• Learn vocabulary
    Learn vocabulary with 50LANGUAGES.
    Learn through your native language!

42 FREE vocabulary topics with more than 1900 words in over 50 languages - эсперанто

Topics such as feelings, animals, sports, tools, traffic and many more ...Choose the category you want to learn

-

Sentoj +

зэхэшIыкIыныгъэхэр


-

Bestoj +

псэушъхьэхэр


-

Sportoj +

спорт


-

Muziko +

музыкэ


-

Oficejo +

офис


-

Trinkaĵoj +

шъонхэр


-

Homoj +

цIыфхэр


-

Tempo +

уахътэ


-

Medio +

тыкъэзыуцухьэрэ дунай


-

Pakumo +

зыкIоцIылъыр


-

Iloj +

Iэдэ-уадэхэр


-

Trafiko +

"хъыеныгъ


-

Fruktoj +

пхъэшъхьэ-мышъхьэхэр


-

Ŝatokupo +

зыгъэпсэфыгъу


-

Militafero +

уIэшыгъэ кIуачIэхэр


-

Vestaĵoj +

щыгъын


-

Komunikado +

зэпхыныгъ


-

Teknologio +

техникэ


-

Loĝejo +

"квартир


-

Manĝo +

шхыны


-

Profesioj +

сэнэхьатхэр


-

Legomoj +

хэтэрыкIхэр


-

Objektoj +

пкъыгъохэр


-

Edukado +

гъэсэныгъ


-

Korpo +

пкъы


-

Naturo +

чIыопс


-

Financoj +

финансхэр


-

Mebloj +

унэгъо псэуалъ


-

Religio +

дин


-

Plantoj +

къэкIыхэрэр


-

Abstraktaj terminoj +

абстрактнэ зэхэшIыкI


-

Kuirejaj aparatoj +

пщырэхьэпIэ тегъэпсыхьагъэр


-

Materialoj +

материалхэр


-

Sano +

псауныгъ


-

Aŭto +

"ку


-

Artoj +

"IэпэIэсагъ


-

Urbo +

къалэ


-

Vetero +

ом изытет


-

Aĉetoj +

щэфэн


-

Arkitekturo +

архитектурэ


-

Grandaj bestoj +

псэушъхьэ пIашъэхэр


-

Malgrandaj bestoj +

пстэушъхьэ цIыкIухэр
Want to learn a new language? It's so easy with 50LANGUAGES! Choose from more than 50 languages. But learn through your native language. - It's completely free!