thường ở bên cạnh nhau. Như vậy nó cần phải được cung cấp những văn bản bằng các ngôn ngữ khác nhau. Bằng cách này, nó học những gì là điển hình cho một số ngôn ngữ. Phương pháp thống kê này sẽ cải thiện bản dịch tự động. Tuy nhiên, máy tính không thể thay thế con người. Không máy tính nào có thể bắt chước bộ não con người trong lĩnh vực ngôn ngữ. Vì vậy, dịch giả và phiên dịch viên vẫn sẽ còn phải làm việc còn dài! Trong tương lai, các văn bản đơn giản có thể dịch bởi các máy tính. Nhưng bài hát, thơ ca và văn học vẫn cần yếu tố sống. Những ngôn ngữ đó sinh ra từ cảm xúc của con người. Và nó phải như thế.