• Learn vocabulary
    Learn vocabulary with 50LANGUAGES.
    Learn through your native language!

42 FREE vocabulary topics with more than 1900 words in over 50 languages - арапыбз

Topics such as feelings, animals, sports, tools, traffic and many more ...Choose the category you want to learn

-

‫مشاعر‬
elmashaaeaer +

зэхэшIыкIыныгъэхэр


-

‫حيوانات‬
hayawaanaat +

псэушъхьэхэр


-

‫رياضة‬
riyaadha +

спорт


-

‫موسيقى‬
moosiikaa +

музыкэ


-

‫مكتب‬
maktab +

офис


-

‫مشروبات‬
mashroobaat +

шъонхэр


-

‫الناس‬
ennaas +

цIыфхэр


-

‫وقت‬
wakt +

уахътэ


-

‫بيئة‬
bii'a +

тыкъэзыуцухьэрэ дунай


-

‫التعبئة والتغليف‬
ettaeabi'a wettghliif +

зыкIоцIылъыр


-

‫أدوات‬
adawaat +

Iэдэ-уадэхэр


-

‫مرور‬
moroor +

"хъыеныгъ


-

‫فواكه‬
fawaakah +

пхъэшъхьэ-мышъхьэхэр


-

‫وقت الفراغ‬
wakt elfaraagh +

зыгъэпсэфыгъу


-

‫عسكري‬
askarii +

уIэшыгъэ кIуачIэхэр


-

‫ملابس‬
malaabes +

щыгъын


-

‫اتصالات‬
innisaalaat +

зэпхыныгъ


-

‫تقنية‬
takniya +

техникэ


-

‫شقة‬
shokka +

"квартир


-

‫طعام‬
taeaam +

шхыны


-

‫المهن‬
elmihan +

сэнэхьатхэр


-

‫خضروات‬
khothrawaat +

хэтэрыкIхэр


-

‫الأشياء‬
eleshyaa' +

пкъыгъохэр


-

‫تكوين‬
takwiin +

гъэсэныгъ


-

‫جسم‬
jesm +

пкъы


-

‫طبيعة‬
tabiia +

чIыопс


-

‫الشؤون المالية‬
eshsho'oon elmaaliya +

финансхэр


-

‫أثاث‬
athaath +

унэгъо псэуалъ


-

‫دين‬
dayn +

дин


-

‫النباتات‬
ennabaataat +

къэкIыхэрэр


-

‫المصطلحات المجردة‬
elostalaaat elmojarrada +

абстрактнэ зэхэшIыкI


-

‫أدوات المطبخ‬
adawaat elmatbakh +

пщырэхьэпIэ тегъэпсыхьагъэр


-

‫المواد‬
elmawaad +

материалхэр


-

‫الصحة‬
essaha +

псауныгъ


-

‫سيارة‬
sayyaara +

"ку


-

‫الفنون‬
elfonoon +

"IэпэIэсагъ


-

‫مدينة‬
madiina +

къалэ


-

‫الطقس‬
ettakes +

ом изытет


-

‫التسوق‬
ettasawok +

щэфэн


-

‫الهندسة المعمارية‬
elhandasa elmeamaariya +

архитектурэ


-

‫الحيوانات الكبيرة‬
elhayawaanaat elkabiira +

псэушъхьэ пIашъэхэр


-

‫الحيوانات الصغيرة‬
elhayawaanaat essaghiira +

пстэушъхьэ цIыкIухэр
Want to learn a new language? It's so easy with 50LANGUAGES! Choose from more than 50 languages. But learn through your native language. - It's completely free!